MARZEC

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat
Utrwalenie pojęcia „para”.

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Słychać śpiew wśród drzew i chmur to artystów ptasich chór

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.

Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.