Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do     Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku  na rok szkolny 2019/2020

 

Strona do naboru dla rodziców :

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 18.03.2019 godz. 9.00 22.03.2019 godz. 15.00
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.04.2019 godz. 9.00 12.04.2019 godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.04.2019 godz. 9.00 18.04.2019 godz. 15.00
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w podaniu kandydata Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05.2019 godz. 9.00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05.2019 godz. 9.00 14.05.2019 godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 16.05.2019 godz. 9.00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.