KWIECIEŃ

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.

Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.

Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.

Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.

Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.

Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.

Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.

Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.

Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.