Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

CZERWIEC

Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.