Zapraszamy na zebranie ogólne

i zebrania grupowe w dniu 3.09.2019  o godzinie 16.30