Przedszkole moim drugim domem

wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

rozwijanie dużej i małej motoryki• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

rozwijanie mowy• rozwijanie umiejętności nazywania kolorów

kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę• wdrażanie do uważnego słuchania

W przedszkolu jesteśmy bezpieczni

wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

rozwijanie motoryki dużej i małej• wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

Nasze zabawy

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

• wdrażanie do respektowania cudzych emocji• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

• rozwijanie mowy• rozwijanie orientacji przestrzennej• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania• kształtowanie poczucia rytmu

Każdy z nas jest inny

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• rozwijanie sprawności manualnej

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności wokalnych