Aktualności

Drodzy Rodzice! Poniżej udostępniamy link z wnioskiem dla rodziców, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawne do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu. Jednocześnie informujemy, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr

wniosek o umowę zwrot za paliwo

ceny paliw 22.08.2019

Ze względu na uszkodzoną linie , brak możliwości kontaktu  telefonicznego, do usunięcia usterki. Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy na zebranie ogólne

i zebrania grupowe w dniu 3.09.2019  o godzinie 16.30

Od 2.09.2019r  z uwagi na remont elewacji brak możliwości parkowania na parkingu przedszkolnym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wakacje dobiegają końca, już niedługo wszyscy znowu się spotkamy.

Garstka informacji dla „świeżych” rodziców:
– rok przedszkolny rozpoczynamy 2 września
– dziecko przeprowadzamy o godzinie zadeklarowanej w umowie.
Prosimy zaopatrzyć dziecko w obuwie zmienne, ubranka na zmianę, młodsze dzieci piżamkę.
O terminie pierwszego zebrania poinformujemy w najbliższym czasie. Pozdrawiamy jeszcze wakacyjnie😀

Od dnia 21.05.2019 od godziny 9.00 do dnia 31.05.2019 do godziny 15.00 trwa nabór uzupełniający

 Potwierdzanie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 7.04 2019 od godziny 9.00 do 14.05.2019r do godziny 15.00

Zgodnie z decyzją głównego Zarządu ZNP oraz pismem z dnia 26.04.2019r o zawieszeniu strajku od dnia 27.04.2019r., uprzejmie informujemy, że od dnia 29.04.2019 r. placówka będzie otwarta dla wszystkich oddziałów przedszkolnych.

W tych dniach, zajęcia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze będą odbywać się zgodnie  z harmonogramem.

 

Strajk pracowników jest kontynuowany. Dnia 26.04.2019r.brak możliwości zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

Przedszkole nie będzie świadczyło opieki nad dziećmi, będzie zamknięte.

Strajk pracowników jest kontynuowany.
Opiekę zapewniamy tylko w sytuacjach awaryjnych grupie 25 dzieci
w godzinach od 8.00 do 13.00. ( ze względu na strajk personelu pionu kuchennego przedszkole nie ma możliwości zapewnienia dzieciom wyżywienia).