Rybki

Rybki i Tygryski pierwszy raz na wycieczce pociągiem.
Pogoda dopisała spacerom wokół tężni oraz zabawom na placu zabaw😊😊

 

 

20. 09. 18r wychodzimy do muzeum na warsztaty pr. „ Mój domek”  -6 zł

21. 09. 18r jedziemy na wycieczkę na Tężnię na Paruszowiec.

 Prosimy ubrać dzieci odpowiednio do pogody. Zabieramy plecaczki ze słodkościami.
Tego dnia śniadanie będzie o godz. 8.00 (prosimy się nie spóźnić).
Powrót w godzinach obiadowych (ok. 13.00). Na dzieci będzie czekać w przedszkolu obiad. W razie niepogody wycieczka zostanie przełożona na inny dzień.
Koszt wycieczki: 7 zł.

 

14 września świętujemy Międzynarodowy Dzień Kropki. W tym dniu dzieci przychodzą ubrane w odpowiedni strój. Im więcej kropek na ubraniu  tym lepiej.

Przedszkole – drugi dom

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się,

kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać,

lecz na mnie auto czeka i miś.

W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Tematyka na miesiąc Wrzesień

Przyjaciół powitać czas, przedszkole wita nas

W moim domu nie nudzi się nikomu

Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
 • Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
 • Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

 

Do przedszkola przynosimy:

strój  gimnastyczny( koszulka z krótkim rękawem, spodenki)

chusteczki higieniczne, chusteczki mokre

szczoteczkę i pastę do zębów

 

 

30 maja Rybki pożegnały starszaki, które już po wakacjach pójdą do szkoły. Były tańce, zabawy i oczywiście prezenty. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy samych 5 i 6 w szkole.