Smoki

„Bo w przedszkolu”

Budzik rano woła mnie:

Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but: Ruszać czas tup, tup.

Do przedszkola spiesz się, spiesz, hau, hau, hau!- prosi pies.

Kotek mruczy: Ja bym chciał z tobą iść, miau, miau.

 

Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi

i o wszystko ją można zapytać.

Trochę pracowaliśmy, tworzyliśmy, trochę się gimnastykowaliśmy…

Stworzyliśmy nasz własny                                            KODEKS PRZEDSZKOLAKA 🙂

Świętowaliśmy 4 urodzinki Juleczki 🙂

Łapaliśmy słonko na spacerkach…

Jako duże już Smoki myjemy dzielnie ząbki 🙂

A przede wszystkim świetnie się bawimy!!!

 

 

Kolorowe światła”

 

    1. Do przedszkola co dzień rano idę przez ulicę z mamą.

Droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniu światła.

Ref. Czerwone światło stój, zielone światło idź,

na żółtym świetle zawsze czekaj, tak już musi być.

  2. Samochody w rzędach stoją na kierowców spoglądają

Czy już światło jest zielone by odjechać w swoja stronę.

3. Policjanci wciąż pracują, skrzyżowania obserwują.

Czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.

 

Przedszkole moim drugim domem

wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

rozwijanie dużej i małej motoryki• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

rozwijanie mowy• rozwijanie umiejętności nazywania kolorów

kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę• wdrażanie do uważnego słuchania

W przedszkolu jesteśmy bezpieczni

wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

rozwijanie motoryki dużej i małej• wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

Nasze zabawy

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

• wdrażanie do respektowania cudzych emocji• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

• rozwijanie mowy• rozwijanie orientacji przestrzennej• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania• kształtowanie poczucia rytmu

Każdy z nas jest inny

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• rozwijanie sprawności manualnej

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności wokalnych

 

Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. My z tej okazji wybraliśmy się do Parku Cysterskiego w Rudach. Oprócz spaceru, nie zabrakło zabawy i pikniku na świeżym powietrzu, a na buziach dzieci cały czas gościł uśmiech

Uwaga Rodzice!

 • Przypominam, że 03.06.2019 jedziemy na wycieczkę. Bardzo proszę o zaopatrzenie dzieci w wodę oraz słodycze bez czekolady. Zapowiadane są upały więc proszę o nakrycie głowy.
 • 04.06.2019 jedziemy na lekcję do Centrum Regionalnego w Osinach. Koszt wycieczki to 20 zł. Bardzo proszę o uregulowanie wpłaty.
 • 12.06.2019 o godz. 9:15 zapraszamy wraz z dziećmi na Dzień Rodziny. Bardzo proszę o następujące stroje: dziewczynki i chłopcy- czarne getry , czarne skarpetki i czarne koszulki. Do tego dziewczynki kolorowe spódniczki i symbol kwiatka: może być opaska na głowę lub coś na bluzeczce. Chłopcy – symbol robaczka. W razie pytań służę pomocą.

Kolejna wspaniała rodzinna wycieczka za nami 😊 Tym razem Kozia Góra została zdobyta przez Smoki i Tygryski 😊 choć dla niektórych zdobycie szczytu było nie lada wyzwaniem, wszyscy daliśmy świetnie radę💪💪😊 mamy nadzieję, że każdy będzie miło wspominać ten dzień.

Uwaga Rodzice!

27 maja planujemy wyjazdową wycieczkę w góry. Naszym celem jest zdobycie Koziej Góry w Bielsku – Białej. Koszt wycieczki to 45 zł za dziecko i 1 rodzica ( niestety ilość osób ograniczona ze względu na miejsca w autokarze). Zabieramy ze sobą prowiant w plecakach ( na górze jest schronisko w którym można zakupić sobie coś ciepłego do jedzenia i picia). Ubieramy się stosownie do pogody.  Bardzo proszę o odpowiednie obuwie ponieważ trasa prowadzi przez las. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą:) Dziękuję i mam nadzieję że wyjedziemy w komplecie 🙂

Maj

Tematyka:

1) Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

2) Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

3) Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

4) Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
 • Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności;
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;