Tygryski

Bezpieczeństwo najważniejsze

 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia
 • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu
 • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych
 • Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków

Przyjacielem być – przyjaciela mieć

 • Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń
 • Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi
 • Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych
 • Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami

17.06.2019r. w Tygryskach odbyła się ostatnia uroczystość – pożegnanie przedszkola. Nie zabrakło wierszy, piosenek oraz tańców. Starszaki pożegnały przedszkole wspaniałym polonezem, a swoim występem udowodniły, że są już gotowi, aby od września zasiąść w szkolnych ławkach. Naszym wspaniałym Tygrysom życzymy wielu sukcesów podczas nauki szkolnej i wierzymy, że lata spędzone w przedszkolu na zawsze pozostaną w ich pamięci.

10 czerwca nasze starszaki wybrały się na XIII Rybnicką Olimpiadę Sportową Przedszkolaków, by sprawdzić swoje siły 😊 udało się zdobyć nagrody dla przedszkola oraz medale 😊 gratulujemy 🏆💪

Z 6 na 7 czerwca odbyła się po raz ostatni zielona noc w przedszkolu. Zabawy było co nie miara 😀 Na pewno na długo zapamiętamy wspólnie spędzone chwile 🙂

Serdecznie zapraszamy wszystkie Tygryski na Zieloną Noc w przedszkolu. Zabawa rozpocznie się o godz. 17.30 w czwartek 6 czerwca. Prosimy wykąpać wcześniej dzieci oraz zaopatrzyć je w wygodny strój, piżamę, poduszkę, maskotkę do przytulenia oraz bieliznę i ubranie na następny dzień. Odbiór dzieci w piątek – 7 czerwca, po południu. Łobuzy w trakcie zielonej nocy będą odsyłane do domu.

P.S Zbieram pieniążki na kolację dla dzieci – Mac Donald – 12 zł.

Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. My z tej okazji wybraliśmy się do Parku Cysterskiego w Rudach. Oprócz spaceru, nie zabrakło zabawy i pikniku na świeżym powietrzu, a na buziach dzieci cały czas gościł uśmiech

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec:

Tydzień I    Wyjątkowe smaki lata

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem, wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością
 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • budowanie zainteresowania tekstem literackim, wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
 • wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porównywania zbiorów
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie wyobraźni twórczej

 

Tydzień II     Sporty letnie

 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym
 • wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter, zapoznanie z literą „ą”
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab, kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

 

Tydzień III     Zwierzęta na wsi i w domu

 • wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne
 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych
 • poznanie pracy rolnika
 • wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • zapoznanie z literą „ę”, rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów, doskonalenie umiejętności dodawania
 • doskonalenie pamięci słuchowej, rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej

 

Tydzień IV   Wkrótce wakacje!

 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności poprzez występy na forum grupy
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych, wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie, usprawnianie pracy analizatora słuchowego
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na różne tematy
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie mechanizmów uczenia się
 • budowanie zainteresowania regionami Polski, kształtowanie twórczej postawy, kreatywności

Dziś u Tygrysków wielkie święto – Dzień Rodziny. Niestety już ostatni taki wspólny 😢 bo nasze starszaki pójdą do szkoły. Tym razem dzieci zaprezentowały swym kochanym rodzicom przedstawienie pt: „Historia mamy i taty”. Nie obyło się bez śmiechu, tańców i łez wzruszeń. Dziękujemy wam kochani za liczne przybycie i odważny udział w konkurencjach 😊😍

 

31.05.2019r. (piątek) na godz. 9.15

Tygryski serdecznie zapraszają rodziców

na krótki program artystyczny z okazji Dnia Rodziny.

Po programie będzie również słodki poczęstunek 🙂

 

Bardzo prosimy, aby w ten dzień nasi aktorzy mieli na sobie:

 • Dziewczynki – piękne, odświętne sukienki lub spódniczki;
 • Chłopcy – spodnie (jeansy), białą koszulę z kołnierzykiem (lub koszula w kratę jeśli nie ma białej), ciemne okulary i włosy na żelu 🙂

Tygryski powędrowały dziś na prawdziwą lekcję do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11. Wraz z klasą 1a nasze dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach i spotkały się z dawnymi kolegami i koleżankami z przedszkola 😊 niestety nie pozwolono nam wykonywać wspólnych zdjęć, ale na pewno bardzo miło będziemy wspominać wspólną naukę i zabawę 😊