Tygryski

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – MARZEC:

I Krąg tematyczny: Mali artyści – to my!

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania
 • aktywne uczestniczenie w odkrywaniu kultury
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, podejmowania nowych wyzwań oraz brania odpowiedzialności za podjęte działania
 • rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach i całą grupą
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
 • wdrażanie do wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania występów
 • budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem
 • wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy
 • wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności
 • rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych cyfr i liter
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 11 w przód i wspak od dowolnej liczby
 • nabywanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „z”, „Z”
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania

 

II Krąg tematyczny: ,,Ziemia – błękitna planeta”

 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia
  gimnastyczne
 • wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról
  i przydzielonym czynnościom do wykonania)
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, nieocenianie innych po pozorach
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie     
 • rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie
 • posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata
 • rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych
 • poznanie litery „g”, „G”
 • doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”„J”  
 • poznanie liczby „12” i jej składowych
 • poznanie liczby „13” i jej składowych

 

III Krąg tematyczny: ,,Dookoła świata”   

 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania jako przygotowania do czynności złożonych: czytania i pisania
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych 
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic
 • poznawanie kontynentów oraz państw
 • doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie
 • poznanie litery „ł”, „Ł”
 • poznanie liczby „14” i jej składowych
 • wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów)
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 14.

 

IV Krąg tematyczny: ,,Wyprawa w kosmos”

 • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych
 • podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji
 • kształtowanie postawy badacza
 • rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie
 • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”
 • rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po liniach prostych i łukach)
 • doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 15    
 • poznanie liczby „15” i jej składowych, przeliczanie w zakresie 15    

Piosenka „Pada śnieżek”

1. Pada śnieżek, pada śnieżek,
już ze śniegu mam kołnierzyk,
białe uszy i policzki,
i śniegowe rękawiczki.
Pada śnieżek, pada śnieżek,
już ze śniegu mam kołnierzyk
i guziki, i rękawy
oraz lewy but i prawy.

Refren
Pada śnieżek jak szalony
z lewej strony, z prawej strony,
raz za nami, raz przed nami,
zasypuje nas płatkami!

2. Pada śnieżek, pada śnieżek,
już ze śniegu mam kołnierzyk,
białe uszy i policzki,
i śniegowe rękawiczki.
Pada śnieżek, pada śnieżek
na szalika żółty brzeżek
i na czapkę moją pada,
bardzo mi to odpowiada!

Refren
Pada śnieżek jak szalony
z lewej strony, z prawej strony,
raz za nami, raz przed nami,
zasypuje nas płatkami!

A jak padać nie przestanie,
zobaczycie, co się stanie
będzie kino nie z tej ziemi!
Nos w marchewkę mi się zmieni

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Tak też było u nas 😁😊

05 lutego Tygryski brały udział w zajęciach z udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Dowiedziały się m.in. jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia życia, a także samodzielnie wykonywały resuscytacje na fantomie 😊

30 stycznia podekscytowane Tygryski wybrały się do Zespołu Szkół Sportowych nr 10 na zajęcia sportowe „Przedszkolaki na start”. Oprócz zajęć sportowych dzieci mogły zwiedzić świetlicę szkolną, gdzie trochę potańczyły oraz odwiedziły tamtejszą klasę 1a, by zobaczyć jak wygląda sala lekcyjna i co ich czeka już we wrześniu 😊 z uśmiechem na twarzy dzieci wróciły do przedszkola na zasłużony obiad opowieści z dzisiejszego dnia nie było końca 😊😀

W najbliższym czasie…

 • 30 stycznia – wybieramy się do Zespołu Szkół Sportowych nr 10 na zajęcia sportowe. Bardzo proszę o podpisanie zgody na udział dziecka w zajęciach.
 • 5 lutego – w przedszkolu odbędą się zajęcia dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy. Koszt udziału w zajęciach: 5 zł.
 • 8 lutego – odbędzie się bal karnawałowy. Proszę o przygotowanie strojów dla dzieci.
 • Bardzo proszę o systematyczne wpłaty na Radę Rodziców.

W przedszkolu co dzień coś świętujemy 😊 25 stycznia 2019r.  Tygryski wybrały się do biblioteki na urodziny Kubusia Puchatka. Przy okazji odwiedziły Freda – Rybkowego misia 😄

Dziś w przedszkolu wyjątkowo, tak odświętnie, nietypowo… a dlatego, że Tygryski świętują dzień Babci i Dziadka 😃 było śmiesznie i komediowo 😋dziękujemy wszystkim za przybycie i tak liczne brawa 😄

 

 

14 stycznia 2019r.  Rybki i Tygryski pojechały na wycieczkę do Kopalni Sztolnia Luiza w Zabrzu, gdzie miały możliwość zdobycia wiedzy na temat węgla oraz poznania podstawowych narzędzi górniczych. Fantastyczną atrakcją była podróż podziemną kolejką, która sprawiła wszystkim wiele radości 😊

Zabawy na świeżym powietrzu to świetna rozrywka. Dziś korzystając z uroku zimy Rybki i Tygryski bawiły się na śniegu w naszym przedszkolnym ogrodzie 😊 radości było co niemiara 😊