Dyrektor przedszkola Helena Lorenc

Wicedyrektor Natalia Krybus

Grupa Misie

Wychowawca:Izabela Wątorek, Natalia Krybus, Joanna Klich

Pomoc nauczyciela: Beata Dyrcz

Oddziałowa: Anna Baj

Grupa Smoki

Wychowawca: Anastazja Haratyk, Joanna Klich, Magdalena Boehm

Oddziałowa: Dominika Sobik

Grupa Rybki

Wychowawca: Katarzyna Badura, Natalia Krybus, Joanna Klich

Oddziałowa: Joanna Tlałka

Grupa Tygryski

Wychowawca: Katarzyna Nowobilska, Magdalena Boehm, Joanna Klich

Oddziałowa: Joanna Paszek

 

Intendent: Elżbieta Wójcik

Kucharki:

Beata Polnik

Marzena Marczak

Alina Majer

Konserwator: Stanisław Opałka