Dyrektor przedszkola Helena Lorenc

Wicedyrektor Izabela Wątorek

Grupa Misie

Wychowawca:Anastazja Haratyk, Monika Majdańska

Pomoc nauczyciela: Beata Dyrcz

Oddziałowa: Dominika Sobik

Grupa Smoki

Wychowawca: Katarzyna Badura, Monika Majdańska

Oddziałowa: Joanna Tlałka

Grupa Rybki

Wychowawca: Katarzyna Nowobilska, Izabela Wątorek

Oddziałowa: Joanna Paszek

Grupa Tygryski

Wychowawca: Natalia Krybus, Katarzyna Nowobilska, Katarzyna Badura

Oddziałowa: Anna Baj

Intendent: Elżbieta Wójcik

Kucharki:

Beata Polnik

Marzena Marczak

Alina Majer

Konserwator: Stanisław Opałka