Tematyka na czerwiec

Czerwiec

Tematyka:

1) Dzień dziecka.

2) Lubimy czytać książki.

3) Nadchodzi lato.

4) Wakacje.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznawanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka;
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej;
 • rozumienie określeń: góra, dół;
 • wdrażanie do umiejętności ustawiania się w parach;
 • rozwijanie motoryki małej i dużej;
 • rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie;
 • rozwijanie zainteresowania książką;
 • rozpoznawanie i nazywanie bohaterów znanych bajek;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenia liczenia;
 • manipulowanie figurami geometrycznymi, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni;
 • poznanie letnich kwiatów i ich nazw: maki, chabry, rumianki;
 • dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata;
 • wdrażanie do umiejętnego poruszania się w kole wiązanym;
 • poznajemy zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy;
 • rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, las;
 • rozumienie wyrazów: pływa, tonie, strumyk, głaz, itp.;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • rozwijanie umiejętności grupowania obiektów w sensowny sposób, doskonalenie liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
 • rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały słuchowe;
 • rozumienie zasad bezpiecznej zabawy podczas wakacji;