INFORMACJA O STRAJKU- 25.04.2019

Strajk pracowników jest kontynuowany.
Opiekę zapewniamy tylko w sytuacjach awaryjnych grupie 25 dzieci
w godzinach od 8.00 do 13.00. ( ze względu na strajk personelu pionu kuchennego przedszkole nie ma możliwości zapewnienia dzieciom wyżywienia).