Ważne!

 Potwierdzanie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 7.04 2019 od godziny 9.00 do 14.05.2019r do godziny 15.00