Nasze przedszkole w okresie 15.02 – 15.03 uczestniczyło w wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku.

Głównym celem akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Działania zostały przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych i poruszały następujące zagadnienia:

·       prawidłowa higiena rąk;

·       podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;

·       podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;

·       inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

Ponadto w naszym przedszkolu powstał kącik informacyjny, w którym znajdują się najważniejsze informacje odnośnie podstawowych zasad higieny.

Poniżej udostępniam dla chętnych wspomniane ulotki: