Uwaga Rodzice!

Od 30.03.2021r. godz. 8.00 do 12.04.2021r. do godz. 15.00 rodzice dzieci, które zakwalifikowały się do danej placówki,  powinni dostarczyć  Potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia do przedszkola.

Druk potwierdzenia woli do pobrania na stronie dotyczącej naboru ( w zakładce pliki do pobrania).

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, potwierdzenie woli może być:

– przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu przez oboje rodziców, chyba, że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe ) na email naszego przedszkola: przedszkole_nr11@wp.pl

– w formie papierowej (dokument podpisany przez oboje rodziców, chyba, że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe w koszulce lub kopercie) dostarczony do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do przedszkola. Równocześnie prosimy o wpisanie na w/w dokumencie telefonu i/lub emailu, celem przesłania Państwu informacji zwrotnej – potwierdzenia odbioru.