ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
– poznanie wybranych zwierząt hodowlanych w domu, w gospodarstwie domowym
– rozumienie konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia
-nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy
– poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt
-zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji:
– poznawanie zmysłowe kwiatów – wąchanie, dotykanie, określanie kolorów,
– poznanie środowiska w jakim żyją wybrane zwierzęta (np. łąka)
– kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach d0 rodziców.
-Pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą).
-poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców
– wykorzystanie zabaw o charakterze twórczym