Uwaga Rodzice!

Przypominamy, że od dnia 12.05.2021 do dnia 18.05.2021 do godziny 12:00 należy dostarczyć druk potwierdzenia woli przyjęcia przez rodziców kandydata w placówce zakwalifikowania.

Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożone w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko ( można wrzucić do skrzynki pocztowej ). Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

W załączniku poniżej znajduje się druk potwierdzenia woli do pobrania.

POTWIERDZENIE_WOLI