Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń 2022

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń:

 

I Krąg tematyczny: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

 • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.
 • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.
 • Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

 

II Krąg tematyczny: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

 

III Krąg tematyczny: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
 • Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

Krąg tematyczny: Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

 • Wyrażanie własnych myśli i życzeń.
 • Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
 • Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.