Przypominamy!!!

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego do 14.02.2022 do godziny 12.00