Potwierdzenie woli

POTWIERDZENIE WOLI

– Od 31.03.2022r. godz. 8.00 do 11.04.2022r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia do przedszkola.

Dokument w formie papierowej (podpisany przez oboje rodziców, chyba, że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe) należy dostarczyć do przedszkola.

Również w witrynie naborowej dla rodziców została uruchomiona opcja elektronicznego „Potwierdzenia woli” przez system, z której można skorzystać.

– 13.04.2022r.– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Potwierdzenie woli