Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Wrzesień :)

Czego uczymy się we wrześniu w grupie „Misie” ?

Tydzień 1: Dzień dobry, przedszkole!

Tydzień 2: Wakacje się skończyły

Tydzień 3: Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

Tydzień 4: Kolorowy park

Umiejętności dziecka:

 • Nawiązuje pierwsze kontakty z dziećmi, pokonuje nieśmiałość
 • Bierze udział w zabawie integracyjnej
 • Wykazuje zainteresowanie przedszkolem, zna swoją salę i jej wyposażenie
 • Zna nazwy zabawek, bawi się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Dzieli się zabawkami z dziećmi, przestrzega zasad zabawy
 • Sprząta po zakończeniu zabawy
 • Bierze udział w ćwiczeniach oddechowych – m.in. puszcza bańki mydlane
 • Wie, w jakich sytuacjach należy używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam
 • Zna swoje imię, utrwala imiona kolegów i koleżanek
 • Rozwija wyobraźnię
 • Uczestniczy w rozmowie, dzieli się swoimi przeżyciami i wspomnieniami
 • Słucha wiersza, opowiastki słowno-ruchowej i opowiadania
 • Zna na pamięć i recytuje proste rymowanki i wyliczanki
 • Rozwiązuje zagadki
 • Rozpoznaje i nazywa kolor żółty, niebieski, zielony, czerwony
 • Uczestniczy w zajęciach plastycznych – m.in. rysuje kredkami, lepi z masy solnej i plasteliny
 • Porównuje owoce – ich wielkość i kolor, zna pojęcia: jabłoń, grusza
 • Uczestniczy w przygotowaniu sałatki owocowej, myje ręce przed jej zjedzeniem
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe środki transportu
 • Segreguje klocki według jednej cechy
 • Buduje z klocków
 • Spaceruje w grupie z pomocą węża spacerowego, zna zasady obowiązujące podczas spaceru
 • Interesuje się przyrodą – zna oznaki jesieni, rozpoznaje i nazywa dary jesieni
 • Przeprowadza samodzielnie eksperymenty przyrodnicze – sprawdza, które przedmioty pływają, a które toną w wodzie; poznaje właściwości piasku mokrego i suchego
 • Bierze udział w zabawie ruchowej z piosenką, reaguje na sygnały muzyczne i słowne
 • Śpiewa piosenkę
 • Potrafi wywołać dźwięki z różnych przedmiotów
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych – m.in. porusza się na czworakach, skacze, rzuca woreczkiem do celu, biegnie slalomem, bawi się z piłką (turla, odbija, rzuca, łapie, kopie)
 • Bawi się w ogrodzie przedszkolnym i bezpiecznie korzysta ze znajdującego się tam sprzętu