Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień

Bloki tematyczne we wrześniu oraz przewidywane osiągnięcia dzieci. 🙂

 

5.09 – 9.09 Dzień dobry, przedszkole! 

Dziecko:

 • nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 • buduje zaufanie do nauczycieli
 • przestrzega umów i określonych zasad
 • szanuje zabawki i odkłada je w wyznaczone miejsce
 • uczestniczy w zajęciach oraz ćwiczeniach porannych
 • bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym
 • rozwija sprawność w zakresie motoryki dużej

12.09 – 16.09 Wakacje się skończyły.

Dziecko:

 • wyraża swoje emocje w związku z zakończeniem okresu wakacji
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • zna nazwy pojazdów
 • rozpoznaje i nazywa figurę: koło
 • rozwija logiczne myślenie
 • dostrzega różnice między przedmiotami
 • wypowiada się na określony temat

19.09 – 23.09 Koniec lata w sadzie i ogrodzie.

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców
 • próbuje i określa smak wybranych owoców
 • buduje dłuższe wypowiedzi
 • wzbogaca swoje słownictwo
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw
 • bierze udział w zajęciach umuzykalniających
 • wykonuje pracę plastyczną
 • przelicza elementy i dodaje po jednym (w zakresie 3)

26.09 – 30.09 Kolorowy park.

Dziecko:

 • obserwuje przyrodę i dzieli się swoimi wrażeniami
 • dostrzega zmiany w przyrodzie związane z jesienią
 • rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt
 • interesuje się zjawiskami przyrodniczymi
 • ćwiczy sprawność grafomotoryczną
 • wykonuje pracę plastyczno-techniczną
 • dba o porządek w miejscu pracy
 • przelicza elementy we własnym zakresie