Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Październik :)

Czego uczymy się w październiku w grupie trzylatków?

Tydzień 5: Bezpieczni na drodze

Tydzień 6: Nasze zwierzaki

Tydzień 7: Jesienny las

Tydzień 8: Przygotowania do zimy

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z rówieśnikami, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Panuje nad emocjami – spokojnie oczekuje na swoją kolej w zabawie, radzi sobie z przegraną
 • Wie, jak wygląda policjant w mundurze i na czym polega jego praca
 • Wie, co oznaczają kolory na sygnalizatorze świetlnym i do czego służą odblaski, rozpoznaje oznaczenia przejścia dla pieszych, zna zasady przechodzenia przez ulicę
 • Czuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób
 • Usprawnia aparat oddechowy – m.in. zdmuchuje piórko z powierzchni dłoni
 • Z uwagą słucha wiersza i opowiadania, odpowiada na pytania dotyczące ich treści
 • Ćwiczy trzymanie kredki (uchwyt trójpunktowy) – rysuje, koloruje proste rysunki
 • Wie, jak posługiwać się pędzelkiem, miesza kolory farb
 • Rozwija spostrzegawczość – m.in. dostrzega zmiany w położeniu przedmiotów
 • Układa obrazki z mozaiki geometrycznej i obrazki złożone z 3 części
 • Łączy obrazki z cieniami
 • Liczy elementy w zakresie do 3
 • Posługuję się liczebnikami porządkowymi w zakresie do 3
 • Rozpoznaje i nazywa koło, potrafi wskazać przedmioty w kształcie koła
 • Rozwija umiejętności konstrukcyjne, buduje z klocków według własnego pomysłu
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni, zna pojęcia: za, na, pod, w, na górze, na dole
 • Jest świadome swojego ciała, zna nazwy części ciała
 • Sprawnie reaguje na sygnały dźwiękowe podczas zabawy, ćwiczy refleks
 • Umiejętnie powtarza ruchy innych dzieci w zabawach naśladowczych
 • Rozpoznaje zwierzęta żyjące w lesie i wie, które zapadają w sen zimowy, a które nie
 • Rozumie pojęcie środowisko naturalne
 • Wie, czym zajmuje się leśniczy i że lasy trzeba chronić, bo są domem wielu zwierząt
 • Rozpoznaje ubrania jesienno-zimowe, ubiera się stosownie do warunków pogodowych
 • Zna pojęcie spiżarnia i wie, po co gromadzi się zapasy na zimę
 • Aktywnie słucha i uczy się piosenki na pamięć, ilustruje ruchem śpiewaną piosenkę
 • Wykonuje proste układy taneczne
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, wykonuje różne formy ruchu
 • Przyjmuje prawidłową postawę podczas siedzenia na krześle
 • Korzysta ze sprzętu ogrodowego zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa