Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Bloki tematyczne w miesiącu październiku w grupie 4-latków oraz potencjalne osiągnięcia dzieci. 🙂

3.10 – 7.10 Bezpieczni na drodze

Dziecko:

 • stosuje w wypowiedziach poznane wyrazy: sygnalizator świetlny, zebra
 • rozpoznaje symbol sygnalizatora świetlnego i oznaczenia zebry
 • wie jak należy zachowywać się podczas jazdy samochodem
 • rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe
 • wie, do czego służą pasy bezpieczeństwa w samochodzie
 • poznaje zawód policjanta
 • zna numer alarmowy 112
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczną
 • posługuje się prawidłowo pędzelkiem
 • umie budować dłuższe wypowiedzi
 • wie, jak należy bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy

10.10. – 14.10 Nasze zwierzaki

Dziecko:

 • wie, jak należy opiekować się psem
 • rozwija sprawność manualną
 • przejawia opiekuńczy stosunek do zwierząt
 • rysuje po śladzie
 • obdarza uwagą rówieśników w grupy
 • rozpoznaje zwierzęta domowe mieszkające z człowiekiem w domu na podstawie opisu
 • lepi z masy solnej
 • doskonali wrażliwość dotykową
 • uczestniczy w zajęciach umuzykalniających
 • rozróżnia figurę geometryczną: trójkąt
 • posługuje się pojęciami: trójkąt, trójkątny
 • wykonuje rysunek
 • poznaje pracę weterynarza
 • wie, że zwierzęta odczuwają zdolność odczuwania i należy się o nie troszczyć
 • wie, czym odżywiają się zwierzęta domowe: pies, królik i kanarek

17.10 – 21.10 Jesienny las

Dziecko:

 • wie, do czego służy paśnik
 • przelicza elementy zbioru
 • wskazuje dwa takie same elementy
 • naśladuje ruchem i gestem treść opowiadania
 • jest zainteresowany życiem zwierząt w naturalnym środowisku
 • rozpoznaje na ilustracjach mieszkańców lasu (np. dzięcioła, wilka, niedźwiedzia, lisa, sarnę)
 • posługuje się pojęciem zwierzęta pod ochroną
 • naśladuje ruchy zwierząt
 • wie, jaką rolę pełnią drzewa w przyrodzie
 • rozpoznaje wybrane drzewa: brzozę, dąb, sosnę, jodłę
 • gra na instrumentach muzycznych
 • maluje farbami
 • porównuje wysokość przedmiotów
 • posługuje się pojęciami: wysoki, niski, wyższy, niższy
 • ćwiczy spostrzegawczość wzrokową
 • dostrzega i kontynuuje rytmy
 • rozpoznaje i nazywa popularne grzyby jadalne (borowika, kurkę, podgrzybka) i trujące (muchomora)
 • wie, że grzybów nie można dotykać i zbierać bez wiedzy dorosłych
 • rysuje po śladzie

24.10 – 28.10 Przygotowania do zimy

Dziecko:

 • wie, dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimowy
 • stosuje pojęcie para w sytuacjach zadaniowych
 • zna pojęcie gawra
 • poznaje technikę origami
 • rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną: koło
 • bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych
 • wie, dlaczego niektóre ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów
 • rozpoznaje niektóre ptaki odlatujące na zimę
 • rozwiązuje zagadki
 • maluje farbami szablon sikorki
 • słucha muzyki poważnej
 • wie, do czego służy ludziom spiżarnia
 • zna sposoby przetwarzania owoców i warzyw
 • ustala równoliczność dwóch zbiorów
 • posługuje się pojęciem: tyle samo
 • ćwiczy spostrzegawczość i pamięć
 • bierze udział w zabawach z chustą animacyjną