Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne Październik

PLANY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ – PAŹDZIERNIK

Tematyka:

JA I MOJA RODZINA

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

JESIEŃ W PARKU I W OGRODZIE

POBAW SIĘ ZE MNĄ

Dziecko:

 • odczuwa przynależność do rodziny
 • zna imiona i stopień pokrewieństwa członków swojej rodziny
 • wie, jakie są wartości związane z rodziną
 • potrafi narysować portret
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • rozpoznaje zapis swojego imienia
 • wyróżnia głoski w nagłosie
 • słucha uważnie wiersza
 • wypowiada się na temat utworu
 • przedstawia swoje skojarzenia i wyobrażenia za pomocą rysunku
 • wskazuje poznane litery przelicza elementy na ilustracji
 • jest spostrzegawcze
 • używa wyrazów określających stosunki przestrzenne
 • wypowiada się na temat swojej rodziny
 • czerpie radość ze wspólnej zabawy na powietrzu
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • mówi o swoich upodobaniach
 • rysuje po śladzie
 • rozpoznaje figury geometryczne
 • jest spostrzegawcze
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • współdziała podczas zabawy
 • mówi o swojej rodzinie
 • wypowiada się na temat obrazka
 • kreśli wzory i pisze litery po śladzie
 • wie, jak zbudowane jest drzewo
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • wykonuje składankę z papieru według instrukcji
 • ozdabia swoją pracę
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • orientuje się w przestrzeni i na kartce papieru
 • łączy obrazki, których nazwy się rymują
 • zna i wykonuje swoje obowiązki domowe
 • wypowiada się swobodnie na bliskie mu tematy
 • ustala znaczenie obrazków
 • odczytuje symbole graficzne
 • przelicza i klasyfikuje elementy
 • rozumie określenia związane z położeniem przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej