CO TYGRYSKI ROBIĄ W GRUDNIU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

1.    Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania pór roku. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.

 2.    Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie. Adekwatne ubieranie się do pogody.

 3.    Rozwijanie matematycznego myślenia – rytm, przeliczanie. Porównywanie długości, ćwiczenie stosunków przestrzennych.           Porównywanie liczby elementów.

 4.    Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajem wysyłania świątecznych pocztówek. Poznanie pracy listonosza. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd.

 5.    Kształtowanie świadomości własnego ciała. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.

 6.    Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 7.    Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

 8.    Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie słuchu muzycznego. Wygrywanie na instrumentach prostych melodii.