Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień.

Czego uczymy się w grudniu w grupie czterolatków?

Tydzień 13: Chcemy być potrzebni

Tydzień 14: Już słychać dzwonki sań

Tydzień 15: Witamy zimę

Tydzień 16: Wesołych świąt

Umiejętności dziecka:

 • Ma pozytywne relacje rówieśnicze, chętnie bawi się w grupie
 • Samodzielnie organizuje zabawy
 • Okazuje szacunek i życzliwość dzieciom w przedszkolu, uczy się empatii
 • Rozpoznaje i szanuje emocje swoje i innych dzieci, stara się sobie radzić z emocjami
 • Bierze udział w akcji charytatywnej
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Uczy się na pamięć wiersza
 • Rozwiązuje zagadki
 • Układa puzzle
 • Wie, jakie są tradycje związane z mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia
 • Odczuwa przynależność do rodziny w kontekście tradycji świątecznych
 • Oczekuje z radością na zbliżające się święta
 • Śpiewa piosenki i kolędę
 • Bierze udział w zajęciach umuzykalniających
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych, wykonuje ozdoby na choinkę
 • Koduje obrazki
 • Formułuje hipotezy – kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Wykazuje się opiekuńczą postawą wobec ptaków – dokarmia ptaki
 • Kształtuje w sobie wrażliwość wobec zwierząt, wie posiadają one zdolność odczuwania
 • Zna popularne nazwy gatunków ptaków
 • Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, rozwija sprawność fizyczną
 • Dba o bezpieczeństwo podczas zabawy