Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Grudzień :)

Czego uczymy się w grudniu w grupie trzylatków?

Tydzień 13: Chcemy być potrzebni

Tydzień 14: Już słychać dzwonki sań

Tydzień 15: Witamy zimę

Tydzień 16: Wesołych Świąt!

Umiejętności dziecka:
Pogłębia i podtrzymuje relacje rówieśnicze, współdziała z dziećmi podczas zabawy
Nazywa uczucia związane z niesieniem pomocy innym, wykazuje się empatią
Z uwagą słucha opowiadania i wiersza, odpowiada na pytania dotyczące tekstu
Opowiada o zwyczaju ubierania choinki na święta Bożego Narodzenia
Uczestniczy w zespołowym ubieraniu choinki
Posługuje się pojęciami: wysoko, nisko, wyżej, niżej
Omawia tradycję wysyłania kartek z życzeniami świątecznymi
Bierze udział w pieczeniu pierników, wzbogaca słownik o nazwy świątecznych wypieków
Dzieli się swoimi marzeniami dotyczącymi oczekiwanych prezentów
Wymienia podstawowe cechy zimy; wie, dlaczego zimą pada śnieg i nazywa jego właściwości
Wskazuje różnice w wyglądzie ptaków: sikorki, gila i wróbla; wie, czym się żywią ptaki
Wykazuje opiekuńczą postawę wobec ptaków; wyjaśnia, dlaczego należy dokarmiać je zimą
Rysuje karmnik dla ptaków według własnego pomysłu
Wykonuje kartkę świąteczną z gotowych elementów
Poznaje właściwości masy plastycznej, lepi z niej bałwana
Samodzielnie posługuje się klejem
Ćwiczy sprawność manualną – nawleka koraliki na sznurek, przeplata sznurki przez otwory
Utrwala przeliczanie elementów w zakresie do 3
Porównuje długości
Kształtuje umiejętność kodowania i dekodowania informacji
Określa położenie przedmiotów względem swojej osoby: z tyłu – za mną, z przodu – przede mną, z boku – obok mnie
Składa obrazek w całość bez korzystania ze wzoru, układa obrazki z patyczków
Wykazuje się logicznym myśleniem – m.in. układa obrazki zgodnie z logiczną kolejnością
Rozwija pamięć – m.in. zapamiętuje układ elementów
Przyjmuje w zabawie określone role
Reaguje w ustalony sposób na sygnały dźwiękowe w zabawie oraz zmiany tempa w muzyce
Bawi się w parach z rekwizytami przy akompaniamencie bębenka
Odtwarza ruchem treść utworu i wykonuje swobodne improwizacje taneczne do muzyki
Porusza się sprawnie w linii i w kole wiązanym
Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, wykazuje sprawność ciała i koordynację
Rzuca śnieżkami do celu, lepi ze śniegu dowolne budowle, eksperymentuje ze śniegiem