Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na grudzień

Tydzień 1: Listy do Mikołaja

 

Tydzień 2: Zapraszamy na przedstawienie

 

Tydzień 3: Ślady na śniegu

 

Tydzień 4: Świąteczne drzewko

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami, wykazuje zrozumienie dla kolegów
 • Wie, jak się zachowywać, by nie sprawiać przykrości innym
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Zna zwyczaje i święta, które obchodzi się w grudniu
 • Opowiada o zwyczajach świątecznych
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Zna wartość polskich monet
 • Przelicza elementy
 • Posługuje się terminami związanymi z następstwem czasu
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Dodaje elementy
 • Bierze udział w organizowaniu przedstawienia teatralnego (przygotowuje scenografię)
 • Uczestniczy w przedstawieniu teatralnym
 • Jest zainteresowane bajkami
 • Posługuje się pojęciami związanymi z teatrem
 • Słucha i uczy się kolęd
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne, zna znaki synoptyczne związane z pogoda w zimie
 • Zna charakterystyczne cechy zimy
 • Potrafi powiedzieć, dlaczego na dworze jest mróz i jak to można poznać
 • Wie, że zimą trzeba dokarmiać zwierzęta
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Rozwiązuje i układa zagadki