Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Styczeń:)

Czego uczymy się w styczniu w grupie trzylatków?

Tydzień 17: Nowy rok

Tydzień 18: Bale w karnawale

Tydzień 19: Święto babci i dziadka

Tydzień 20: Zimowa olimpiada

Umiejętności dziecka:

 • Odczuwa przynależność do grupy, pogłębia relacje rówieśnicze
 • Logicznie odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanych tekstów literackich
 • Swobodnie wypowiada się na forum grupy – m.in. omawia tradycję witania nowego roku oraz zjawisko następstwa dnia i nocy
 • Zna pojęcia: rok i cztery pory roku, wymienia nazwy i charakterystyczne cechy pór roku
 • Wypowiada się na temat balu karnawałowego, łączy stroje z odpowiednimi rekwizytami
 • Ogląda albumy i zdjęcia, dzieli się spostrzeżeniami, nazywa przebrania dzieci na zdjęciach
 • Jest empatyczne w stosunku do zwierząt, dokarmia ptaki i uczestniczy w sprzątaniu karmnika
 • Nazywa stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie
 • Opowiada o babci i dziadku
 • Okazuje szacunek osobom starszym podczas spotkania z dziadkami, wzmacnia więzi rodzinne
 • Recytuje wiersz o babci, którego się nauczyło; stara się panować nad tremą podczas występu
 • Nazywa i omawia zimowe sprzęty sportowe, poznaje nazwy zimowych dyscyplin sportowych
 • Wyjaśnia, na czym polega praca zawodowego hokeisty, łyżwiarza figurowego i skoczka
 • Tworzy zbiory równoliczne i różnoliczne
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie do 4
 • Kontynuuje proste rytmy
 • Posługuje się pojęciami: mały, średni, duży, wielki
 • Rozumie znaczenie pojęcia para
 • Wykonuje laurkę dla babci i dziadka; cieszy się, że może przygotować dla nich niespodziankę
 • Samodzielnie wybiera materiały plastyczne do ozdobienia maski
 • Rysuje po niestandardowej fakturze
 • Wykorzystuje chwyt pęsetkowy podczas wykonywania pracy plastyczno-technicznej
 • Maluje farbami, ćwicząc precyzję ruchów
 • Wskazuje ręką kierunek, z którego dochodzi dźwięk
 • Tańczy dowolnie w rytm muzyki, tańczy w kole, tańczy z balonem
 • Uczy się na pamięć piosenki, wyklaskuje rytm piosenki
 • Rozwiązuje zagadki dźwiękowe
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i utrzymuje prawidłową postawę ciała
 • Rozumie znaczenie dla zdrowia ruchu na świeżym powietrzu, bawi się w ogrodzie
 • Stosuje się do zasad obowiązujących podczas przebywania poza terenem przedszkola