Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – luty

Czego uczymy się w lutym w grupie czterolatków?

Tydzień 21: Dbamy o swoje zdrowie

Tydzień 22: Malujemy kolorowy świat

Tydzień 23: Mamy różne domy

Tydzień 24: Kim będę, gdy dorosnę?

 

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi, uczestniczy w różnych zabawach, przestrzega zasad zabawy
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Buduje z klocków
 • Słucha z uwagą różnych tekstów
 • Odpowiada na pytania, buduje zdania
 • Wzbogaca słownictwo i posługuje się nim
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Doskonali sprawność manualną: rysuje kredkami, ołówkiem
 • Doskonali słuch, wzrok
 • Przelicza elementy w zakresie 5
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Rozpoznaje figury geometryczne
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Przestrzega reguł podczas zabaw i gier
 • Wymienia przyczyny pogorszenia się zdrowia, kształtuje nawyki higieniczne
 • Wie, że domy ludzi są budowane z różnych materiałów
 • Potrafi wymienić kilka nazw zawodów
 • Opowiada, co chciałoby w przyszłości robić, jaki chciałoby wykonywać zawód, próbuje uzasadnić swój wybór