CO TYGRYSKI ROBIĄ W LUTYM

 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, utrwalanie zasad korzystania z książek, poszanowania ich.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, poznawanie małych liter i wielkich liter.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.
 • Utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Reagowanie na ustalone sygnały, wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją.
 • Rozwijanie aktywności werbalnej, przedstawianie słowami uczuć i nastroju.
 • Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia, poznawanie substancji, które topnieją.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Dostrzeganie piękna muzyki, rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych, poruszania się w rytm muzyki.
 • Utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania, dodawanie w zakresie 9.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą, korelacja muzyki z plastyką.
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej, poznanie różnego typu zawodów, wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami.
 • Wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni, wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów, tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów.
 • Rozumienie wagi pracy ludzkiej, poznanie specyfiki pracy malarza.
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, utrwalanie zasad korzystania z książek, poszanowania ich.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, poznawanie małych liter i wielkich liter.
  • Utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Reagowanie na ustalone sygnały, wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
  • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją.
  • Rozwijanie aktywności werbalnej, przedstawianie słowami uczuć i nastroju.
  • Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia, poznawanie substancji, które topnieją.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.