Nabór do szkół podstawowych

Nabór do Szkół Podstawowych
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 7 marca (od godz. 8.00) do 29 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej
(z pominięciem witryny internetowej) lub za pomocą witryny rybnik.elemento.pl.