Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Marzec :)

Czego uczymy się w marcu w grupie trzylatków?

Tydzień 25: Przedwiośnie

Tydzień 26: Wiosenne porządki

Tydzień 27: Wielkanoc

Tydzień 28: W teatrze

Umiejętności dziecka:

 • W zrozumiały sposób komunikuje się z dziećmi i dorosłymi
 • Wykazuje się cierpliwością
 • Udziela logicznych odpowiedzi na pytania
 • Wskazuje elementy fikcji w utworze literackim
 • Porządkuje obrazki chronologicznie, posługuje się pojęciami: wcześniej, później
 • Obserwuje pogodę, rozpoznaje graficzne symbole pogody, uzupełnia kalendarz pogody właściwymi symbolami
 • Wymienia charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia
 • Naśladuje ruchami ciała zjawiska atmosferyczne
 • Posługuje się pojęciem roztopy, wypowiada się na temat przyczyn topnienia śniegu
 • Rozumie pojęcie zwiastun wiosny, rozpoznaje ptaki wracające po zimie z ciepłych krajów
 • Nazywa narzędzia ogrodnicze i wyjaśnia, do czego służą
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze – m.in. wzrost tulipanów
 • Rozumie konieczność uczestniczenia w wykonywaniu obowiązków domowych
 • Opisuje zwyczaje wielkanocne i atrybuty Świąt Wielkanocnych
 • Wyjaśnia, na czym polega zawód aktora, wzbogaca słownictwo o pojęcia związane z teatrem
 • Wykazuje się kreatywnością podczas zabaw teatralnych
 • Wykorzystuje pozawerbalne środki wyrazu w zabawie pantomimicznej
 • Poznaje różne rodzaje lalek teatralnych
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania z wykorzystaniem liczmanów
 • Grupuje przedmioty według określonej cechy: przynależności
 • Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem nowej techniki – stemplowania widelcem
 • Rozwija ekspresję twórczą – m.in. robi ozdobę wielkanocną i kukiełkę teatralną
 • Koloruje kredkami elementy dekoracji teatralnej
 • Sprawnie posługuje się nożyczkami i klejem w sztyfcie
 • Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem
 • Aktywnie słucha muzyki, reaguje w ustalony sposób na dynamikę dźwięku
 • Rozwija sprawność manualną – m.in. przewleka sznurówki przez dziurki
 • Ćwiczy receptory czuciowe
 • Porusza chustą animacyjną w określony sposób
 • Wykonuje różne formy ruchu, wykazuje się sprawnością ruchową