Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

 

Czego uczymy się w marcu w grupie czterolatków? 🙂 

 

Tydzień 25: Przedwiośnie

 

Tydzień 26: Wiosenne porządki

 

Tydzień 27: Wielkanoc

 

Tydzień 28: W teatrze

 

Umiejętności dziecka:

 

-Wykazuje zainteresowanie książkami

-Udziela odpowiedzi na pytania, stara się budować dłuższe zdania

-Opowiada historyjki obrazkowe

-Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

-Podczas zabawy przestrzega zasad współdziałania w grupie

-Wie, kiedy może zwracać się o pomoc

-Używa zwrotów grzecznościowych

-Doskonali sprawność manualną – rysuje kredkami, rysuje na dużych powierzchniach, maluje na tkaninie, lepi z plasteliny, wycina nożyczkami, rysuje pastelami olejnymi

-Przelicza elementy w zakresie 5

-Próbuje nazywać figury geometryczne

-Określa długość przedmiotów

-Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy

-Stara się nazywać za pomocą mimiki i gestów emocje

-Buduje z kloców, układa z kloców mozaiki

-Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty

-Nazywa części rośliny

-Uczestniczy we wspólnym sadzeniu i sianiu roślin

-Wymienia nazwy popularnych ptaków

-Bawi się przy muzyce

-Śpiewa piosenki

-Zna tradycje związane z Wielkanocą

-Poznaje zawody związane z teatrem

-Wie, jak należy zachowywać się w teatrze

-Wykorzystuje kukiełki do zabawy w teatr

-Jest zainteresowane ćwiczeniami z kodowania