Konkursy

Ogłaszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym dla dzieci z naszego przedszkola.

Regulamin

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin

  1. „Mama i tata w obiektywie dziecka””

 

  1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 11 w Rybniku

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Nowobilska, Izabela Wątorek

  1. Celem konkursu jest wspólne i aktywne spędzanie czasu z rodziną, rozbudzanie w przedszkolakach nowych pasji i zainteresowań. Uwrażliwianie dzieci na sztukę a także na piękno, które tkwi w każdym człowieku.
  2. Temat konkursu brzmi „Mama i tata obiektywie dziecka ”. Maj to czas kiedy zaczynamy celebrować święta rodzinne, mamy możliwość aktywnie, na świeżym powietrzu spędzać rodzinny czas. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do uchwycenia pięknych chwil spędzonych z mamą i tatą, jak również z rodzeństwem. Fotografie powinny przedstawiać mamę, tatę, babcię lub rodzeństwo, słowem najbliższą rodzinę dziecka.
  3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkola nr 11w Rybniku wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
  4. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię przedstawiającą swojego członka rodziny, mamę , tatę, rodzeństwo, babcię itd.

      Część fotograficzna

Wymagany format zdjęć to 21×30 – wywołany .

  1. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 24 maja 2022 roku u osób odpowiedzialnych za konkurs.

 

  1. Wśród złożonych prac zostaną wyłonione pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i nagrodę.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 25.05.2022r

 

 

UWAGA: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka.

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Fotograficznego  – zwanego dalej Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej przedszkola, prasie lokalnej  i w innych środkach przekazu niezbędnych do realizacji konkursu.

Oświadczam równocześnie z pełną odpowiedzialnością, że osoby przedstawione na moim zdjęciu wyrażają zgodę na publikację jak wyżej.

 

Jednocześnie zostałam poinformowana o tym, że:

Administratorem danych osobowych Konkursu jest:

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej ul. Westerplatte 10, Rybnik 44-217 tel. 324223978.

Oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich ewentualnym poprawieniu.

 

 

 

 

dane osoby zgłaszającej się do konkursu

 

 

 

 

Podpis opiekuna prawnego

 

 

 

 

Dziękujemy za liczny udział w konkursie. Jesteśmy pod wrażeniem kreatywności

 i innowacyjnych pomysłów 😍 Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Kategoria dzieci 5-6 letnich:

1 miejsce Maria Jurkiewicz lat 5 “Króliś na klopsztandze” P1 w Rybniku

2 miejsce Adam Sypniewski lat 6 “Wojok Edek” ZSzP nr 3 w Rybniku

Kategoria dzieci 3-4 letnich:

1 miejsce Bartłomiej Wojtaś 3,5 l.   “Richtig wartki traktor od Starzika” Oddziały Przedszkolne w SP Specjalnej nr 7 w Rybniku

1 miejsce Mikołaj Ryszka 3 l.  ” Fligier na luft”  Oddziały Przedszkolne w SP Specjalnej nr 7 w Rybniku

Wyróżnienie:

Filip Buda “Gryfny zwyrtek” Oddziały Przedszkolne w SP Specjalnej nr 7 w Rybniku

Raz jeszcze dziękujemy za udział w konkursie. Powiadomimy Państwa indywidualnie o sposobie przekazania nagród, dyplomów i podziękowań 🙂

Bardzo dziękujemy za liczny udział w konkursie. Jesteśmy pod wrażeniem Państwo pomysłów i ich wykonania. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs spełniały wymagania zawarte w regulaminie.
Po burzliwych obradach Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

 

1 miejsce ALICJA KREMIEC “RYBKI”

2 miejsce MAJA KOZIOŁ  “MISIE”

3 miejsce SZYMON FRANICA   “RYBKI”

 

WYRÓŻNIENIA:

KACPER SOCHA “MISIE”

SZYMON GORGOŃ “SMOKI”

ANTONI SOBIK “RYBKI”

LENA KUROWSKA “TYGRYSKI”

AMELIA KRÓL “TYGRYSKI”

MIŁOSZ GORGOŃ “TYGRYSKI”

 

Dyplomy i nagrody zostaną rozdane dnia 22 kwietnia, tj. piątek.

Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach 🙂

Wspaniałe prace rodzin P11

Palmy konkursowe cd.

Prace plastyczne – rodzinne P11

Palmy – prace konkursowe Wystawa palm konkursowych

Uwaga Rodzice!

 

Na wstępie pragniemy podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w rodzinnym konkursie na szopkę bożonarodzeniową ♥️ Choć dotarły do nas (tylko) 4 prace, to jednak nie możemy się nadziwić, jaki ogrom pracy został włożony w ich wykonanie! 💪❤️😀

 

Jury obradowało, lecz nie potrafiło zdecydować,kto powinien otrzymać zaszczytne 1 miejsce.

 

Ogłaszamy, że wszystkie rodziny, które wzięły udział w Konkursie postanowiliśmy uhonorować 1 miejscem.

 

1 miejsce otrzymują:

 

Lenka K. wraz z rodziną (gr.Tygryski)

Antek S. wraz z.rodziną (gr. Rybki)

Artur J. wraz z rodziną (gr. Rybki)

Antek C. wraz z rodziną (gr. Tygryski)

 

Dziękujemy za zaangażowanie i dawanie dzieciom dobrego przykładu ♥️😀

Poniżej zamieszamy zdjęcia tych niesamowitych prac. Gratulujemy pomysłów i raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie ♥️

 

W poniedziałek odbędzie się rozdanie dyplomów i nagród 🏆

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszym przedszkolnym konkursie plastycznym 🙂 Wszystkie latawce są piękne, wyjątkowe, a co najważniejsze wykonane wspólnymi siłami! 🙂 Wyniki ogłosimy w poniedziałek, a dyplomy  nagrody rozdamy z końcem tygodnia 🙂