Konkursy

Ogłaszamy wyniki konkursu na Jesienny parasol. Zaskoczyła nas pozytywnie ilość nadesłanych prac oraz kreatywność autorów. Z tego też powodu wyłoniliśmy więcej laureatów.
I miejsce ?
Jan Twardzik i Zofia Mika
II miejsce ?
Lena Tkocz i Oliwia Malinowska
III miejsce ?
Nikola Nowak i Milena Mularczyk

Prace wyróżnione:
Wojciech Czampiel
Naomi Jemdroska
Leon Gruczelak
Julia Żyła
Alicja Grücklich
Monika Jonczyk
Igor Zięba
Jan Grad
Maja Butyłkin
Zuzanna Konsek
Laureatom serdecznie gratulujemy. Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy i upominki. ?

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ” Jesienny parasol”

Pracę wykonujemy techniką przestrzenną.

Prace przynosimy do przedszkola do 12 października 2018r.

Regulamin konkursu plastycznego

„Jesienny parasol”

Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej

ul.Bohaterów Westerplatte 10

Rybnik 44-217

kontakt telefoniczny: (32) 4223978

email: przedszkole_nr11@wp.pl

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z Rybnika oraz powiatu rybnickiego.

Na konkurs należy przekazać pracę wykonaną techniką przestrzenną, tematem prac jest „Jesienny parasol”

Do konkursu każda placówka może zgłosić maksymalnie 5 prac.

Do prac musi być dołączona metryczka zawierająca :

 Imię i nazwisko autora

Wiek autora

Placówka

Dane nauczyciela prowadzącego

Należy je dostarczyć do Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej

Bohaterów Westerplatte 10 Rybnik 44-217 do 12 października 2018r.

Specjalnie powołana komisja wyłoni 3 najlepsze prace, oraz prace wyróżnione.

Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, samodzielność, oryginalność oraz kompozycja.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola nr 11 w Rybniku: http://miastorybnik.pl

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy, autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola nr 11 w Rybniku

Wszyscy nauczyciele otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają: Katarzyna Nowobilska. Izabela Wątorek, Katarzyna Badura

UWAGA: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka.

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu plastycznego „Jesienny parasol” -zwanego dalej Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej przedszkola, prasie lokalnej i w innych środkach przekazu niezbędnych do realizacji konkursu.

Jednocześnie zostałam poinformowana o tym, że:

Administratorem danych osobowych Konkursu jest:

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej ul. Westerplatte 10,

Rybnik 44-217 tel. 324223978.

http://p11.miastorybnik.pl

Oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich ewentualnym poprawieniu.

dane osoby zgłaszającej się do konkursu

Podpis opiekuna prawnego

To ostatnie dni , zachęcamy do udziału wszystkie dzieciaki.