Misie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Marzec :)

Czego uczymy się w marcu w grupie trzylatków?

Tydzień 25: Przedwiośnie

Tydzień 26: Wiosenne porządki

Tydzień 27: Wielkanoc

Tydzień 28: W teatrze

Umiejętności dziecka:

 • W zrozumiały sposób komunikuje się z dziećmi i dorosłymi
 • Wykazuje się cierpliwością
 • Udziela logicznych odpowiedzi na pytania
 • Wskazuje elementy fikcji w utworze literackim
 • Porządkuje obrazki chronologicznie, posługuje się pojęciami: wcześniej, później
 • Obserwuje pogodę, rozpoznaje graficzne symbole pogody, uzupełnia kalendarz pogody właściwymi symbolami
 • Wymienia charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia
 • Naśladuje ruchami ciała zjawiska atmosferyczne
 • Posługuje się pojęciem roztopy, wypowiada się na temat przyczyn topnienia śniegu
 • Rozumie pojęcie zwiastun wiosny, rozpoznaje ptaki wracające po zimie z ciepłych krajów
 • Nazywa narzędzia ogrodnicze i wyjaśnia, do czego służą
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze – m.in. wzrost tulipanów
 • Rozumie konieczność uczestniczenia w wykonywaniu obowiązków domowych
 • Opisuje zwyczaje wielkanocne i atrybuty Świąt Wielkanocnych
 • Wyjaśnia, na czym polega zawód aktora, wzbogaca słownictwo o pojęcia związane z teatrem
 • Wykazuje się kreatywnością podczas zabaw teatralnych
 • Wykorzystuje pozawerbalne środki wyrazu w zabawie pantomimicznej
 • Poznaje różne rodzaje lalek teatralnych
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania z wykorzystaniem liczmanów
 • Grupuje przedmioty według określonej cechy: przynależności
 • Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem nowej techniki – stemplowania widelcem
 • Rozwija ekspresję twórczą – m.in. robi ozdobę wielkanocną i kukiełkę teatralną
 • Koloruje kredkami elementy dekoracji teatralnej
 • Sprawnie posługuje się nożyczkami i klejem w sztyfcie
 • Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem
 • Aktywnie słucha muzyki, reaguje w ustalony sposób na dynamikę dźwięku
 • Rozwija sprawność manualną – m.in. przewleka sznurówki przez dziurki
 • Ćwiczy receptory czuciowe
 • Porusza chustą animacyjną w określony sposób
 • Wykonuje różne formy ruchu, wykazuje się sprawnością ruchową

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – Luty :)

Czego uczymy się w lutym w grupie trzylatków?

Tydzień 21: Dbamy o swoje zdrowie

Tydzień 22: Malujemy kolorowy świat

Tydzień 23: Mamy różne domy

Tydzień 24: Kim będę, gdy dorosnę?

Umiejętności dziecka:

 • Inicjuje zabawy, czerpie radość ze wspólnej zabawy i przestrzega jej zasad
 • Poznaje własne możliwości, cieszy się ze swojego sukcesu
 • Z uwagą słucha różnych utworów literackich i aktywnie uczestniczy w rozmowie na ich temat
 • Rozwija zainteresowania czytelnicze – m.in. ogląda książki, omawia ilustracje
 • Rozwiązuje zagadki dotykowe i słowne
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby
 • Ćwiczy dykcję
 • Utrwala nazwy zawodów, przyjmuje postawę szacunku wobec pracujących ludzi
 • Słucha opowieści kucharza o jego pracy
 • Wypowiada się na temat zawodu lekarza i nazywa narzędzia, których używa w pracy
 • Kształtuje postawę prozdrowotną, rozmawia na tematy związane ze zdrowiem
 • Zna pojęcie zdrowa żywność, umie odróżnić zdrowe produkty od niezdrowych
 • Wie o konieczności dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd
 • Rozumie znaczenie posiadania domu, dostrzega charakterystyczne cechy różnych domów, nazywa pomieszczenia
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy koordynację oko – ręka
 • Usprawnia małą motorykę, ćwiczy precyzyjne ruchy palców dłoni
 • Wykazuje się refleksem i spostrzegawczością
 • Pogłębia umiejętność układania ciągów logicznych
 • Klasyfikuje przedmioty według ich przeznaczenia i koloru
 • Sprawnie przelicza w zakresie do 4
 • Koloruje według kodu
 • Utrwala nazwy kolorów, dostrzega barwy w otoczeniu, samodzielnie miesza farby
 • Swobodnie posługuje się dostępnymi materiałami i technikami plastycznymi – m.in. stempluje korkiem i połówkami warzyw, maluje farbami za pomocą dłoni i palców
 • Układa własne kompozycje z patyczków
 • Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów naturalnych
 • Porusza się w rytmie granym przez nauczyciela na bębenku
 • Liczy dźwięki, które słyszy
 • Uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej do piosenki
 • Bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych, rozwija zwinność i sprawność
 • Chętnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Styczeń:)

Czego uczymy się w styczniu w grupie trzylatków?

Tydzień 17: Nowy rok

Tydzień 18: Bale w karnawale

Tydzień 19: Święto babci i dziadka

Tydzień 20: Zimowa olimpiada

Umiejętności dziecka:

 • Odczuwa przynależność do grupy, pogłębia relacje rówieśnicze
 • Logicznie odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanych tekstów literackich
 • Swobodnie wypowiada się na forum grupy – m.in. omawia tradycję witania nowego roku oraz zjawisko następstwa dnia i nocy
 • Zna pojęcia: rok i cztery pory roku, wymienia nazwy i charakterystyczne cechy pór roku
 • Wypowiada się na temat balu karnawałowego, łączy stroje z odpowiednimi rekwizytami
 • Ogląda albumy i zdjęcia, dzieli się spostrzeżeniami, nazywa przebrania dzieci na zdjęciach
 • Jest empatyczne w stosunku do zwierząt, dokarmia ptaki i uczestniczy w sprzątaniu karmnika
 • Nazywa stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie
 • Opowiada o babci i dziadku
 • Okazuje szacunek osobom starszym podczas spotkania z dziadkami, wzmacnia więzi rodzinne
 • Recytuje wiersz o babci, którego się nauczyło; stara się panować nad tremą podczas występu
 • Nazywa i omawia zimowe sprzęty sportowe, poznaje nazwy zimowych dyscyplin sportowych
 • Wyjaśnia, na czym polega praca zawodowego hokeisty, łyżwiarza figurowego i skoczka
 • Tworzy zbiory równoliczne i różnoliczne
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie do 4
 • Kontynuuje proste rytmy
 • Posługuje się pojęciami: mały, średni, duży, wielki
 • Rozumie znaczenie pojęcia para
 • Wykonuje laurkę dla babci i dziadka; cieszy się, że może przygotować dla nich niespodziankę
 • Samodzielnie wybiera materiały plastyczne do ozdobienia maski
 • Rysuje po niestandardowej fakturze
 • Wykorzystuje chwyt pęsetkowy podczas wykonywania pracy plastyczno-technicznej
 • Maluje farbami, ćwicząc precyzję ruchów
 • Wskazuje ręką kierunek, z którego dochodzi dźwięk
 • Tańczy dowolnie w rytm muzyki, tańczy w kole, tańczy z balonem
 • Uczy się na pamięć piosenki, wyklaskuje rytm piosenki
 • Rozwiązuje zagadki dźwiękowe
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i utrzymuje prawidłową postawę ciała
 • Rozumie znaczenie dla zdrowia ruchu na świeżym powietrzu, bawi się w ogrodzie
 • Stosuje się do zasad obowiązujących podczas przebywania poza terenem przedszkola

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Grudzień :)

Czego uczymy się w grudniu w grupie trzylatków?

Tydzień 13: Chcemy być potrzebni

Tydzień 14: Już słychać dzwonki sań

Tydzień 15: Witamy zimę

Tydzień 16: Wesołych Świąt!

Umiejętności dziecka:
Pogłębia i podtrzymuje relacje rówieśnicze, współdziała z dziećmi podczas zabawy
Nazywa uczucia związane z niesieniem pomocy innym, wykazuje się empatią
Z uwagą słucha opowiadania i wiersza, odpowiada na pytania dotyczące tekstu
Opowiada o zwyczaju ubierania choinki na święta Bożego Narodzenia
Uczestniczy w zespołowym ubieraniu choinki
Posługuje się pojęciami: wysoko, nisko, wyżej, niżej
Omawia tradycję wysyłania kartek z życzeniami świątecznymi
Bierze udział w pieczeniu pierników, wzbogaca słownik o nazwy świątecznych wypieków
Dzieli się swoimi marzeniami dotyczącymi oczekiwanych prezentów
Wymienia podstawowe cechy zimy; wie, dlaczego zimą pada śnieg i nazywa jego właściwości
Wskazuje różnice w wyglądzie ptaków: sikorki, gila i wróbla; wie, czym się żywią ptaki
Wykazuje opiekuńczą postawę wobec ptaków; wyjaśnia, dlaczego należy dokarmiać je zimą
Rysuje karmnik dla ptaków według własnego pomysłu
Wykonuje kartkę świąteczną z gotowych elementów
Poznaje właściwości masy plastycznej, lepi z niej bałwana
Samodzielnie posługuje się klejem
Ćwiczy sprawność manualną – nawleka koraliki na sznurek, przeplata sznurki przez otwory
Utrwala przeliczanie elementów w zakresie do 3
Porównuje długości
Kształtuje umiejętność kodowania i dekodowania informacji
Określa położenie przedmiotów względem swojej osoby: z tyłu – za mną, z przodu – przede mną, z boku – obok mnie
Składa obrazek w całość bez korzystania ze wzoru, układa obrazki z patyczków
Wykazuje się logicznym myśleniem – m.in. układa obrazki zgodnie z logiczną kolejnością
Rozwija pamięć – m.in. zapamiętuje układ elementów
Przyjmuje w zabawie określone role
Reaguje w ustalony sposób na sygnały dźwiękowe w zabawie oraz zmiany tempa w muzyce
Bawi się w parach z rekwizytami przy akompaniamencie bębenka
Odtwarza ruchem treść utworu i wykonuje swobodne improwizacje taneczne do muzyki
Porusza się sprawnie w linii i w kole wiązanym
Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, wykazuje sprawność ciała i koordynację
Rzuca śnieżkami do celu, lepi ze śniegu dowolne budowle, eksperymentuje ze śniegiem

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Listopad :)

Czego uczymy się w listopadzie w grupie trzylatków?

Tydzień 9: W baśniowej krainie

Tydzień 10: Bohaterowie polskich legend

Tydzień 11: Pomysły na deszczowe dni

Tydzień 12: Nasze ulubione książki

Umiejętności dziecka:

 • Podejmuje swobodną aktywność zabawową
 • Obdarza uwagą inne osoby, w tym nauczyciela i dzieci z grupy przedszkolnej
 • Rozpoznaje i nazywa emocje, wyraża swoje uczucia w sposób akceptowalny przez innych
 • Rozwija poczucie własnej wartości
 • Przewiduje skutki swoich działań; potrafi ocenić, które zmiany są odwracalne, a które nie
 • Odczytuje komunikaty niewerbalne – gesty, mimikę, ruch
 • Z uwagą słucha popularnych bajek dla dzieci, uczestniczy w rozmowie na temat ich treści, potrafi rozpoznać rekwizyty z bajek
 • Zna tradycję obchodów Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek
 • Zna legendy: O warszawskiej Syrence, O smoku wawelskim, O rogalach świętomarcińskich
 • Wzbogaca słownictwo o wyrazy: legenda, stolica, herb; wie, jak wygląda herb Warszawy
 • Odróżnia elementy fantastyki od rzeczywistości
 • Wie, jak wygląda godło i flaga Polski, rozpoznaje melodię hymnu narodowego
 • Jest zainteresowane książkami i wie, jak należy się z nimi obchodzić
 • Zna tradycję obchodów Dnia Pluszowego Misia, opowiada o swojej ulubionej maskotce
 • Interesuje się zjawiskami atmosferycznymi – m.in. wie, jak powstaje deszcz
 • Ćwiczy sprawność manualną dłoni i palców, wykonuje proste ćwiczenia grafomotoryczne
 • Podejmuje próbę kolorowania małych elementów rysunku
 • Poznaje nowe techniki plastyczne: malowanie w mleku i wydrapywanka
 • Samodzielnie wydziera paski z papieru, a także wykleja elementy obrazka krepiną
 • Ozdabia farbami zakładkę do książki
 • Rozwija zainteresowania konstrukcyjne
 • Układa puzzle
 • Utrwala przeliczanie w zakresie do 3
 • Ocenia wielkość przedmiotów, rozumie pojęcia: mniejsza, najmniejsza, większa, największa
 • Dostrzega zmianę natężenia dźwięków: głośno – cicho i zmianę tempa w muzyce
 • Śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie
 • Doskonali pamięć muzyczną, rozwija wyobraźnię muzyczną
 • Rozwija ekspresję ruchową, podejmuje spontaniczną aktywność taneczną
 • Potrafi koordynować własne ruchy
 • Chętnie bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych, pogłębia sprawność ruchową
 • Uczestniczy w zabawach w ogrodzie i odszukuje w terenie miejsce przedstawione na zdjęciu1

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Październik :)

Czego uczymy się w październiku w grupie trzylatków?

Tydzień 5: Bezpieczni na drodze

Tydzień 6: Nasze zwierzaki

Tydzień 7: Jesienny las

Tydzień 8: Przygotowania do zimy

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z rówieśnikami, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Panuje nad emocjami – spokojnie oczekuje na swoją kolej w zabawie, radzi sobie z przegraną
 • Wie, jak wygląda policjant w mundurze i na czym polega jego praca
 • Wie, co oznaczają kolory na sygnalizatorze świetlnym i do czego służą odblaski, rozpoznaje oznaczenia przejścia dla pieszych, zna zasady przechodzenia przez ulicę
 • Czuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób
 • Usprawnia aparat oddechowy – m.in. zdmuchuje piórko z powierzchni dłoni
 • Z uwagą słucha wiersza i opowiadania, odpowiada na pytania dotyczące ich treści
 • Ćwiczy trzymanie kredki (uchwyt trójpunktowy) – rysuje, koloruje proste rysunki
 • Wie, jak posługiwać się pędzelkiem, miesza kolory farb
 • Rozwija spostrzegawczość – m.in. dostrzega zmiany w położeniu przedmiotów
 • Układa obrazki z mozaiki geometrycznej i obrazki złożone z 3 części
 • Łączy obrazki z cieniami
 • Liczy elementy w zakresie do 3
 • Posługuję się liczebnikami porządkowymi w zakresie do 3
 • Rozpoznaje i nazywa koło, potrafi wskazać przedmioty w kształcie koła
 • Rozwija umiejętności konstrukcyjne, buduje z klocków według własnego pomysłu
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni, zna pojęcia: za, na, pod, w, na górze, na dole
 • Jest świadome swojego ciała, zna nazwy części ciała
 • Sprawnie reaguje na sygnały dźwiękowe podczas zabawy, ćwiczy refleks
 • Umiejętnie powtarza ruchy innych dzieci w zabawach naśladowczych
 • Rozpoznaje zwierzęta żyjące w lesie i wie, które zapadają w sen zimowy, a które nie
 • Rozumie pojęcie środowisko naturalne
 • Wie, czym zajmuje się leśniczy i że lasy trzeba chronić, bo są domem wielu zwierząt
 • Rozpoznaje ubrania jesienno-zimowe, ubiera się stosownie do warunków pogodowych
 • Zna pojęcie spiżarnia i wie, po co gromadzi się zapasy na zimę
 • Aktywnie słucha i uczy się piosenki na pamięć, ilustruje ruchem śpiewaną piosenkę
 • Wykonuje proste układy taneczne
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, wykonuje różne formy ruchu
 • Przyjmuje prawidłową postawę podczas siedzenia na krześle
 • Korzysta ze sprzętu ogrodowego zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Wrzesień :)

Czego uczymy się we wrześniu w grupie „Misie” ?

Tydzień 1: Dzień dobry, przedszkole!

Tydzień 2: Wakacje się skończyły

Tydzień 3: Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

Tydzień 4: Kolorowy park

Umiejętności dziecka:

 • Nawiązuje pierwsze kontakty z dziećmi, pokonuje nieśmiałość
 • Bierze udział w zabawie integracyjnej
 • Wykazuje zainteresowanie przedszkolem, zna swoją salę i jej wyposażenie
 • Zna nazwy zabawek, bawi się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Dzieli się zabawkami z dziećmi, przestrzega zasad zabawy
 • Sprząta po zakończeniu zabawy
 • Bierze udział w ćwiczeniach oddechowych – m.in. puszcza bańki mydlane
 • Wie, w jakich sytuacjach należy używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam
 • Zna swoje imię, utrwala imiona kolegów i koleżanek
 • Rozwija wyobraźnię
 • Uczestniczy w rozmowie, dzieli się swoimi przeżyciami i wspomnieniami
 • Słucha wiersza, opowiastki słowno-ruchowej i opowiadania
 • Zna na pamięć i recytuje proste rymowanki i wyliczanki
 • Rozwiązuje zagadki
 • Rozpoznaje i nazywa kolor żółty, niebieski, zielony, czerwony
 • Uczestniczy w zajęciach plastycznych – m.in. rysuje kredkami, lepi z masy solnej i plasteliny
 • Porównuje owoce – ich wielkość i kolor, zna pojęcia: jabłoń, grusza
 • Uczestniczy w przygotowaniu sałatki owocowej, myje ręce przed jej zjedzeniem
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe środki transportu
 • Segreguje klocki według jednej cechy
 • Buduje z klocków
 • Spaceruje w grupie z pomocą węża spacerowego, zna zasady obowiązujące podczas spaceru
 • Interesuje się przyrodą – zna oznaki jesieni, rozpoznaje i nazywa dary jesieni
 • Przeprowadza samodzielnie eksperymenty przyrodnicze – sprawdza, które przedmioty pływają, a które toną w wodzie; poznaje właściwości piasku mokrego i suchego
 • Bierze udział w zabawie ruchowej z piosenką, reaguje na sygnały muzyczne i słowne
 • Śpiewa piosenkę
 • Potrafi wywołać dźwięki z różnych przedmiotów
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych – m.in. porusza się na czworakach, skacze, rzuca woreczkiem do celu, biegnie slalomem, bawi się z piłką (turla, odbija, rzuca, łapie, kopie)
 • Bawi się w ogrodzie przedszkolnym i bezpiecznie korzysta ze znajdującego się tam sprzętu

Ważne – informacje odnośnie zebrań z Rodzicami !

Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym odbędzie się
30 sierpnia o godz. 16.30, na które serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 

Po krótkim zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe. Jest to bardzo ważne zebranie, na którym zostaną omówione wszystkie sprawy dotyczące grupy, do której Wasze dziecko będzie uczęszczać (zgody, oświadczenia, wybór grupowej Rady Rodziców oraz wspólne ustalenie zasad funkcjonowania grupy i współpracy). Przypominamy, że na wszystkie zebrania przychodzimy bez dzieci.

 

Zanim spotkamy się na zebraniach w sierpniu podajemy kilka istotnych informacji dotyczących funkcjonowania naszego przedszkola:

 

1. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.30. Grupy łączone są w godzinach przed 8.00 i po 15.00.

2. Nie spisujemy umów. Funkcjonują jedynie deklaracje pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

3. Godziny od 8.00 – 13.00 są bezpłatne. Za każdą dodatkową godzinę przed 8.00 i po 13.00 każdego dnia pobierana jest opłata 1,00 zł. Dzieci z roczników 2015, 2016 nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

4. Funkcjonuje system do rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu. Służy do tego karta, 1 kartę otrzymują Państwo za darmo (do zwrotu, gdy dziecko kończy nasze przedszkole). Istnieje możliwość domówienia dowolnej ilości kart . Osoby zainteresowane zakupem dodatkowych kart mogą zgłosić zapotrzebowanie u nauczyciela na pierwszym zebraniu w dniu 30 sierpnia.

5. W naszym przedszkolu funkcjonuje kuchnia, która serwuje 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad
i podwieczorek.

6. Dzieci w grupie 3-latki oraz 4-latki odpoczywają w godzinach od ok. 12.00 – ok. 13.45. Każde dziecko ma swój indywidualny leżaczek. Dzieci przebierają się do piżamek. Prosimy o przyniesienie na zebranie sierpniowe podpisane małe poduszki.

7. Prosimy nie kupować dzieciom tzw.” Wyprawek”. Zostanie to omówione w gronie grupowym 30 sierpnia.
Prosimy jedynie, aby każde dziecko na 1 września miało zakupione papcie (najlepiej na rzepy).

8. Ubezpieczenie dziecka to indywidualna decyzja każdego rodzica, a co za tym idzie przedszkole nie pośredniczy
w zawieraniu umów z ubezpieczycielem.

Zmiana terminu wycieczki

Uwaga Rodzice!

W związku z zapowiadaną niekorzystną prognozą pogody na jutrzejszy dzień jesteśmy zmuszone przełożyć wycieczkę na poniedziałek, tj.27 czerwca.

 1. Bardzo proszę o informację pod postem, jeśli wiedzą Państwo, że tego dnia Dziecka już nie będzie w placówce ( z racji wyjazdu).

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

 

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.