Misie

Dzień kierowcy zawodowego

                        Dziś do naszego przedszkola dzięki uprzejmości firmy                            Tesko Steel Logistic z Rybnika przyjechał pan Przemek i zaprezentował przedszkolakom specyfikę zawodu kierowcy ciężarówki.

Każdy mógł wejść do kabiny i zasiąść za kierownicą prawdziwego, wielkiego tira 🙂

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MAJ

Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.

Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.

Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

KWIECIEŃ

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.

Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.

Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.

Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.

Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.

Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.

Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.

Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.

Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

MARZEC

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat
Utrwalenie pojęcia „para”.

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Słychać śpiew wśród drzew i chmur to artystów ptasich chór

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.

Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

Pszczółki z P43 wpadły do nas z wizytą :)

W środę 27 lutego grupa Misie bawiła się wspólnie

z 5-cio latkami-Pszczółkami z P43,

z którymi współpracujemy od września tego roku 🙂

Jak na kończący się karnawał przystało było dużo tańców i wspólnej zabawy! 🙂

Pierwszy Balik Misiów! 8 luty 2019 :)

Dziś w przedszkolu śmiech i tańce,

Z wodzirejem mamy bal.

Przyszły różne przebierańce

z przystrojonych pięknie sal.

Wszyscy razem już tańcują,

paź z królową , z kotem mysz.

W rytm muzyki podskakują,

pszczółka Kasia , rycerz Krzyś.

Żal nam będzie iść do domu,

gdy zabawa skończy się.

Wszystkim opowiemy wokół,

że to był wspaniały dzień.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę
Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa
Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

  • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
  • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.
Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze
Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.

Składanie prostych konstrukcji z papieru.

Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

Dla najukochańszych czyli Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia Misiowe Babcie i Dziadkowie obchodzili swoje święto! ? 

Były występy przejętych Misiaków, wspólna zabawa z dziadkami, prezenty, całusy i przytulasy… ?? słowem duuuużo miłości ?????