Misie

Dzień dobry Kochane Misiaki

Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy wierszem, posłuchajcie wiersza:

Czy potraficie wymienić jakie urządzenia włączyli tata i Janek? Spróbujcie to zrobić!

Pokażcie paluszkiem, które urządzenia z obrazka występowały w wierszu:

 

 

Pamiętajcie, urządzenia elektryczne podłączone do prądu nie mogą mieć kontaktu z wodą!!!

To bardzo niebezpieczne!!!

Pokolorujcie proszę odkurzacz 🙂

( rodzicu wydrukuj proszę kolorowankę)

odkurzacz

 

Na koniec zajęć zobacz jeszcze z mamą albo tatą krótką bajkę.

Pozdrawiam, pani Kasia 🙂

Tematyka tygodnia: Pstryczek Elektryczek

29.03- W krainie elektryczności

30.03-  Uwaga!Prąd

31.03- Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

1.04-Pisanki, jajka malowane

2.04-Wielkanocne zwyczaje

Tematyka na miesiąc Marzec

Jak wygląda nasza planeta?

W świecie roślin i zwierząt

Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy

Kiedy Ziemia źle się czuje?

Obszar fizyczny

• wyrabianie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała

• rozwijanie naturalnych czynności ruchowych

• doskonalenie umiejętności samoobsługowych

• wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych

• rozwijanie motoryki małej

• rozwijanie sprawności manualnej

• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności dostrzegania uczuć innych ludzi, wczuwania w czyjąś sytuację

• wdrażanie do komunikowania swoich potrzeb i pragnień

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej

• kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin

• rozwijanie umiejętności nazywania emocji

• przedstawianie emocji za pomocą mimiki i ruchów ciała

• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami i godzenia się z porażką

• kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z innymi, rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń, zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby, porządkowanie po sobie miejsca zabawy)

• wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie

• kształtowanie postaw proekologicznych

• budzenie wrażliwości na piękno przyrody

• zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska

• wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym

Obszar społeczny

• organizowanie doświadczeń, pomagających dzieciom w kształtowaniu świadomości własnego „ja”

• kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej

• kształtowanie postaw prospołecznych

• wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy

• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

• wdrażanie do zgodnego współdziałania z dziećmi w zabawie

Obszar poznawczy

• wdrażanie do uważnego słuchanie opowiadań, wierszy, reagowanie na humor zawarty w utworach

• budowanie dziecięcej wiedzy o Kosmosie

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania kół, spośród figur geometrycznych

• stymulowanie aktywności twórczej przez układanie kompozycji i mozaik z różnych materiałów

• zachęcanie dzieci do pogłębienia wiedzy o otaczającym świecie przyrody przez obserwowanie i analizowanie najbliższego otoczenia

• utrwalenie nazw kolorów

• wzbogacanie słownictwa

• kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie

• stymulowanie twórczej aktywności

• rozbudzanie zainteresowania światem przyrody

• kształtowanie umiejętności matematycznych: segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie

• rozbudzanie zainteresowania Kosmosem

• poszerzenie wiadomości na temat Kosmosu

• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się

• budowanie wiedzy o ochronie przyrody

• bogacenie czynnego i biernego słownika dziecka

• kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów

• rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej

• tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie

• kształtowanie umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych

• rozwijanie wyobraźni muzycznej

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Styczeń Luty

Krąg tematyczny:

Moja babcia i mój dziadek

Czas na zimowe obserwacje

Muzyczne opowieści

W świecie kształtów i kolorów

Bawimy się w teatr

Jaki mam talent?

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych

• rozwijanie sprawności manualnej

• rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni


Obszar emocjonalny

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

• doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

• rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz uczuć

• przedstawianie emocji za pomocą różnych form wyrazu

Obszar społeczny

• kształtowanie postaw prospołecznych

• rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie

• współdziałanie z dziećmi w zabawie

• kształtowanie szacunku dla najbliższych

• uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami

Obszar poznawczy

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się

• kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą

• doskonalenie umiejętności liczenia i łączenia w pary

• uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą

• rozwijanie logicznego myślenia

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się

• kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą

• doskonalenie umiejętności liczenia i łączenia w pary

• uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą

• rozwijanie umiejętności liczenia na konkretach

• zapoznanie z wybranymi formami teatralnymi

• rozwijanie wyobraźni dziecięcej

• inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej

• wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

• wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

• aktywizowanie dziecięcej wyobraźni przez odgrywanie ról

Drodzy Rodzice,
w przedszkolnym przedsionku znajduje się lista dotycząca zapisu dzieci na ferie zimowe.
Bardzo proszę wpisywać na nią dzieci, które w okresie ferii będą uczęszczały do przedszkola.
Dziękuję 🙂

 

Kręgi Tematyczne:

Zasypało cały świat, nocą z nieba śnieżek spadł 30.11-4.12.2020

Kiedy w domu pachnie choinką 7.12-11.12.2020

Boże Narodzenie 14.12-18.12.2020

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.

poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci.

tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia

rozwijanie mowy i myślenia

kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę

wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

kształtowanie umiejętności wypowiadania się prostymi zdaniami

rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

uwrażliwianie się na zmianę brzmienia instrumentów

rozwijanie naturalnych czynności ruchowych

wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych

rozwijanie sprawności manualnej

rozpoznawanie i nazywanie emocji bohaterów literackich

motywowanie do brania czynnego udziału w zajęciach

rozwijanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych

wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia w grupie

kształtowanie umiejętności rozróżnianie dobrego i złego zachowania

rozwijanie umiejętności dbania o porządek

kształtowanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunkach ruchu

rozwijanie umiejętności wokalnych

kształcenie pamięci odtwórczej

Dzień Kropki za nami, bardzo nam się podobało? Były zabawy z kropką, poszukiwanie kolorowych kropek i praca plastyczna metodą paluszkową

pt. „ Kropka”

“Mały Miś”

Pewien bardzo mały miś

do przedszkola przyszedł dziś

i powiedział mi na uszko,

że najlepiej jest w maluszkach.

 

Pewien bardzo mały miś

do przedszkola przyszedł dziś

wszyscy bardzo Cię lubimy

popatrz misiu jak tańczymy

Tematyka:

Jestem przedszkolakiem

W przedszkolu jest miło i bezpiecznie

Lubię bawić się w przedszkolu

W przedszkolu nie jestem sam

– bawi się wybranymi przez siebie zabawkami I.6

– potrafi powiedzieć, jak ma na imię III.3

– stara się jeść samodzielnie I.3

– na prośbę nauczyciela odkłada zabawki na miejsce I.7

– okazuje radość na widok rodziców/opiekunów III.2

– wie, że nie wolno oddalać się z sali III.7

– pokazuje i nazywa części swojego ciała IV.14

– poznaje zasady panujące w przedszkolu III.7

– przyłącza się do zabawy w kręgu III.5, III.9

– rozstaje się z rodzicami bez lęku II.5

– prosi nauczyciela o pomoc, jeśli jej potrzebuje II.7

– komunikuje swoje potrzeby I.4

– porusza się przy dźwiękach piosenki I.5

– uczestniczy w czynnościach porządkowych I.7

– bez obaw i bezpiecznie porusza się po całej sali I.9

– stara się samodzielnie założyć piżamę I.2

– pamięta imię swojego nauczyciela III.9, III.2

– wskazuje zabawki, którymi lubi się bawić II.4

– słucha głośnego czytania IV.6

Przed nami ten ważny, pierwszy dzień I pierwsze jakże ważne pożegnanie?.
Pamiętajcie:
Może wam pomóc!!!
– Krótkie pożegnanie.
-Nie ponaglanie dziecka
–Szybkie opuszczenie przedszkola
– Spokój i opanowanie
– Dotrzymywanie obietnic np. przyjdę po leżakowaniu
– Uśmiech rodzica
– Dziecko przeprowadzone na własnych nogach
–Słowa typu: miłej zabawy, baw się dobrze Itp, które sugerują, że w przedszkolu jest fajnie.

Nie wolno robić!!!
– Długo się żegnać
– Przeciągać rozmowy w szatni
–Kłamać dziecka np. mama idzie do sklepu zaraz wróci
– Trzymać dziecka na rękach
– Straszyć dziecko
–Zbyt późno wyjść z domu, pospieszać dziecko
– Nie dootrzymywać obietnic np. odbiorę cię po obiadku

ZAKAZANE ZWROTY!!!
Nie bój się.
Przepraszam, ale dziś musisz zostać.
Przykro mi, ale dziś muszę iść do pracy.

 Trzymam za Was kciuki?