Rybki

Czego uczymy się w lutym ?

Czego uczymy się w lutym ?

 

Tydzień 1: Tydzień uśmiechu

Tydzień 2: Mali badacze

Tydzień 3: Zabawy na śniegu

Tydzień 4: Poznajemy zawody

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami, wie jak zachować dobrą atmosferę w grupie
 • Wypowiada się na różne tematy, potrafi logicznie łączyć przyczynę ze skutkiem
 • Rozwija spostrzegawczość podczas różnego typu zajęć
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach, dzieli wyrazy na sylaby
 • Pisze po śladzie wyrazy
 • Jest zainteresowane czytaniem, układa wyrazy z liter, układa zdania z podanymi wyrazami
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N, C, K, R, G
 • Z uwagą słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Koloruje obrazki zgodnie z kodem
 • Posługuje się nazwami figur geometrycznych
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
 • Przelicza elementy
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Dodaje dwie liczby
 • Panuje nad emocjami, stara się je odróżniać
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, stara się formułować wnioski wynikające z eksperymentów
 • Dba o higienę jamy ustnej
 • Nazywa emocje, określa swój nastrój
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne, zna pojęcia: orkiestra, dyrygent
 • Rozpoznaje i nazywa zawody przedstawione na zdjęciach
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na grudzień

Tydzień 1: Listy do Mikołaja

 

Tydzień 2: Zapraszamy na przedstawienie

 

Tydzień 3: Ślady na śniegu

 

Tydzień 4: Świąteczne drzewko

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami, wykazuje zrozumienie dla kolegów
 • Wie, jak się zachowywać, by nie sprawiać przykrości innym
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Zna zwyczaje i święta, które obchodzi się w grudniu
 • Opowiada o zwyczajach świątecznych
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Zna wartość polskich monet
 • Przelicza elementy
 • Posługuje się terminami związanymi z następstwem czasu
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Dodaje elementy
 • Bierze udział w organizowaniu przedstawienia teatralnego (przygotowuje scenografię)
 • Uczestniczy w przedstawieniu teatralnym
 • Jest zainteresowane bajkami
 • Posługuje się pojęciami związanymi z teatrem
 • Słucha i uczy się kolęd
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne, zna znaki synoptyczne związane z pogoda w zimie
 • Zna charakterystyczne cechy zimy
 • Potrafi powiedzieć, dlaczego na dworze jest mróz i jak to można poznać
 • Wie, że zimą trzeba dokarmiać zwierzęta
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Rozwiązuje i układa zagadki

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na listopad

Tematyka :

Jesienny deszcz

 Ciekawe, dlaczego

 Mój zwierzak

Dzień Pluszowego Misia

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Współpracuje z rówieśnikami podczas zabawy i innych zajęć
 • Obserwuje przyrodę
 • Wie, co to jest wiatr i deszcz
 • Zna nazwy wielu zwierząt (w tym popularnych ptaków), zna ich obyczaje i wie, czym się żywią
 • Wie, jakie zwierzęta mieszkają w lesie
 • Zna niektóre gatunki grzybów
 • Odczuwa empatię wobec zwierząt
 • Dzieli wyrazy na sylaby, głoski
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Jest zaineresowane czytaniem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych (lepi z plasteliny, posługuje się klejem i nożyczkami)
 • Wie, jak w naszym kraju obchodzi się Święto Niepodległości
 • Zna symbole narodowe, słucha pieśni patriotycznych
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Przelicza elementy
 • Określa wielkość elementów
 • Dobiera w pary obrazki
 • Grupuje przedmioty zgodnie z podaną cechą, np. wg wielkości
 • Śpiewa piosenki
 • Tańczy do muzyki
 • Konstruuje prosty instrument muzyczny
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Układa puzzle
 • Rozwiązuje rebusy

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne Październik

PLANY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ – PAŹDZIERNIK

Tematyka:

JA I MOJA RODZINA

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

JESIEŃ W PARKU I W OGRODZIE

POBAW SIĘ ZE MNĄ

Dziecko:

 • odczuwa przynależność do rodziny
 • zna imiona i stopień pokrewieństwa członków swojej rodziny
 • wie, jakie są wartości związane z rodziną
 • potrafi narysować portret
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • rozpoznaje zapis swojego imienia
 • wyróżnia głoski w nagłosie
 • słucha uważnie wiersza
 • wypowiada się na temat utworu
 • przedstawia swoje skojarzenia i wyobrażenia za pomocą rysunku
 • wskazuje poznane litery przelicza elementy na ilustracji
 • jest spostrzegawcze
 • używa wyrazów określających stosunki przestrzenne
 • wypowiada się na temat swojej rodziny
 • czerpie radość ze wspólnej zabawy na powietrzu
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • mówi o swoich upodobaniach
 • rysuje po śladzie
 • rozpoznaje figury geometryczne
 • jest spostrzegawcze
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • współdziała podczas zabawy
 • mówi o swojej rodzinie
 • wypowiada się na temat obrazka
 • kreśli wzory i pisze litery po śladzie
 • wie, jak zbudowane jest drzewo
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • wykonuje składankę z papieru według instrukcji
 • ozdabia swoją pracę
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • orientuje się w przestrzeni i na kartce papieru
 • łączy obrazki, których nazwy się rymują
 • zna i wykonuje swoje obowiązki domowe
 • wypowiada się swobodnie na bliskie mu tematy
 • ustala znaczenie obrazków
 • odczytuje symbole graficzne
 • przelicza i klasyfikuje elementy
 • rozumie określenia związane z położeniem przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

Ważne – informacje odnośnie zebrań z Rodzicami !

Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym odbędzie się
30 sierpnia o godz. 16.30, na które serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 

Po krótkim zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe. Jest to bardzo ważne zebranie, na którym zostaną omówione wszystkie sprawy dotyczące grupy, do której Wasze dziecko będzie uczęszczać (zgody, oświadczenia, wybór grupowej Rady Rodziców oraz wspólne ustalenie zasad funkcjonowania grupy i współpracy). Przypominamy, że na wszystkie zebrania przychodzimy bez dzieci.

 

Zanim spotkamy się na zebraniach w sierpniu podajemy kilka istotnych informacji dotyczących funkcjonowania naszego przedszkola:

 

1. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.30. Grupy łączone są w godzinach przed 8.00 i po 15.00.

2. Nie spisujemy umów. Funkcjonują jedynie deklaracje pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

3. Godziny od 8.00 – 13.00 są bezpłatne. Za każdą dodatkową godzinę przed 8.00 i po 13.00 każdego dnia pobierana jest opłata 1,00 zł. Dzieci z roczników 2015, 2016 nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

4. Funkcjonuje system do rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu. Służy do tego karta, 1 kartę otrzymują Państwo za darmo (do zwrotu, gdy dziecko kończy nasze przedszkole). Istnieje możliwość domówienia dowolnej ilości kart . Osoby zainteresowane zakupem dodatkowych kart mogą zgłosić zapotrzebowanie u nauczyciela na pierwszym zebraniu w dniu 30 sierpnia.

5. W naszym przedszkolu funkcjonuje kuchnia, która serwuje 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad
i podwieczorek.

6. Dzieci w grupie 3-latki oraz 4-latki odpoczywają w godzinach od ok. 12.00 – ok. 13.45. Każde dziecko ma swój indywidualny leżaczek. Dzieci przebierają się do piżamek. Prosimy o przyniesienie na zebranie sierpniowe podpisane małe poduszki.

7. Prosimy nie kupować dzieciom tzw.” Wyprawek”. Zostanie to omówione w gronie grupowym 30 sierpnia.
Prosimy jedynie, aby każde dziecko na 1 września miało zakupione papcie (najlepiej na rzepy).

8. Ubezpieczenie dziecka to indywidualna decyzja każdego rodzica, a co za tym idzie przedszkole nie pośredniczy
w zawieraniu umów z ubezpieczycielem.

Zmiana terminu wycieczki

Uwaga Rodzice!

W związku z zapowiadaną niekorzystną prognozą pogody na jutrzejszy dzień jesteśmy zmuszone przełożyć wycieczkę na poniedziałek, tj.27 czerwca.

 1. Bardzo proszę o informację pod postem, jeśli wiedzą Państwo, że tego dnia Dziecka już nie będzie w placówce ( z racji wyjazdu).

Rybki- zamierzenia na czerwiec

Czerwiec

Tematyka:

 1. Dzieciaki w ruchu.
 2. Lato w sadzie i ogrodzie.
 3. Z wizytą w gospodarstwie wiejskim.
 4. Nadchodzi lato.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych
 • samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych
 • wdrażanie do przestrzegania i stosowania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i gier oraz różnych form rekreacji
 • rozwijanie ekspresji artystycznej w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych
 • stosowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania
 • doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, piesze wycieczki krajoznawcze
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek
 • doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych w przestrzeni i na kartce ;

Obszar emocjonalny

 • szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób
 • tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uczenie szacunku do życia w każdej formie jego istnienia
 • uwrażliwianie na emocje i potrzeby innych osób, zachęcanie do wyrażania swoich potrzeb i uczuć w kulturalny sposób
 • uwrażliwienie na piękno ziemi ojczystej

Obszar społeczny

 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie norm społecznych, reguł gier i zabaw grupowych tworzonych spontanicznie podczas zabaw dowolnych
 • posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania
 • wdrażanie do respektowania przyjętych norm i zasad postępowania, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa np. podczas pobytu na wsi
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i opowieści
 • kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych oraz wytworów ich pracy
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

Obszar poznawczy

 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika zdrowia, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej
 • określanie kierunków na kartce
 • eksperymentowanie ruchem rozwijające wyobraźnię muzyczną, muzykowanie z użyciem instrumentów i innych źródeł dźwięku
 • wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, liter i znaków literopodobnych
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposobami na uniknięcie tych zagrożeń
 • zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 10, liczenie z prawej do lewej i z lewej do prawej, liczenie w przód i wspak
 • zachęcanie do poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymenty i działanie
 • kształtowanie umiejętności rozumienia relacji głoska – litera w czasie zabaw językowych i czytelniczych
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie pamięci przez naukę krótkich wierszy i rymowanek
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do swobodnego muzykowania
 • określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć:„w prawą stronę”, „w lewą stronę”, „w przód”,„w tył”, „w bok”, „za”, „przed”, „między”)
 • klasyfikowanie, segregowanie, wskazywanie różnic i podobieństw
 • rozwijanie umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami
 • określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”
 • wdrażanie do układania i rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, rebusów i szarad o tematyce przyrodniczej
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia humoru
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela tekstów
 • wskazywanie różnic i podobieństw

•rozwijanie umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami

Uwaga! Ważne!!!

Drodzy Rodzice!

Bardzo prosimy o czujność, szczególnie w temacie bajek oglądanych przez Państwa pociechy,jak również gier komputerowych (również on-line) dostępnych w Internecie.

W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się postać Huggy Wuggy.” Można go bez problemu znaleźć na kanałach na YouTubie i jest to maskotka z ostrymi jak brzytwy zębami, która śpiewa niepokojące piosenki o przytulaniu i zabijaniu. Na jednym z wideo, maskotka poleca oglądającemu, by wziął swój ostatni oddech. To bardzo zwodnicza postać, jako że przytulanie powinno być kojarzone z czymś miłym.”

 

Uściślając chodzi o grę Poppy Playtime, w której występuje wyżej wymieniona postać. Jesteśmy szczególnie zaniepokojone, gdyż o grze dowiedziałyśmy się od przedszkolaków. Po zagłębieniu się w temat okazało się, że jest to gra 16+ określana jako survival horror, a filmiki prezentujące grę tylko to potwierdzają. Zapewne gra jest łatwo dostępna dla dzieci, jeśli sporo przedszkolaków nam o niej mówiło, a postać Huggy Wuggy pojawiała się już nawet w dziecięcych rysunkach.

 

Bądźmy czujni!

 

 

 

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,przedszkola-ostrzegaja-przed-huggy-wuggy-dzieci-rysuja-potworka-z-horroru,wia5-3266-52318.html

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Maj

Maj

Tematyka:

1) Książka moim przyjacielem.

2) Wielkie talenty, ciekawe zawody.

3) Duże i małe rodziny w akcji.

4) Kocham Cię, mamo!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • usprawnianie motoryki małej
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • usprawnianie motoryki małej w różnych sytuacjach

 

Obszar emocjonalny

 • szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie swoich własnych strategii, ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników
 • kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości
 • kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoja rodziną
 • wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uczenie wrażliwości, empatii i odpowiedzialności
 • uwrażliwianie na los istot słabszych i zależnych od nas, w tym roślin i zwierząt
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć przy użyciu charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

Obszar społeczny

 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • nazywanie oraz rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych
 • wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej
 • budowanie poczucia własnej wartości wynikającej z przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej
 • wyrażanie szacunku wobec siebie, innych osób oraz wszystkich istot żywych
 • obdarzanie uwagą innych dzieci, osób dorosłych, roślin i zwierząt
 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie i tworzenie zasad podczas zabaw dowolnych
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunku do przyrody i dbania o jej dobro
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i wykonywanie przydzielonych czynności
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków, w tym wynikających z opieki nad roślinami i zwierzętami

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach
 • rozpoznawanie poznanych liter
 • odczytywanie utworzonych z poznanych liter krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków
 • wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter
 • wdrażanie do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.
 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, rozróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazów w prostych fonetycznie słowach
 • rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy, odczytywanie i układanie sylab i krótkich wyrazów z poznanych liter
 • układanie przedmiotów w rytmy i szeregi, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie modeli monet o niskich nominałach
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, przeliczanie elementów zbiorów
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców

Zamierzenia na kwiecień- Rybki

Kwiecień

Tematyka:

1) Witaj, Wiosno!

2) Ach, ta pogoda!

3) Tajemnice komputerów i robotów.

4) Co to znaczy być odkrywcą? 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • rozwijanie motoryki małej i dużej
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała –ćwiczenia rytmiczne
 • wdrażanie do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych oraz sprawnościowych
 • kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do rozwijania samodyscypliny (działanie zgodnie z zasadami i ustalonym rytmem np. dnia)
 • samodzielne inicjowanie aktywności (poczucie inicjatywy i motywacji wewnętrznej)
 • kształtowanie umiejętności empatycznego zachowywania się
 • dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy
 • nazywanie swoich emocji w kontakcie ze zwierzęciem, np. radość, zaskoczenie, strach
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi emocjami (z przegraną, z czekaniem na swoją kolej, na ulubiona zabawkę itp.)

Obszar społeczny

 • dzielenie się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami
 • wypowiadanie się na temat swoich przemyśleń, wynikających z poznawania życia zwierząt i roślin
 • ćwiczenie obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
 • wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób oraz dla odmiennych poglądów i pomysłów
 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych
 • respektowanie zasad zabawy w grupie oraz na zajęciach
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
 • odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do różnych grup
 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych;

Obszar poznawczy

 • podtrzymywanie zainteresowania literami i czytaniem
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych
 • określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu
 • nazywanie niektórych gatunków kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat
 • wdrażanie do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych
 • wdrażanie do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukanie odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab i krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter (w formie drukowanej)
 • klasyfikowanie według różnych kryteriów, uogólnianie według wybranego klucza klasyfikacji
 • objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych
 • układanie i rozwiązywanie zagadek oraz twórczych opowiadań
 • rozróżnianie czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, które szkodzą
 • odróżnianie elementów świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego
 • poznanie graficznego obrazu litery ,,Ż”, ,,ż” oraz odnajdywanie litery w wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 16
  •doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych
 • wdrażanie do poprawnego posługiwanie się zwrotami dotyczącymi stosunków wielkościowych (większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy)
  • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • rozpoznawanie poznanych liter
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych, nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych, uważne słuchanie i nadawanie znaczenia swoim doświadczeniom
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych (nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych)
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • klasyfikowanie przedmiotów według różnych warunków
 • eksperymentowanie, szacowanie, przewidywanie, dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np. dłoni, stopy
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów
 • rozróżnianie strony lewej i prawej
 • wdrażanie do poprawnego liczenia przez przeliczanie elementów zbiorów w różnych sytuacjach
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii