Rybki

Uwaga! Przypominamy o poniedziałkowej wycieczce!

 

W poniedziałek, tj. 18 października

śniadanie jemy wyjątkowo o 7.45!!!

Wyjeżdżamy o 8.15 !!!

Wracamy na obiad ok.11.45/12.00.

W razie pytań proszę o kontakt 😄

 

Bardzo prosimy o punktualność 😁

Październik

Tematyka:

1) Pani Jesień i jej wspaniałe stroje.

2) Co nam jesień w koszu niesie?

3) Uczymy się dbać o swoje zdrowie.

4) Niezwykły rytm przyrody.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków)
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

 • kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery„A”, „a”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek
 • rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmiczności w serii elementów

 

 

W poniedziałek, tj. 13 września wyjeżdżamy na wycieczkę do Przegędzy (nadleśnictwo Kanetowiec). Tego dnia jemy śniadanie wyjątkowo 8.15 !!!!!!!! Proszę o punktualne przybycie 😁

 

Wyjeżdżamy o 8.45.

 

Dzieci mogą zabrać plecaczki z różnościami ( picie, coś słodkiego – bez czekolady).

 

Na miejscu będzie kiełbaska z ogniska, pieczywo oraz herbata, więc proszę nie dawać zbyt dużo picia do plecaków. Jedna mała woda czy sok wystarczy.

 

Powrót przewidziany 12.30/13.00. Dziecię wracają do przedszkola na zupkę.

 

Przejazd autokarem będzie opłacony z pieniążków zbieranych na Radę Rodziców.

 

Proszę o ubiór adekwatny do pogody ( na tzw. cebulkę) oraz wygodne buty! 😁

W razie pytań proszę pisać 😄

 1. Uczenie się zasad zgodnego współżycia w grupie.
 2. Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.
 3. Próby opanowywania własnych gwałtownych reakcji emocjonalnych, np. głośny płacz, tupanie nogami, itp.
 4. Opanowanie umiejętności mycia i wycierania rąk (poznanie poszczególnych etapów tych czynności i dokładne ich wykonywanie).
 5. Słuchanie i rozumienie poleceń, wyrabianie orientacji w otoczeniu.
 6. Nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielkami i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli i odczuć.
 7. Przyglądanie się temu, co znajduje się w otoczeniu, określanie ogólnego wyglądu i łączenie nazwy z desygnatem pojęcia.
 8. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
 9. Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała.
 10. Używanie zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

„Posłuchaj mnie, proszę – to ważne zasady.

Są tak samo cenne jak najlepsze rady.

Mówimy bez krzyku, z każdym się witamy.

Proszę, przepraszam, dziękuję – o tym pamiętamy.

Zabawki są wspólne – dla mnie i dla ciebie.

Dziel się nimi chętnie, gdy ktoś jest w potrzebie.

Wszystkie przedszkolaki o zabawki dbają,

Po każdej zabawie na półki odkładają.

Bawimy się zgodnie z uśmiechem na twarzy.

W miłej atmosferze nic złego się nie zdarzy.”

Drodzy rodzice,

Dyrektor i nauczyciele Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku serdecznie zapraszają rodziców dzieci uczęszczających i nowo przyjętych na pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym 2021/2022.

 

Zebrania odbędą się:

 • 01.09.2021 o godz. 16.30 – grupa MISIE (3-l.)
 • 01.09.2021 o godz. 17.00 – grupa SMOKI (4-l.)
 • 02.09.2021 o godz. 16.30 – grupa RYBKI (5-l.)
 • 02.09.2021 o godz. 17.00 – grupa TYGRYSKI (6-l.)

 

Bardzo prosimy, aby:

 • na zebraniu pojawił się jeden rodzic dziecka,
 • zabezpieczyć się w maseczkę
 • przy wejściu do przedszkola zdezynfekować ręce,
 • zachować bezpieczny odstęp,
 • zabrać ze sobą długopis.
Zagrożenie owsicą
OGŁOSZENIE
Drodzy Rodzice, otrzymaliśmy zgłoszenie od rodzica wychowanka naszego przedszkola
o zdiagnozowanej u niego owsicy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa o zaistniałym fakcie
i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań:
-obserwacja własnych dzieci;
-w przypadku niepokojących objawów (opisane poniżej), przebadanie dziecka pod kątem występowania pasożytów;
-podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;
-zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia.
Bardzo prosimy o sumienne podejście do problemu, bardzo nam zależy i Państwu na pewno też,
aby zjawisko jak najszybciej wyeliminować.
Owsiki
Pasożyty atakujące człowieka potrafią sprawić wiele kłopotów i zaburzyć gospodarkę jelitową
człowieka. Najbardziej powszechnymi pasożytami są owsiki ludzkie, o których potocznie mówi się „robaki” zamieszkujące jelita. Owsiki są pasożytami żerującymi w organizmie człowieka i dające się łatwo zaobserwować w stolcach.
Co to są owsiki?
Owsiki należą do typu robaków zwanym nicieniem barwy białej . Ich charakterystyczny długi i wijący kształt jest sposobem na szybkie zdiagnozowanie choroby. W przypadku infekcji – ataku owsików stwierdza się chorobę zwaną owsicą. Miejscem pobytu owsików w organizmie ludzkim jest głównie jelito grube, gdzie potrafią przebywać, aż do fazy końcowej ich życia. Innym miejscem ich pasożytowania jest wyrostek robaczkowy oraz końcowy odcinek jelita
cienkiego. Pasożyty te są dwupłciowe. Samica jest odpowiedzialna za składanie jaj, a rolą samca jest
jej zaplemnienie. Zaraz po tym akcie samiec owsika obumiera. Samica natomiast potrafi żyć do 4 tygodni, po których “wędruje” z jelita grubego w kierunku odbytu, aby tam złożyć jaja zawierające larwy owsików.
Liczba jaj waha się od 8 tys. do 12 tys. jaj.
Owsiki, a tym samym owsica jest chorobą „brudnych rąk” i wcześniejszego kontaktu z pasożytem
-mogą także powodować anemię.
Przedostają się one do organizmu poprzez przenoszenie jaj trafiających najpierw na dłonie np. pod paznokcie, a następnie do jamy ustnej. W dalszej drodze owsiki wędrują przez cały układ pokarmowy człowieka, aż do jego jelita grubego.
Samica znajdując partnera do zaplemnienia powtarza cykl rozrodczy pasożyta. Przerwanie któregoś z etapów tego cyklu jest pierwszych krokiem do wyleczenia się z owsicy. Dlatego też tak ważnym jest utrzymanie higieny osobistej, a zwłaszcza
częste mycie rąk. Samice owsików składają jaj, po czym obumierają. Jaja pasożyta znajdują się w okolicach odbytu, a w przypadku kobiet nawet w przedniej części pochwy. Pożywieniem owsików są treści pokarmowe znajdujące się w jelicie grubym i nie rzadko to, co jemy ma decydujący wpływ na żywotność owsików. Właściwa dieta oraz wprowadzenie
do niej określonych produktów np. czosnku może sparaliżować owsiki i umożliwić ich wydalenie
zanim jeszcze samica zdąży złożyć swoje jaja.
Objawy owsicy
Objawy wystąpienia w organizmie owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba atakuje jednak w
każdym wieku, choć nie rzadko to dzieci są jej głównymi nosicielami. Objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu, przeważnie w nocy, ze względu na to, iż samice owsików wędrują nocą.
Osoba zaatakowana przez owsika uskarża się na brak apetytu, rozdrażnienie przechodzące w nerwowość, odczuwanie silnych objawów niepokoju, w rzadszych przypadkach niedokrwistość.
Charakterystycznym objawem owsicy jest zdenerwowanie objawiające się zgrzytaniem zębami,
obgryzaniem paznokci. Innego rodzaju symptomem choroby jest ból głowy, bezsenność, bóle brzucha
połączone z nudnościami, ogólne osłabienie, podkrążone oczy.
Leczenie
Leczenie owsicy, czyli eliminowanie z organizmu ludzkiego owsików polega na zastosowaniu jednorazowej dawki
pyrantelu oraz powtórzeniu jej po upływie dwóch tygodni. Innymi lekami stosowanymi do zwalczania owsików są:
mebendazol i albendazol podawanymi w dawkach jednorazowych i powtarzalnych po jednym miesiącu.
Niezbędne jest przestrzegane higieny oraz częste sprzątanie pomieszczeń w domu. Jaja owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności i ciepłoty.
Owsiki mogą znajdować się na zakażonej pościeli, bieliźnie, ręcznikach.
Dbałość o czystość ograniczy ich żywotność,a domowników ochroni przed ich atakiem.
Pamiętaj!
Jeśli twoje dziecko ma objawy wskazujące na obecność pasożyta w organizmie, skontaktuj się z lekarzem. Niezbędne jest badanie kału oraz leczenie farmakologiczne. Najczęściej wykorzystuje się do tego preparaty zawierające pyrantel lub bendazole.
Bez obaw informujmy o każdej chorobie dziecka dyrektora przedszkola lub nauczycieli z grupy.
DOBRE RADY
Aby skutecznie pozbyć się owsików, warto w czasie kuracji:
● obciąć dzieciom paznokcie
● dopilnować, żeby nie oblizywały palców, nie trzymały ich w buzi, ani nie obgryzały paznokci
● codziennie zmieniać bieliznę, piżamkę, a także ręcznik
● zadbać o dietę pobudzającą jelita do pracy (wypróżnienia pomogą pozbyć się pasożytów),
● bieliznę, pościel, ręczniki oraz piżamę wyprać w temperaturze 95 ̊C, a inne rzeczy wyprasować
gorącym żelazkiem
● na noc zakładać dziecku obcisłe majteczki, by utrudnić mu drapanie ;
● zetrzeć kurze
● umyć zabawki wodą z mydłem (lub polać wrzątkiem albo wyprać)
● powtórzyć całą akcję sprzątania domu w trakcie następnej kuracji.
Niespokojny sen może być jednym z objawów zakażenia tymi pasożytami

Tematyka na najbliższe tygodnie:

31.05 – 4.06      Dzieciaki w ruchu

7.06 – 11.06      Lato w sadzie i w ogrodzie

14.06 – 18.06   Z wizytą w gospodarstwie wiejskim

21.06 – 25.06  Nadchodzi lato

Czerwiec • Krąg tematyczny: Dzieciaki w ruchu

Cele ogólne
Obszar fizyczny

aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych

samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych

kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób

tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania

Obszar społeczny

• zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych

• respektowanie norm społecznych, reguł gier i zabaw grupowych tworzonych spontanicznie podczas zabaw dowolnych

• posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem

• wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

Obszar poznawczy

budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)

posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego

doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę

rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych

odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych

podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika zdrowia, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi

czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej

określanie kierunków na kartce

eksperymentowanie ruchem rozwijające wyobraźnię muzyczną, muzykowanie z użyciem instrumentów i innych źródeł dźwięku

wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek

ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, liter i znaków literopodobnych

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Ruch to zdrowie”

Zabawy ruchowe

• „Zabawy sportowe” – zabawa naśladowcza
• „Jedziemy rowerem” – zabawa ruchowa
Posąg” – zabawa rozwijająca pamięć
• „Ruchoma kostka” – zabawa ruchowa
Sportowcy” – zabawa bieżna

Ćwiczenia gimnastyczne

Czerwiec • Krąg tematyczny: Lato w sadzie i ogrodzie

Cele ogólne
Obszar fizyczny• wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych

• wdrażanie do przestrzegania i stosowania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i gier oraz różnych form rekreacji

Obszar społeczny

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania

• wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uczenie szacunku do życia w każdej formie jego istnienia

Obszar poznawczy

• zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposobami na uniknięcie tych zagrożeń

• zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka

• doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 10, liczenie z prawej do lewej i z lewej do prawej, liczenie w przód i wspak

• zachęcanie do poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymenty i działanie

• kształtowanie umiejętności rozumienia relacji głoska – litera w czasie zabaw językowych i czytelniczych

• doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, kreślenia znaków literopodobnych i liter

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

• doskonalenie pamięci przez naukę krótkich wierszy i rymowanek

• rozwijanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do swobodnego muzykowania

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka ogrodnika”

Zabawy ruchowe

• „Nadchodzi lato” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Czerwiec idzie w parze z latem” – zabawa rytmiczna

• „Czym przyjedzie do nas lato?” – zabawa przy muzyce

• „Wyścig po zdrowie” – zabawa bieżna

• „Owady i kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Pajączkowy berek” – zabawa ruchowa z czworakowaniem

Ćwiczenia gimnastyczne

 

Czerwiec • Krąg tematyczny: Z wizytą w gospodarstwie wiejskim

Cele ogólne
Obszar fizyczny• rozwijanie ekspresji artystycznej w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych

• stosowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania

Obszar społeczny

• wdrażanie do respektowania przyjętych norm i zasad postępowania, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa np. podczas pobytu na wsi

• wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i opowieści

• kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych oraz wytworów ich pracy

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uwrażliwianie na emocje i potrzeby innych osób, zachęcanie do wyrażania swoich potrzeb i uczuć w kulturalny sposób

Obszar poznawczy

• doskonalenie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie latem

• doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (wyrażenia i zwroty związane z wyjazdem na wieś)

• określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”, „w przód”, „w tył”, „w bok”, „za”, „przed”, „między”

• przeliczanie w zakresie 10 (i większym)

• klasyfikowanie, segregowanie, wskazywanie różnic i podobieństw

• rozwijanie umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami

• wdrażanie do czytania – czytanie sylab, krótkich wyrazów i prostych zdań obrazkowo-wyrazowych

• doskonalenie umiejętności układania sylab i wyrazów z liter, wyrazów z sylab, krótkich prostych zdań z wyrazów

• ćwiczenia w kreśleniu znaków literopodobnych i liter po śladach z zachowaniem kierunku i płynności pisania

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka z wiejskiej zagrody”

Zabawy ruchowe

• „Wyścigi traktorów” – zabawa z elementami rywalizacji

• „Wiejskie obowiązki” – zabawa naśladowcza

• „Pies pasterski” – zabawa bieżna

• „Zawody w skakaniu” – zabawa skoczna

• „Do zagrody” – zabawa rzutna

• „Szarżująca krowa” – zabawa bieżna

• „Buda dla Burka” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne

Czerwiec • Krąg tematyczny: Nadchodzi lato

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, piesze wycieczki krajoznawcze

• utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek

• doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych w przestrzeni i na kartce

Obszar społeczny

• kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

• kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych, wytworów ich pracy

• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania

• wdrażanie do uważnego słuchania

Obszar emocjonalny

• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

• uwrażliwienie na piękno ziemi ojczystej

Obszar poznawczy

• określanie charakterystycznych dla lata zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków

• określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka

• wdrażanie do układania i rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, rebusów i szarad o tematyce przyrodniczej

• rozwijanie wyobraźni i poczucia humoru

• wdrażanie do uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela tekstów

• wdrażanie do samodzielnego czytania liter, sylab i krótkich wyrazów

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

• przeliczanie w zakresie 10 (lub większym)

• klasyfikowanie, segregowanie i porządkowanie elementów

• wskazywanie różnic i podobieństw

• rozwijanie umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Gimnastyka podróżnika”

Zabawy ruchowe

• „Z miasta do miasta” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Balony” – zabawa z elementem rywalizacji

• „Samoloty i balony” – zabawa bieżna

• „Z plecakiem czy walizką” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Bilet na podróż w nieznane” – zabawa ruchowa przy muzyce

• „Rzucaj przyjacielu, ale nie do celu” – zabawa rzutna

• „Co pływa?” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne

Maj ● Krąg tematyczny: Książka moim przyjacielem

Cele ogólne
Obszar fizyczny

• aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

• usprawnianie motoryki małej

• wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

• rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

• szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie swoich własnych strategii, ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników

• kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

Obszar społeczny

• ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych

• nazywanie oraz rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

Obszar poznawczy

• wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach

rozpoznawanie poznanych liter

• odczytywanie utworzonych z poznanych liter krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

• rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami

• wykonywanie własnych eksperymentów graficznych

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

• klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków

• wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „W bibliotece”

Zabawy ruchowe

• „Podaj książkę” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Bieg do biblioteki” – zabawa bieżna

• „Rób to, co ja” – zabawa naśladowcza

• „Omiń książkę” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania

• „Jak najbliżej książki” – zabawa rzutna

Ćwiczenia gimnastyczne

Maj ● Krąg tematyczny: Wielkie talenty, ciekawe zawody

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości

Obszar społeczny

 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych

Obszar poznawczy

 • klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód

Ćwiczenia poranne

 • Zestaw ćwiczeń porannych „Gimnastyka z zegarem”

Zabawy ruchowe

 • „Kto potrafi tak jak ja” – zabawa ruchowa z elementem równowagi
 • „Baletnica” – zabawa naśladowcza
 • „Wędrówka listonosza” – zabawa ruchowa z imionami przy muzyce
 • ,,Koty na płoty” – zabawa z elementem czworakowania
 • „Strażak” – zabawa bieżna
 • „Lalki marionetki” – zabawa ruchowa kształtująca postawę

Ćwiczenia gimnastyczne

Maj ● Krąg tematyczny: Kocham Cię, mamo!

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • usprawnianie motoryki małej w różnych sytuacjach

 • wykazywanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoja rodziną

 • wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy

Obszar społeczny

 • uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter
 • wdrażanie do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

Ćwiczenia poranne

 • Zestaw „Gimnastyka z kwiatami”

Zabawy ruchowe

 • Rodzinki” – zabawa orientacyjno-porządkowa

 • Kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa

 • Na łące” – zabawa naśladowcza

 • Domki” – zabawa ruchowa z elementem biegu

Ćwiczenia gimnastyczne

Dzień dobry Rybki! Dobrze, że jesteście!

Kolejny tydzień wspólnej nauki i zabawy dobiegł już końca 🙁 Nie martwcie się jednak….bo w poniedziałek widzimy się w naszej sali 🙂 !!!!!

Zachęcam do posłuchania krótkiego opowiadania “W mieście robotów” 🙂

w mieście robotów

Odpowiedzcie Rodzicom na poniższe pytania:

 • Jak poruszają się roboty?,
 • Czego potrzebowały, aby ruszać się sprawniej?
 • Czy historia mogła się naprawdę wydarzyć?,
 • Czy istnieją na naszej planecie miasta robotów?,
 • Jakie budynki znajdowały się w mieście po odbudowaniu go na nowo?

 

“Przyciąganie, odpychanie”  – zabawa badawcza. Zachęcam do przeprowadzenia doświadczenia w warunkach domowych. Ważne, aby dojść końcowego do pomaga wniosku :
magnes przyciąga przedmioty wykonane z metalu, a zatem roboty i ich miasto były metalowe,
a tarcza antymagnesowa może być zbudowana z plastiku, papieru czy drewna.

“Kręta droga” – zabawa ruchowa, ćwiczenie równowagi. Proszę Was Rodzice o ułożenie dzieciom trasy (ze sznurka, szalika itp.), po której dziecko musi przejść stawiając stopa za stopą. Ważne, by utrzymywało równowagę (może rozłożyć ręce na boki – to pomaga 😛 ). Pokonajcie trasę kilkakrotnie – powoli, szybko, z woreczkiem ryży na głowie). Trzymam za Was kciuki 🙂

“Miasto robotów” – praca plastyczna, ilustracja do wysłuchanego utworu. Proszę odtworzyć dzieciom raz jeszcze opowiadanie. Proszę, aby dzieci narysowały lub namalowały to, co sobie wyobrażą – jak mogło wyglądać miasto zbudowane przez roboty? 🙂 Czekam na Wasze prace na Fb 🙂

 

Dla chętnych zostawiam kilka zadań:

 1. Dodawanie w zakresie do 10

dodawanie w zakresie do 10

2.  Połącz punkty wg wzoru:

łączenie punktów

3. Rysowanie po śladzie:

szlaczki-rysuj-po-śladach-przedszkole-3

4. Karty do czytania:

do czytania

 

Trzymam kciuki! Czekam na Wasze prace! No i do zobaczenia w poniedziałek 🙂 :* p. Madzia

Witajcie 😉  Choć pogoda nas nie rozpieszcza, to mam nadzieję, że dni upływają Wam w miłej atmosferze 🙂

Dzisiejszy temat z pewnością przypadnie do gustu chłopakom 😛 Świat robotów to coś, co ich bardzo interesuje 🙂

Roboty mogą przeróżnie wyglądać i spełniać różnorodne funkcje. Spójrzcie:

 

Może chcielibyście na chwilę zmienić się w robota?! 🙂 Zachęcam do robo-tańca 🙂

Robotoczłowiek – układ taneczny- zatańczcie taniec robotów a do tego jako wskazówką posłuży Wam ten układ:

Wiem, że świetni z Was konstruktorzy (zarówno dziewczynki jak i chłopcy), a co za tym idzie, że wymyślicie niepowtarzalnego robota! 🙂

Może być narysowany, może być z wyciętych wcześniej elementów lub przestrzenny. Zostawiam Wam dowolność. Wykorzystajcie materiały, które posiadacie w domu (guziki, słomki, folię aluminiową, kolorowy papier, pudełka itd.). Poniżej kilka zdjęć, może coś Wam podpowiedzą 🙂

Czekam na Wasze prace z niecierpliwością 😉

“Układanie wyrazów” – Moi drodzy poznaliśmy już bardzo dużo literek. Dzięki temu możemy ułożyć z nich wiele wyrazów. Jesteście ciekawi jakich? W pliku poniżej zadanie do wykonania. Jeśli nie posiadają Państwo drukarki żaden problem – można przepisać na białą kartkę papieru 🙂 dziękuję!

karty-pracy-alfabet-ukladanie-wyrazów-3

Z pewnością znajdziecie chwilę czasu, żeby posłuchać też piosenki o robocie 🙂

Dla chętnych na deszczowe popołudnie:

robot-kolorowanka

 

Trzymam za Was kciuki! p. Madzia 🙂