Rybki

Kolędowanie :)

Drodzy Rodzice!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dnia 16 stycznia, tj. niedziela odbędzie się nasze przedszkolne kolędowanie. Serdecznie zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Kolędowanie odbędzie się w Kościele pw. św. Jadwigi w Rybniku ( ul. Kardynała Kominka 18) o godzinie 15.45.  Bardzo prosimy, by dzieci były obecne o 15.15 w celu przygotowania do występu. Prosimy również, aby ubrać najmłodszych elegancko, ale ciepło ( kurtki, czapki, szaliki itd. zabiorą Państwo ze sobą, żeby się nie pomieszały i nie pogubiły.)

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu i będzie nam bardzo miło ,jak uda się jak największej liczbie przedszkolaków przybyć 16 stycznia na wspólne śpiewanie 😍

Dziękujemy! Do zobaczenia!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

Styczeń

Tematyka:

1) Jak mija czas?

2) Sporty zimowe dla każdego.

3) Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem.

4) Zimowe obserwacje i eksperymenty.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach
 • nauka kroku dostawnego
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, właściwe odżywianie, hartowanie organizmu)
 • ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy
 • uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do wyrażania emocji za pomocą ruchu (śpiew, taniec, improwizacje)
 • wdrażanie do wyrażania emocji w trakcie zabaw na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
 • rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości dziecka
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

 

Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy)
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • kształtowanie postaw prospołecznych (składanie życzeń, wręczanie prezentów)
 • kształtowanie umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

Obszar poznawczy

 • poznanie obrazu graficznego głoski „b” – litery „B”, „b”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie pojęć dzień, tydzień, miesiąc, rok)
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • poznanie obrazu graficznego liczby „9”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego głoski „c” – litery „C”, „c”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „0”
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „n” – litery „N”, „n”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – porządkowanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • kształtowanie poczucia rytmu i interpretacji muzyki ruchem
 • poznanie obrazu graficznego głoski „p” – litery „P”, „p”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zwierząt, nazwy pokarmów dla zwierząt)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała,
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: prawa, lewa, z tyłu, z przodu, obok, pomiędzy
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym (obserwacja wody w różnych stanach skupienia, przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji)
 • zachęcenie do opieki nad ptakami w zimowych warunkach poprzez wskazanie konkretnych działań
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Zamierzenia na grudzień – Rybki

Grudzień

Tematyka:

1) Nasze rodziny.

2) Co to znaczy być dobrym?

3) BOŻE NARODZENIE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach
 • aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami
 • rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • aktywne uczestnictwo w zabawach naśladowczych
 • aktywny udział w drobnych pracach porządkowych w sali przedszkolnej (jako element przygotowania do świąt

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wyrażanie swoich emocji i uczuć stosownie do sytuacji
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do kulturalnego komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań (oczekiwania wobec prezentu)
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
 • rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość
 • kształtowanie umiejętności przyjmowania prezentów i dzielenia się z innymi,
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości dziecka

Obszar społeczny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowanie się określonym zasadom
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
 • kształtowanie umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

Obszar poznawczy

 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych
 • rozbudzanie zainteresowania światem liter
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”, „ciocia”, „prababcia”, „pradziadek”, „szwagier”, „siostrzenica”, „bratanek”
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „d” – litery „D”, „d”
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby
 • zapoznanie z graficznym zapisem liczby „8”
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–8
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni: „po prawej”, „po lewej”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • poznanie obrazu graficznego głoski „y” – litery „y”, „Y”
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć)
 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy potraw, zwyczajów i czynności związanych z Bożym Narodzeniem
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem lub według samodzielnie ustalonego kryterium
 • nauka wybranych fragmentów kolęd
 • kształtowanie nawyku śpiewania podczas wykonywania prac plastycznych, porządkowych itp.

Wycieczka do Sztolni Czarnego Pstrąga

Przypominamy! 😁
W poniedziałek 8.11 wycieczka!
7.45 jemy śniadanie
8.15 wyjazd
Wracamy ok.13.00 na ciepłą zupkę.
Dzieci otrzymają prowiant z przedszkola oraz wodę.
Nie zabieramy plecaków!
Proszę ubrać dzieci adekwatnie do miejsca wyjazdu. W sztolni będzie dosyć chłodno, proszę nie zapomnieć o nakryciu głowy 😄
Proszę o uregulowanie wpłaty oraz podpisanie zgody – Rodziców, którzy jeszcze tego nie uczynili.
Dziękujemy!
W razie pytań służymy pomocą 😀

CO RYBKI ROBIĄ W LISTOPADZIE

CO  RYBKI ROBIĄ W LISTOPADZIE

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • podawanie cech rodziców,
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia drobnych ruchów rąk,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.
 • utrwalanie poznanych praw dziecka,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
 • poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło.

Wycieczka

Uwaga! Przypominamy o poniedziałkowej wycieczce!

 

W poniedziałek, tj. 18 października

śniadanie jemy wyjątkowo o 7.45!!!

Wyjeżdżamy o 8.15 !!!

Wracamy na obiad ok.11.45/12.00.

W razie pytań proszę o kontakt 😄

 

Bardzo prosimy o punktualność 😁

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – Październik

Październik

Tematyka:

1) Pani Jesień i jej wspaniałe stroje.

2) Co nam jesień w koszu niesie?

3) Uczymy się dbać o swoje zdrowie.

4) Niezwykły rytm przyrody.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków)
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

 • kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery„A”, „a”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek
 • rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmiczności w serii elementów

 

 

Wycieczka – nadleśnictwo „Kanetowiec”

W poniedziałek, tj. 13 września wyjeżdżamy na wycieczkę do Przegędzy (nadleśnictwo Kanetowiec). Tego dnia jemy śniadanie wyjątkowo 8.15 !!!!!!!! Proszę o punktualne przybycie 😁

 

Wyjeżdżamy o 8.45.

 

Dzieci mogą zabrać plecaczki z różnościami ( picie, coś słodkiego – bez czekolady).

 

Na miejscu będzie kiełbaska z ogniska, pieczywo oraz herbata, więc proszę nie dawać zbyt dużo picia do plecaków. Jedna mała woda czy sok wystarczy.

 

Powrót przewidziany 12.30/13.00. Dziecię wracają do przedszkola na zupkę.

 

Przejazd autokarem będzie opłacony z pieniążków zbieranych na Radę Rodziców.

 

Proszę o ubiór adekwatny do pogody ( na tzw. cebulkę) oraz wygodne buty! 😁

W razie pytań proszę pisać 😄