Rybki

Witajcie Rybki 🙂 Jak tam Wasz wiosenny nastrój? 🙂 Korzystajcie z  pogody, ile się da 🙂 Słońce i ruch na świeżym powietrzu dodają Wam energii do pracy 🙂

 • Z nasionka i cebulki” – rozmowa na temat ilustracji.

Spróbuj razem z mamą albo tatą opisać rozwój roślinki

z cebulki:

i z nasionka:

Pokaż gdzie jest cebulka, liście, pęd kwiatowy, pąk, kwiat lub nasionko, pęd, pień

z gałęziami i liśćmi, drzewo z kwiatami, drzewo.

Powiedz co jest potrzebne do wzrostu i rozwoju roślin.

Scanner_Document

“Jak rośliny rozwijają się wiosną?” – obserwacje przyrodnicze.
Dzieci obserwują kiełkowanie nasion fasoli i rzeżuchy i wyciągają wnioski na temat konieczności dostarczania im odpowiednich warunków (woda, światło, tlen). W razie potrzeby (samodzielnie sprawdzają) podlewają rośliny, wymieniają wodę w wazonie z forsycjami. Na koniec porządkują obrazki i podsumowują, jak można wyhodować
rzeżuchę. Rysują też gałązki po śladzie.
Karty pracy 3 s. 50, kredki

 • Odczytaj proszę rebusy.

Rodzicu, pomóż w razie potrzeby. Nie drukujcie karty, nie ma takiej potrzeby:)

Praca plastyczna. Narysuj proszę wianuszek z kolorowych kwiatów. Chciałabym zobaczyć efekt twojej pracy.

Rodzicu w miarę możliwości proszę o przesłanie zdjęć rysunków na adres e mail ( tylko obrazek, bez wizerunku dziecka)

Propozycja na zajęcia popołudniowe.

 • Historyjka obrazkowa

Zadaniem dziecka jest opowiedzenie historyjki na podstawie ilustracji. Proszę, aby kontrolowali Państwo poprawność wypowiedzi dziecka. Ważne, aby dziecko wiedziało, co po czym następuje i potrafiło w kilku zdaniach to opisać.

historyjka obrazkowa nasionka

Np. Dziewczynka wzięła łopatkę i wykopała dziurę w ziemi. Wzięła nasionko i wrzuciła do dziury. Zasypała dziurę ziemią i podlała wodą, którą przyniosła w konewce. Po pewnym czasie dzięki podlewaniu i promieniom słońca z nasionka wyrósł piękny kwiatek, który dziewczynka mogła zerwać.

 • Tworzenie własnej historyjki

Pustą kartkę papieru dzielimy na 4 części. W każdym „okienku” dziecko ilustruje przebieg wymyślonej przez siebie historyjki. Jeśli dziecko potrafi wpisuje samodzielnie numery, jeśli nie – może je zastąpić np.kropkami (jedna kropka odpowiada cyfrze 1 itd.).

Z chęcią obejrzę Wasze historyjki 🙂 Poproście rodziców o zrobienie zdjęcia i wysłanie e-mailem do p. Madzi 🙂

 • Zabawa „Literkowe losy”.

Opis, jak powstaje zabawa znajdziecie Państwo w filmie znajdującym się poniżej.

 

Kwiecień • Krąg tematyczny: Witaj, Wiosno!

Temat 136.: Pierwsze oznaki wiosny

Temat 137.: Witamy wiosnę

Temat 138.: Wiosna w świecie roślin

Temat 139.: Wiosna w świecie zwierząt

Temat 140.: Odkrywamy tajemnice przyrody

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• rozwijanie motoryki małej i dużej

• aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała – ćwiczenia rytmiczne

• wdrażanie do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do rozwijania samodyscypliny (działanie zgodnie z zasadami

i ustalonym rytmem np. dnia)

• samodzielne inicjowanie aktywności (poczucie inicjatywy i motywacji wewnętrznej)

• kształtowanie umiejętności empatycznego zachowywania się

• dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy

• nazywanie swoich emocji w kontakcie ze zwierzęciem, np. radość, zaskoczenie, strach

Obszar społeczny

• dzielenie się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami

• wypowiadanie się na temat swoich przemyśleń, wynikających z poznawania życia zwierząt i roślin

Obszar poznawczy

• podtrzymywanie zainteresowania literami i czytaniem

• kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych

• zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych

• określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu

• nazywanie niektórych gatunków kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Wiosenna gimnastyka”

Zabawy ruchowe

• „Wiosenny czarodziej” – zabawa naśladowcza

• „Plaster miodu” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Do gniazd” – zabawa ćwicząca refleks

• „Wiosna” – zabawa ruchowa przy muzyce

• „Slalom między kwiatami” – zabawa bieżna z elementem współzawodnictwa

Ćwiczenia gimnastyczne

Kwiecień • Krąg tematyczny: Ach, ta pogoda!

Temat 141.: Obserwujemy pogodę

Temat 142.: Jaka może być pogoda?

Temat 143.: Pogoda może nas zaskakiwać

Temat 144.: Ciekaw zjawiska pogodowe

Temat 145.: Dzień zagadek

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

• aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych

i muzycznych

• poprawne wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny

• przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

• wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi emocjami (z przegraną, z czekaniem na swoją kolej, na ulubiona zabawkę itp.)

Obszar społeczny

• ćwiczenie obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych

• wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób oraz dla odmiennych poglądów

i pomysłów

Obszar poznawczy

• wdrażanie do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat

• wdrażanie do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych

• wdrażanie do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukanie odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji

• rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab i krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter (w formie drukowanej)

• klasyfikowanie według różnych kryteriów, uogólnianie według wybranego klucza klasyfikacji

• objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych

• układanie i rozwiązywanie zagadek oraz twórczych opowiadań

Ćwiczenia poranne

Zestaw „Kwietniowa pogoda”

Zabawy ruchowe

• „Deszczowe kropelki” – zabawa z elementem celowania

• „Kolory pór roku” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Mżawka czy ulewa?” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Na wietrze”zabawa przy muzyce

• „Malowanie tęczy” – zabawa z przyborem

Ćwiczenia gimnastyczne

Kwiecień • Krąg tematyczny: Tajemnice komputerów i robotów

Temat 146.: Mapa aktywności

Temat 147.: Znamy się tylko z ekranu

Temat 148.: Zabawy i gry komputerowe

Temat 149.: Zwiedzamy miasteczko robotów

Temat 150.: Przygody duże i małe nie tylko na ekranie

Cele ogólne
Obszar fizyczny

aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych oraz sprawnościowych

kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny
• przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych

dla dziecka form wyrazu

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przegraną/porażką

Obszar społeczny

wdrażanie do obdarzania uwagą innych

respektowanie zasad zabawy w grupie oraz na zajęciach

kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji

z innymi

rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami

Obszar poznawczy

• rozróżnianie czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, które szkodzą

• odróżnianie elementów świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego

• poznanie graficznego obrazu litery ,,Ż”, ,,ż” oraz odnajdywanie litery

w wyrazach

• doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 16
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych

• wdrażanie do poprawnego posługiwanie się zwrotami dotyczącymi stosunków wielkościowych (większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy)
• wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się

w bliskim otoczeniu

Ćwiczenia poranne

Zestaw „Gimnastyka dla przedszkolaka”

Zabawy ruchowe

• „Robię to, co…” – zabawa ruchowa z elementem pantomimy
• „Spacer robotów” – zabawa ruchowa, naśladowcza

• „Odczaruj mnie” – zabawa równoważna

• „Wiosenne barwy” – zabawa bieżna

• „Wesoły krąg” – zabawa orientacyjno-przestrzenna

Ćwiczenia gimnastyczne

Kwiecień • Krąg tematyczny: Co to znaczy być odkrywcą

Temat 151.: Kto to jest odkrywca?

Temat 152.: Wynalazki, które zmieniły świat

Temat 153.: Co lubią robić odkrywcy i wynalazcy?

Temat 154.: Przeprowadzamy doświadczenia

Temat 155.: Eksperymenty to superzabawa

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych

• pobudzanie do samodzielnego działania przez inicjowanie zabaw konstrukcyjnych

• usprawnianie motoryki małej

• wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

• rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym

na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie

i pisanie

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

• szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie własnych strategii ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników

Obszar społeczny

• odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do różnych grup

• ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych

Obszar poznawczy

wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się

w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

• rozpoznawanie poznanych liter

• wykonywanie własnych eksperymentów językowych, nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych, uważne słuchanie i nadawanie znaczenia swoim doświadczeniom

• odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

wykonywanie własnych eksperymentów językowych (nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych)

• rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem

i dźwiękami

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

• klasyfikowanie przedmiotów według różnych warunków

• eksperymentowanie, szacowanie, przewidywanie, dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np. dłoni, stopy

• określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

• rozróżnianie strony lewej i prawej

• wdrażanie do poprawnego liczenia przez przeliczanie elementów zbiorów

w różnych sytuacjach

• podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Ćwiczenia małych odkrywców”

Zabawy ruchowe

• „W podróży” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Od startu do mety” – zabawa ruchowa z elementem turlania

• „Przeprawa na suchy ląd” – zabawa z elementem równowagi

• „Owady” – zabawa bieżna

• „Kolorowe piłki” – zabawa rzutna

Ćwiczenia gimnastyczne

Drodzy Rodzice 😉

Przesyłam kilka propozycji kart pracy, które mają służyć utrwaleniu poznanego dotychczas materiału.

 1.  “Family” – Rodzina. Zadaniem dziecka jest właściwe rozpoznanie członków rodziny. Kartę można wydrukować i uzupełnić pięknymi obrazkami dziecka bądź też przerysować czy stworzyć swoje drzewo genealogiczne.
  drzewo genealogiczne
 2.  “Colours”- kolory. Dziecko nazywa kredkę w języku angielskim (yellow, blue, green, pink, red, orange, purple). Można dodatkowo zadać dziecku polecenia – np. znajdź dwie rzeczy w kolorze black w Twoim pokoju albo jaki owoc jest w kolorze green czy też jaki kolor ma cytryna?
  utrwalanie kolorów
 3.  ” Parts of body” – części ciała. Utrwalamy nazwy za pomocą ilustracji bądź piosenki “Head, shoulders, knees and toes”. Prosimy, aby dziecko wskazało wybrane części ciała na sobie czy np. pluszaku.
  części ciała
 4.  “School” – przybory szkolne. Rozpoznawanie przyborów po nazwie. Dopasowywanie nazw i rysunków.
  przybory szkolne

Na koniec polecam grę 🙂 Można wydrukować lub też zrobić samemu koła z białego papieru i odwzorować treści tam się znajdujące. Zasady gry – każdy gracz kładzie na środek swoją kartę. Zadaniem graczy jest znaleźć wspólny element (w tym wypadku nazwę liczby). Wygrywa zawodnik, który zbierze więcej kart (wzorowane na Double obrazkowym).

double j.angielski

 

Dobrej zabawy! – pozdrawiam p. Madzia

Szczęść Boże.

Ponieważ nie możemy spotykać się w przedszkolu to zachęcam Was do zobaczenia I części filmu animowanego „Zdążyć przed Wielkanocą”.

link : https://bit.ly/3csTgHh

Pozdrawiam Was. Katechetka.

 

Powoli dobiega końca zadanie dzienniczka hodowli fasoli. Jestem niezmiernie ciekawa, jak Ci idzie 🙂 Nie mogę się już doczekać, kiedy zobaczę efekty Twojej pracy 🙂

Dziś posłuchaj wiersza pt. “Ulewa” i odpowiedz na pytania, które dla Ciebie przygotowałam.

Rodzicu! – możesz puścić nagranie lub przeczytać utwór samodzielnie. 

Ulewa

Ptak się kuli pośród liści,

mokną drzewa, mokną krzewy,26Scenariuajęć Kwiecień

a ja biegnę przez kałuże,

a ja biegnę wśród ulewy…

Drży na deszczu pączek róży,

mokną grusze i jabłonie,

a ja biegnę przez kałuże,

krople deszczu łapię w dłonie…

Kiście bzu zwiesiły głowy,

mokra ziemia pachnie deszczem,

a ja krzyczę prosto w chmury:

Padaj, deszczu! Padaj jeszcze!

/Małgorzata Strzałkowska/

Spróbujcie proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

   – Jak wygląda świat, kiedy pada deszcz?

   – Czy światu potrzebny jest deszcz? Jeśli tak, do czego/?

   – W jaki nastrój wprowadza was deszczowa pogoda?

Zabawa “Łańcuch skojarzeń”

Spróbuj wraz z domownikami pobawić się w skojarzenia. Hasło klucz to “DESZCZ””. Podaj, jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie z tym słowem (np. woda, parasol). Następna osoba wymyśla skojarzenie do tego, co usłyszała od Ciebie. Sprawdź, jak długi sznur skojarzeń potraficie wspólnie utworzyć. 10? 20? 30 skojarzeń? Wiem, że z pewnością świetnie Wam poszło 🙂

 • Moje pierwsze skojarzenie ze słowem DESZCZ…… to tęcza! I o niej teraz słów kilka 🙂

“TĘCZA” – a co to właściwie takiego? Rodzicu włącz proszę nagranie 🙂

 

I jak zapamiętaliście co to tęcza? Z pewnością tak!

Spróbujcie zatem wymienić wszystkie 7 kolorów, które tworzą tęczę. Wierzę, że zrobiliście to bezbłędnie 🙂

Dla chętnych przesyłam link do krótkiego  filmu o powstawaniu tęczy:

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0

Dla tych, którzy są ciekawi, jak samemu można zrobić “coś tęczowego” polecam obejrzenie  filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=PReQua1cvjo 

 

Propozycja pracy plastycznej – “Tęczowy most”

Potrzebujemy dużą kartkę papieru lub karton, farby w kolorach tęczy oraz chęci do pracy 🙂 Będziemy malować palcami. Podczas tworzenia tęczy wymyślamy historyjkę, a oto jej początek:

Dawno temu, a może wcale nie tak dawno, żył sobie mały chłopiec, który od dawna marzył, by móc odnaleźć ścieżkę

do tęczowej krainy. Wiele słyszał o kolorowych miastach, więc kiedy tylko pojawiła się tęcza udał się w drogę.

Biegł, ile tylko miał sił w nogach, aż niespodziewanie dotarł do pierwszej, czerwonej krainy, w której… ( dziecko malując czerwoną ścieżkę wymyśla, co przydarzyło się bohaterowi). Postępujemy tak z każdą kolejną ścieżką.

Drogi Rodzicu proszę zwróć uwagę na poprawną kolejność w malowaniu poszczególnych “tęczowych ścieżek”.  Od góry zaczynając: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, granatowy/indygo. Jeśli to możliwe podziel się ze mną efektami Twojej pracy 🙂
Zdjęcia można wysyłać na adres: madzia_durczok@o2.pl

PROPOZYCJA ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej prezentacji multimedialnej, która świetnie podsumowuje ten tydzień zajęć dydaktycznych.

wiosna

Mamy nadzieję, że nazwy ptaków, które spotkamy na wiosnę czy kwiatów, które właśnie kwitną są Wam już doskonale znane 🙂

Czas zatem na zabawę!!!

GRA “WIOSENNE BINGO”

wiosenne bingo

Bingo to prosta gra towarzyska. Gra może być doskonałym urozmaiceniem zajęć o tematyce wiosennej. W skład zestawu wchodzi 15 plansz (każda z inną kombinacją ułożeń atrybutów) oraz dwie plansze z elementami do wycięcia, które posłużą za karty do losowania. Karty z planszami rozdajemy pomiędzy graczy, a następnie losujemy z wyciętych kart obrazkowych element i nazywamy ilustrację na nim przedstawioną. Dzieci mają za zadanie zakryć/zakreślić wylosowany element na swojej planszy. Wygrywa ten, kto pierwszy wykreśli wszystkie elementy w pionie lub w poziomie. 

 

Pozdrawiam, p. Madzia

Witajcie  🙂 Mam nadzieję, że wstaliście w świetnym humorze 🙂 Zabierajmy się więc do pracy 🙂

Tematem dzisiejszych zajęć będzie wiosenna łąka 🙂 Posłuchajcie piosenki i tańczcie jak Wam wiosna w duszy gra 🙂

“Maszeruje wiosna”

“Wiosna w parku i ogrodzie “– zabawa edukacyjna z kartą pracy, omówienie obrazków.
Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające wiosnę w parku i ogrodzie. Opowiadają o czynnościach, jakie wykonują ludzie w obu tych środowiskach,
i potrzebnych do tego celu narzędziach lub urządzeniach oraz o tym, jak przyroda budzi się do życia. Rozpoznają i nazywają zwierzęta oraz rośliny. Odczytują globalnie wyrazy.
Karty pracy 3 s. 48–49

Pobawcie się wspólnie. Drodzy Rodzice urządzimy teraz “Zgaduj-zgadula” 🙂

“Zagadki z wiosennej szufladki” – zagadki słowne, obrazkowe i pantomimiczne.

W kropki ma spódnicę,
chętnie zjada mszyce. (biedronka)
 Kiedy wiosna z wonnych kwiatów
płaszcz na drzewa kładzie,
one znoszą kwietny pyłek
do swych domków w sadzie. (pszczoły)
Złośliwa panienka,
w pasie bardzo cienka.
Leci, brzęczy z daleka,
każdy od niej ucieka. (osa)
Nosi błoto, glinę.
Mozolnie pracuje,
bo maleńkie gniazdko
pod dachem buduje. (jaskółka)
Gdy wiosną powiesisz
budkę na jabłoni,
jaki ptak przyleci
uwić gniazdko do niej? (szpak)
Wiosną radzi kuma kumie,
ledwo zbudzą się ze snu.
– Nad jezioro, rzekę, strumień
śpieszmy kumy, ile tchu! (żaby)
Tu cytrynek, tam paź królowej,
wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką,
gdy tylko zaświeci słonko. (motyle)
Śmiało rusza w drogę,
choć ma jedną nogę.
Czy to wiosna, czy lato,
czy jesień,
wszystko, co ma, z sobą niesie. (ślimak)
A co to za pan dobrodziej?
Wciąż po mokrych łąkach chodzi,
nos do każdej wtyka dziury
i na wszystkich patrzy z góry. (bocian)
Gdy spadnie trochę dżdżu
na ziemię,
jej bardzo jest przyjemnie;
wychodzi z ziemi, bo chce też,
zobaczyć, jak wygląda deszcz! (dżdżownica)

“Wiosenne czytanie “– ćwiczenia analizy i syntezy, odczytywanie wyrazów.
Dzieci jeszcze raz odczytują podpisy do obrazków wiosennych kwiatów i ptaków.
Karty pracy 3 s. 48–49

Na popołudnie przygotowałam zabawy matematyczne 🙂

Moi drodzy dziś pragnę Wam zaproponować zabawy matematyczne. Wiem, że potraficie już świetnie przeliczać, ale nigdy nie zaszkodzi powtórzyć to, czego się już nauczyliście. A zatem zapraszam do skorzystania z moich propozycji 🙂

1) Zabawa na rozgrzewkę „Posłuchaj uważnie i policz”.

Osoba dorosła odwraca się tyłem do dzieci i wrzuca do puszki określoną liczbę koralików. Dzieci liczą po cichu wpadające do puszki koraliki i układają przed sobą tyle samo liczmanów, a obok nich kładą kartonik z odpowiednia liczbą. W celu sprawdzenia, dzieci wysypują z puszki liczmany i liczą. Kto ma tyle samo, to znaczy, że prawidłowo wykonał zadanie. P.s. Liczmany można zastąpić np. klamerkami 🙂

2) Zabawa „O jakiej liczbie myślę?”


Przygotowujemy kartoniki z liczbami od 1 do 10. Układamy je napisem do dołu. Dziecko wybiera jeden kartonik, nie odwraca go. Rodzic podgląda jaka to liczba i zadaje odpowiednią zagadkę. Np. Jaka to liczba.. większa od 2 i 4, ale mniejsza od 6. Dla chętnych można grę zmodyfikować do 20.

3) Zabawa „Tworzę zadanie z treścią”


Układamy proste zadanie z treścią. Np. na podwórku bawiły się 3 czarne kotki. Do zabawy dołączyły jeszcze 2 szare kotki. Ile kotków bawiło się razem?

P.s. Prosimy, aby dzieci zilustrowały treść zadania.

Dalszym etapem jest samodzielne ułożenie przez dziecko treści zadania oraz przeniesienie treści na papier. Rodzice czuwają nad prawidłowym przebiegiem konstruowania zadań.

Witajcie kochane Rybki, witajcie Rodzice 🙂

Wiosna zagościła już u nas na dobre 🙂 Porozmawiajmy zatem o tym, jakie są oznaki zbliżającej się wiosny. Jestem ciekawa, jak tam Wasza rzeżucha 😛 Pewnie świetnie o nią dbacie 🙂

“Jak Chomik szukał wiosny” – poproście Rodziców o przeczytanie krótkiego opowiadania a potem sami spróbujcie je opowiedzieć  🙂 Jestem pewna, że  dacie radę! 🙂

Pewnego dnia mały Chomik obudził się w swojej
norce na skraju lasu. Ziewnął, przeciągnął się,
przetarł oczy łapką i wyszedł z norki szukać wiosny.
– Zimno – mruknął zaspany Chomik.
Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie
było. Na gałązkach wierzby siedziały małe, puchate
wierzbowe kotki.
– Co robicie tak wysoko? – spytał Chomik.
– Rośniemy, rośniemy – zawołały wierzbowe kotki.
– A wiosny nie widziałyście? – spytał Chomik.
Ale właśnie nadleciał wiatr, wierzba zaszumiała
gałązkami i Chomik nie usłyszał, co mówią wierzbowe
kotki.
Poszedł więc dalej. Świeciło słonko, a po niebie
przepływały małe chmurki.
– Halo – zawołał do nich Chomik. – Czy nie
widziałyście wiosny?
A wtedy jedna z chmurek zasłoniła słońce
i na Chomika spadły krople deszczu.
– Brr… – skulił się Chomik przy ziemi i zobaczył
małe, białe kwiatki.

– Może wy widziałyście wiosnę? – spytał, ale
kwiatki były malutkie i jeszcze nie potrafiły mówić.
Chomik poszedł dalej szukać wiosny.
W górze między drzewami fruwały ptaki. Były
bardzo zajęte, bo zbierały gałązki i wiórki na budowę
gniazd.
– Może wy wiecie, gdzie jest wiosna? – zawołał
Chomik, ale ptaki śpiewały, ćwierkały, gwizdały
i nawet nie słyszały głosu Chomika.
– Muszę iść dalej, tutaj jeszcze nikt wiosny nie
spotkał – mruknął do siebie.
Aż wreszcie Chomik doszedł na łąkę, a tam…
na długich nogach stał pan bocian.
Chomik zadarł wysoko głowę i przyjrzał się
boćkowi.
Jego nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki
zmarznięty, że aż nos i nogi ma czerwone.
A bocian też przyjrzał się Chomikowi i zaklekotał:
– Coś podobnego! Ta żaba cała ubrana jest
w ciepłe futerko, a ja myślałem, że to już wiosna –
i odleciał.
A Chomik powędrował dalej szukać wiosny.
Agnieszka Galica
Źródło: A. Galica, „Chomik szuka wiosny” [w:] „Antologia
literatury dla najmłodszych…”,

“Wiosenne dziecięce masażyki” – zabawa relaksująca. Proszę o odtworzenie dzieciom filmiku i postępowanie wg wskazówek prowadzącego 🙂 Powodzenia!

“Barwy motyla” – ćwiczenie grafomotoryczne.
Dzieci kończą kolorowanie motyla. Zwracają uwagę na płynność ruchów i dokładność kolorowania w obrębie konturu. Następnie kolorują koła tylko takimi kolorami, których nie ma na skrzydłach motyla. Dokonują też samooceny.
Karty pracy 3 s. 46, kredki

“Wiosenne kwiaty” – zabawy matematyczno-graficzne.
Dzieci nazywają kwiaty przedstawione na ilustracjach i liczą kwiaty w bukietach. Otaczają pętlą te, których jest najwięcej, odszukują bukiety z taką samą liczbą kwiatów i zaznaczają „X”. Dorysowują płatki, aby na każdym kolejnym kwiatku był o jeden płatek więcej lub o jeden mniej.
Karty pracy 3,  s. 47, kredki

Dość już tej pracy – pobawmy się trochę  🙂

Dobry chwyt” – zabawa z piłką. Proponujemy zabawy z piłką, które można wykonać w domu lub w ogrodzie. Ćwiczenia mają pomóc w celnym trafianiu do celu i zręcznym łapaniu piłki. Wyznaczamy dziecku miejsca, do których ma trafić piłką, np. do obręczy czy miski na pranie. Jeśli mamy taką możliwość towarzyszmy dziecku w jego zmaganiach, motywujmy, cieszmy się razem z nim, Aby urozmaicić rzuty możemy przyznawać punkty (w zależności od trudności). Możemy również prowadzić rodzinne rozgrywki i wyłonić zwycięzcę 🙂

Chcąc rozwinąć umiejętności łapania możemy zagrać z dzieckiem w dobrze znaną zabawę w kolory lub rzucać i zadawać różnego rodzaju zagadki np. matematyczne. Dobrej zabawy!

 

Na popołudnie pragnę Wam zaproponować założenie hodowli fasoli 🙂 Do tego przedsięwzięcia można zaangażować całą rodzinę i potem wspólnie obserwować efekty 😉

„Fasola” – założenie hodowli fasoli

Dziecko:

 • rozumie konieczność systematycznego dbania o hodowlę
 • pracuje samodzielnie
 • w razie potrzeby potrafi poprosić o pomoc (używa właściwych zwrotów)

Dziś zabawimy się w prawdziwych hodowców fasoli. W załączonym pliku znajduje się dziennik hodowli fasoli. Prosimy w miarę możliwości o jego wydrukowanie i podpisanie imieniem dziecka:)

Co należy zrobić? Przygotować słoik z wodą, gumkę recepturkę, gazę i fasolę
Proszę postępować zgodnie z opisem obrazkowym. Do tego zadania wymagana jest pomoc rodziców. Każdego dnia dzieci obserwują fasolę, a rodzice zapisują spostrzeżenia dzieci:)
W ten sposób chcemy uczcić nadejście wiosny:)
Dzieci najlepiej uczą się i rozwijają swoje umiejętności poprzez doświadczenia, zmysły i własne spostrzeżenia

Po kilku dniach można udostępnić nam zdjęcia i pokazać, jak dzieci hodują fasolę:)

 1. Szybko pędzel w rękę bierz,
  jak malować? Dobrze wiesz!
  Najpierw niebo, na nim ptak,
  jeszcze słonko – ładnie tak!
  Jeszcze słonko – ładnie tak!
  Jeszcze słonko – ładnie tak!
 2. Szybko pędzel w rękę bierz,
  jak malować? Dobrze wiesz!
  Namalujesz dom i psa,
  jeszcze płotek – ładnie tak!
  Jeszcze płotek – ładnie tak!
  Jeszcze płotek – ładnie tak!
 3. Szybko pędzel w rękę bierz,
  jak malować? Dobrze wiesz!
  Będzie trawa, w trawie mak,
  jeszcze mrówka – ładnie tak!
  Jeszcze mrówka – ładnie tak!
  Jeszcze mrówka – ładnie tak

Marzec • Krąg tematyczny: Ziemia – nasza planeta

Temat 116.: Ciekawe miejsca na Ziemi

Temat 117.: Wyruszamy w podróż

Temat 118.: Jak wyglądało życie w czasach dinozaurów?

Temat 119.: Pod wodą i pod ziemią

Temat 120.: Odkrywamy świat

Cele ogólne

Obszar fizyczny

kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych

inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych

Obszar emocjonalny

przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

Obszar społeczny

respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi

w zabawie

wdrażanie do uważnego słuchania rówieśników oraz osób dorosłych

respektowanie norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym

Obszar poznawczy

• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym

• rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

• doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10

• wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Ćwiczenia poranne

Zestaw „Zabawy z szarfami”

Zabawy ruchowe

• „Podróżujemy” – zabawa naśladowcza

• „Samoloty” – zabawa kształtująca postawę

• „Jesteśmy dinozaurami” – zabawa naśladowcza

• „Zoo” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Cztery żywioły” – zabawa z elementem dramy

• „Dinozaury” – zabawa bieżna

Ćwiczenia gimnastyczne

Marzec • Krąg tematyczny: Życie na naszej planecie

Temat 121.: Wybieramy się w podróż dookoła świata

Temat 122.: Podróżujemy do ciepłych krajów

Temat 123.: Podróżujemy dookoła świata

Temat 124.: Rośliny i zwierzęta na Ziemi

Temat 125.: Podróżnicy w akcji

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji wzrokowo-ruchowej

• usprawnianie małej motoryki

• inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

Obszar emocjonalny

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi

• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach

• dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

Obszar społeczny

respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie dziećmi

w zabawie

wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi,

z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

Obszar poznawczy

• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin i ludzi w środowisku przyrodniczym

• rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

• doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10

• wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się

w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych

Ćwiczenia poranne

Zestaw „Zabawy z woreczkami”

Zabawy ruchowe

• „Przejście przez rzekę” – zabawa z elementem równowagi

• „Karawana” – zabawa z elementem czworakowania

• „Pingwin” – zabawa naśladowcza

• „Kręta dróżka” – zabawa z elementem równowagi

Ćwiczenia gimnastyczne

Marzec • Krąg tematyczny: Kosmos – co to takiego?

Temat 126.: Spoglądamy na niebo pełne gwiazd

Temat 127.: Poznajemy gwiazdy i planety

Temat 128.: Przygotowujemy się do podróży w kosmos

Temat 129.: Lecimy w kosmos

Temat 130.: Świat za sto lat

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

• aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych

• wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych

Obszar emocjonalny

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji

i uczuć własnych i innych ludzi

• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją, złością i gniewem

Obszar społeczny

• rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• przejawianie poczucia wartości jako osoby, nawiązywanie relacji rówieśniczych

Obszar poznawczy

• wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem

• klasyfikowanie obrazków ze względu na kształt

• przyporządkowywanie określonej cyfry do oznaczenia właściwej liczebności zbioru

• wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

• rozpoznawanie poznanych liter

• rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych

• rozwijanie umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby

• doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

• rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka

Ćwiczenia poranne

Zestaw „Kosmiczne przygody”

Zabawy ruchowe

• „Słońce” – zabawa z elementem czworakowania

• „Gwiezdne galaktyki” – zabawa z elementem podskoku

Balon” zabawa ruchowa w kole

• „Wszechświat” – zabawa w parach z piłką

Gwiazdozbiory” – zabawa z elementem równowagi

Ćwiczenia gimnastyczne

Marzec • Krąg tematyczny: Duzi i mali obrońcy przyrody

Temat 131.: Potrafimy segregować śmieci

Temat 132.: Kto nam pomaga w segregowaniu śmieci?

Temat 133.: Wiemy, jak dbać o świat wokół nas

Temat 134.: Kodeks obrońcy przyrody

Temat 135.: Mały ekolog

Cele ogólne

Obszar fizyczny

kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych

wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń)

Obszar emocjonalny

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

kształtowanie umiejętności panowanie nad emocjami

wdrażanie swoich własnych strategii radzenia sobie z negatywnymi emocjami, wspieranych przez osoby dorosłe lub rówieśników

Obszar społeczny

wdrażanie do uważnego słuchania dzieci i osób dorosłych

nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunek do przyrody i dbanie o jej dobro

rozwijanie umiejętności pracy w grupie

przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby i wyrażanie szacunku wobec innych osób

Obszar poznawczy

• odczytywanie krótkich wyrazów z poznanych liter, rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy

• układanie rytmów z przedmiotów, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych

• odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie zagadek

• posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, w tym segregacji śmieci; spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody

• wdrażanie do posługiwania się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla innych

• podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika przyrodniczego; zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi

• rozwijanie matematycznego myślenia

Ćwiczenia poranne

Zestaw „Obrońcy przyrody”

Zabawy ruchowe

• „Śmieciu, precz!” – zabawa ruchowa z elementem podskoku

• „Narysuj mi kawałek przyrody” – zabawa przy muzyce

Śmieciarka” – zabawa naśladowcza

• „Zabawa z woreczkami” – zabawa z elementami równowagi

Podłoga” – zabawa bieżna

Ćwiczenia gimnastyczne

Luty Krąg tematyczny: Odkrywamy świat muzyki

Temat 96.: W świecie dźwięków

Temat 97.: Poznajemy różne instrumenty i tworzymy muzykę

Temat 98.: Idziemy na koncert

Temat 99.: Zapraszamy do tańca!

Temat 100.: I gra muzyka!

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• rozwijanie motoryki małej

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu

• wdrażanie do wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

Obszar społeczny

• budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

• respektowanie zasad panujących w grupie

• wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników

i nauczycieli/dorosłych

Obszar poznawczy

• nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków

• poznanie różnych form tańca

• poznanie różnych rodzajów muzyki

• poznanie obrazu graficznego liczby 10

• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi

i porządkowymi w zakresie 10

• poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

Ćwiczenia poranne

• „Gimnastyka dla przedszkolaka” – zestaw ćwiczeń

Zabawy ruchowe

• „Tańcz tak jak ja” – zabawa naśladowcza przy muzyce
• „Głośniej – ciszej” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Zabawy z rytmem” – zabawa orientacyjno-porządkowa
• „Baletnice i słonie” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania
• „Zawijaniec” – zabawa integracyjna, ruchowa

Ćwiczenia gimnastyczne

Luty • Krąg tematyczny: Jak powstają obrazy i rzeźby?

Temat 101.: Zabawy z obrazami

Temat 102.: Zabawy z rzeźbą

Temat 103.: Tworzymy obrazy

Temat 104.: Wizyta w muzeum

Temat 105.: Dzień artysty

Cele ogólne
Obszar fizyczny

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

• wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

rozwijanie motoryki małej

Obszar emocjonalny
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi

• wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

Obszar społeczny

• rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

• respektowanie norm społecznych, przestrzeganie zasad w czasie gier i zabaw grupowych

Obszar poznawczy

• wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

• rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów i zdań

• odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek

• odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, wyjaśnianie ich znaczenia i przesłania

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw

• klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów

• określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów

• posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1–10

• podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej

• wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „W pracowni artysty”

Zabawy ruchowe

• „Meblujemy mieszkanie” – zabawa z elementami dramy
• „Taki sam” – zabawa ruchowo-naśladowcza
Malujemy tęczę” – zabawa orientacyjno-porządkowa
• „Pozy” – zabawa ruchowa z elementami dramy
▪ „Jestem twórcą” – zabawa ruchowo-słuchowa

Ćwiczenia gimnastyczne

Luty • Krąg tematyczny: Idziemy do teatru

Temat 106.: Zaproszenie do teatru

Temat 107.: Zabawy z marionetkami

Temat 108.: Przygotowujemy przedstawienie

Temat 109.: Jesteśmy aktorami i występujemy w przedstawieniu

Temat 110.: Mali aktorzy

Cele ogólne
Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności

• inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie,

z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych

• wdrażanie do stosowania chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia

i prób pisania

Obszar emocjonalny
• przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych

dla dziecka form wyrazu

• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami

• kształtowanie umiejętności przekształcania emocji negatywnych w pozytywne

Obszar społeczny

• odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do grupy przedszkolnej

• nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

• ćwiczenie obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych

• ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

Obszar poznawczy

• wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach)

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

• wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter

• wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadanie na nie pełnym zdaniem

• rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

• podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej

Ćwiczenia poranne

Zestaw „W teatrze”

Zabawy ruchowe

• „Król i królowa” – zabawa z elementem równowagi

• „Cień” – zabawa naśladowcza

• „Pajacyk” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Taniec na linie” – zabawa z wykorzystaniem skakanki

• „Do celu” – zabawa rzutna

Ćwiczenia gimnastyczne

Luty • Krąg tematyczny: Jesteśmy artystami

Temat 111.: W pracowni artysty

Temat 112.: Rozwijamy wyobraźnię

Temat 113.: Bogactwo technik plastycznych

Temat 114.: Przez sztukę wyrażamy emocje

Temat 115.: Kocham sztukę!

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych

• wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny
• rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

• kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych w pozytywne

Obszar społeczny

• kształtowanie poczucia własnej wartości, określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań

• wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych z przestrzeganiem tych wartości

• wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi

z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

Obszar poznawczy

• budzenie zainteresowania czytelnictwem

• rozwijanie umiejętności odczytywania krótkich wyrazów i prostych zdań utworzonych z poznanych liter

• wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnym zdaniem

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów

• określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów

• przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej)

• ustalanie liczebności zbiorów

• wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia

Ćwiczenia poranne

• Zestaw „Ćwiczenia artystów”

Zabawy ruchowe

• „Kolorowy taniec” – zabawa orientacyjno-porządkowa

• „Farby” – zabawa bieżna

• „Pędzel” – zabawa skoczna

• „Znajdź kolor” – zabawa z elementem czworakowania

Ćwiczenia gimnastyczne