Smoki

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne

Tematyka na Wrzesień

Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

W moim domu nie nudzi się nikomu

Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki”;
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;
 • Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
 • Nauka wymiany jeden do jednego;
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
 • Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;
 • Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;
 • Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);
 • Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

Smoki Piosenka

Kim zostanę?

1. Agatka chce być modelką,
więc kciuki za nią trzymamy,
gdy stawia niepewne kroki
w szpilkach mamy.
Ref.:
A ja wciąż patrzę do góry
i skrycie o tym marzę,
by kiedyś zostać prawdziwym
kominiarzem.
2. Mateusz chce być strażakiem,
ognia nie boi się wcale,
już pędzi gdzieś do pożaru
na sygnale.
Ref.:
A ja wciąż patrzę …
3. Mikołaj chce być kierowcą,
ma świetne, rajdowe auto,
a Krzyś rakietę, bo będzie
kosmonautą.
Ref.:
A ja wciąż patrzę …

Smoki Zamierzenia

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne. Czerwiec

Tematyka:

Święto dzieci.

Kim będę gdy dorosnę.

Kolory Lata.

Już wakacje.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.

Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.

Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.

Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Smoki Aktualności

Uwaga rodzice!

 • Przypominam, że 07.06.2018 jedziemy na wycieczkę do Zoo w Chorzowie. Proszę ubrać dzieci stosownie do pogody. Pamiętajcie o kapelusikach bądź czapkach. Dzieci zabierają ze sobą plecaczki ze słodyczami i napojami ( proszę nie pakować słodyczy z czekoladą. Do picia  woda.

Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej 26.04.2018

Wycieczka na lotnisko

Aktualności

 

 • W czwartek 26.04.2018 jedziemy na wycieczkę do Obory k/Raciborza. Spacerować będziemy głównie po lesie, więc proszę ubrać dzieci stosownie do pogody.  Zabieramy plecaczki z piciem i słodyczami ( oczywiście bez czekolady ) W razie bardzo brzydkiej pogody wycieczka może zostać przesunięta.
 • Pamiętamy o ubieraniu dzieci stosownie do pogody, czapka od słońca może zawsze leżeć w półce dziecka.