Smoki

Witajcie Smoki 😊

Dużymi krokami zbliżamy się do Świąt Wielkanocnych. Już niecierpliwie czekamy na zajączka lub wspólne malowanie pisanek. Ahh, ta dziecięca radość, coś niesamowitego. Zatem, temat dzisiejszych zajęć to:  „TRADYCJE WIELKANOCNE”.

 1. Dzień zaczniemy od porannej gimnastyki. Proponuję poruszać się do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=o0aZn28rwVM.
 2. Drogie dzieci, jak myślicie:
 • Co to są tradycje?
 • Jakie są tradycje Wielkanocne?
 • Co robimy, gdy zbliża się Wielkanoc?
 1. Zaśpiewajmy piosenkę „Święta wielkanocne z jajkiem i zajączkiem”. Podaję link do strony z piosenką: https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe458.

Tekst:

Skacze drogą zając, skacze pomalutku,

Przykucnął za płotem – hop

i już w ogródku.

Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu,

Każdemu zostawia prezent po kryjomu.

 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem.

Słoneczne pachnące Święta wielkanocne.

(bis)

Idą chłopcy droga, idą pomalutku.

Przykucnęli cicho – hop

Hop i już w ogródku.

Naraz śmiech i wrzawa

Śmigus – dyngus! – krzyczą

I dziewczynki łapią i wodą je chlapią…

 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem.

Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. (bis)

 1. Kochane dzieci, jak myślicie co przedstawiają poniższe fotografie?

TAK! To tradycja- śmigus – dyngus!

 

TAK! To tradycja – święcenia pokarmów.

 

 

Brawo! To oznaka Niedzieli Palmowej.

 

 

 

Doskonale! Tradycja ta, oznacza rozpoczęcie Wielkiego Postu! To Środa Popielcowa!

 

 

BRAWO! Tradycja ta oznacza, długo wyczekiwany moment szukania prezentów od zajączka.  Malutki przyjaciel cichutko ukrywa się przed nami, aby obdarować nas prezentami.

DOSKONALE SOBIE PORADZILIŚCIE! Każda fotografia przedstawia tradycje Wielkanocne, które co roku się powtarzają.  Zatem, poznaliśmy czym są tradycje Wielkanocne 😊

 1. Drogie Smoki, teraz przyszedł czas na wykonanie pracy plastycznej. W miarach możliwości z materiałów domowych, wykonamy  zajączka Wielkanocnego. Potrzebne  będą: rolka po papierze toaletowym, dowolny kolor kartki z bloku, pisaki, kredki lub plastelina. Zdobienia dowolne 😊. Zachęcam do stworzenia własnego zajączka!

ŻYCZĘ SAMYCH RADOSNYCH WRAŻEŃ!

Pozdrawiam, p. Natalia.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne na LUTY

 

 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 • Uświadomienie konieczności dbania o higienę
 • Poznanie przyborów higienicznych i sposobów  ich używania
 • Utrwalenie kolejnych etapów  mycia rąk, korzystania z mydła i ręcznika
 • Uświadomienie konieczności dbania o higienę jamy ustnej
 • Poznanie różnych stanów  skupienia wody
 • Poznanie pracy ludzi w różnych zawodach
 • Poznanie działania magnesu
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej
 • Prowadzenie obserwacji i wypowiadanie się na ich temat
 • Rozwijanie poczucia humoru
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi z użyciem poprawnych form gramatycznych
 • Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między przedmiotami
 • Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości

   

   

Zadania wychowawczo – dydaktyczne na STYCZEŃ

 

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
 • kształtowanie szacunku dla dziadków
 • dostrzeganie dobra i zła w czynach postaci bajkowych
 • rozwijanie mowy, myślenia przyczynowo-skutkowego, skojarzeniowego i pamięci
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • kształcenie sprawności wymowy
 • doskonalenie sprawności oddechowej
 • kształtowanie swobodnego wypowiadania się wśród rówieśników
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • utrwalanie pojęcia para
 • tworzenie zbiorów równolicznych i różnolicznych
 • doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia
 • kształcenie rozumienia pojęcia rząd
 • rozwijanie myślenia matematycznego, porównywanie długości: krótszy – dłuższy
 • usprawnianie orientacji czasowo-przestrzennej
 • kształtowanie wyobraźni muzycznej i przestrzennej
 • rozwijanie ekspresji własnego ciała
 • rozwijanie umiejętności naklejania, posługiwania się klejem
 • doskonalenie sprawności plastyczno-technicznych
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy
 • rozwijanie ciekawości badawczej
 • kształtowanie wyobraźni ruchowej
 • rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej
Drodzy Rodzice,
w przedszkolnym przedsionku znajduje się lista dotycząca zapisu dzieci na ferie zimowe.
Bardzo proszę wpisywać na nią dzieci, które w okresie ferii będą uczęszczały do przedszkola.
Dziękuję 🙂

Saneczkami, saneczkami
latam w górę, w dół
i szybuję pod chmurami
dzieląc je na pół.

Bo mam odważnych siedem reniferów,
one prowadzą zaprzęg mój.
Z nimi przyjemnie jest tak latać
i góra dół i góra dół i góra dół. x2

Dzwoneczkami, dzwoneczkami
brzęczę dzyń, dzyń, dzyń.
No i pędzę pod gwiazdami,
a mój zaprzęg lśni.

Bo mam odważnych siedem reniferów,
one prowadzą zaprzęg mój.
Z nimi przyjemnie jest tak latać
i góra dół i góra dół i góra dół. x2

Zadania wychowawczo – dydaktyczne na GRUDZIEŃ

 

 • poznanie tradycji świątecznej związanej z postacią Świętego Mikołaja
 • poznawanie charakterystycznych cech zimy
 • poznanie zwierząt, które zasypiają na zimę oraz tych, które trzeba dokarmiać o tej porze roku
 • poznanie wyglądu i ciekawostek na temat sikorek
 • poznanie znaczenia słów: tradycja, zwyczaj – poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych
 • poznawanie właściwości śniegu (lodu)
 • poznanie przygód bohaterów wybranych bajek
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie analizy słuchowej wyrazów (dzielenie na sylaby).
 • rozwijanie mowy dialogowej, kreatywności słownej
 • rozwijanie umiejętności stosowania odpowiedniej siły głosu w czasie mówienia
 • rozwijanie umiejętności mówienia o sobie
 • kształtowanie umiejętności porównywania wysokości osób i przedmiotów; relacja wysoki – niski
 • rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie określenia tyle samo, tworzenie zbiorów równolicznych
 • kształtowanie umiejętności określania wielkości mały – duży,
 • rozwijanie umiejętności stosowania określeń: taki sam, różni się (jakąś cechą)
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie ciekawości poznawczej, pomysłowości i wyobraźni
 • rozwijanie sprawności plastyczno-technicznych
 • rozwijanie sprawności manualnych, grafomotorycznych, próba mieszczenia się w konturze
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie – czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnej pracy i zabawy
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

W październiku:

Opowieści złotej jesieni

• Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku

• Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie

• Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni

• Uświadomienie konieczności chronienia przyrody

• Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku

 

 Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw

• Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

• Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych

• Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów oraz poznanie zapisu graficznego głoski a

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru

• Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów

                                                                                                                                                             

Jesienne obserwacje

• Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

• Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

• Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

• Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

• Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

• Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

• Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą

• Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

• Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

• Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

• Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

• Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

• Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny

 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

Obszar poznawczy

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • wdrażanie do uważnego słuchania
FRUITS- OWOCE
1. Słownictwo
 
BANANA- banan
APPLE- jabłko
ORANGE- pomarańcza
PINEAPPLE- ananas
STRAWBERRY- truskawka
 
2. Piosenka:
https://youtu.be/u8kqbzXIhKw
 
3. Zabawa:
If you like …
 
Rodzic wymienia nazwy owoców. Dzieci, jeśli lubią wymieniony owoc podskakują/ klaszczą.
 
4. Karta pracy
Colour the fruits you know. Pokoloruj owoce które znasz z lekcji j. angielskiego.