Tygryski

Zagrożenie owsicą
OGŁOSZENIE
Drodzy Rodzice, otrzymaliśmy zgłoszenie od rodzica wychowanka naszego przedszkola
o zdiagnozowanej u niego owsicy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa o zaistniałym fakcie
i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań:
-obserwacja własnych dzieci;
-w przypadku niepokojących objawów (opisane poniżej), przebadanie dziecka pod kątem występowania pasożytów;
-podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;
-zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia.
Bardzo prosimy o sumienne podejście do problemu, bardzo nam zależy i Państwu na pewno też,
aby zjawisko jak najszybciej wyeliminować.
Owsiki
Pasożyty atakujące człowieka potrafią sprawić wiele kłopotów i zaburzyć gospodarkę jelitową
człowieka. Najbardziej powszechnymi pasożytami są owsiki ludzkie, o których potocznie mówi się „robaki” zamieszkujące jelita. Owsiki są pasożytami żerującymi w organizmie człowieka i dające się łatwo zaobserwować w stolcach.
Co to są owsiki?
Owsiki należą do typu robaków zwanym nicieniem barwy białej . Ich charakterystyczny długi i wijący kształt jest sposobem na szybkie zdiagnozowanie choroby. W przypadku infekcji – ataku owsików stwierdza się chorobę zwaną owsicą. Miejscem pobytu owsików w organizmie ludzkim jest głównie jelito grube, gdzie potrafią przebywać, aż do fazy końcowej ich życia. Innym miejscem ich pasożytowania jest wyrostek robaczkowy oraz końcowy odcinek jelita
cienkiego. Pasożyty te są dwupłciowe. Samica jest odpowiedzialna za składanie jaj, a rolą samca jest
jej zaplemnienie. Zaraz po tym akcie samiec owsika obumiera. Samica natomiast potrafi żyć do 4 tygodni, po których “wędruje” z jelita grubego w kierunku odbytu, aby tam złożyć jaja zawierające larwy owsików.
Liczba jaj waha się od 8 tys. do 12 tys. jaj.
Owsiki, a tym samym owsica jest chorobą „brudnych rąk” i wcześniejszego kontaktu z pasożytem
-mogą także powodować anemię.
Przedostają się one do organizmu poprzez przenoszenie jaj trafiających najpierw na dłonie np. pod paznokcie, a następnie do jamy ustnej. W dalszej drodze owsiki wędrują przez cały układ pokarmowy człowieka, aż do jego jelita grubego.
Samica znajdując partnera do zaplemnienia powtarza cykl rozrodczy pasożyta. Przerwanie któregoś z etapów tego cyklu jest pierwszych krokiem do wyleczenia się z owsicy. Dlatego też tak ważnym jest utrzymanie higieny osobistej, a zwłaszcza
częste mycie rąk. Samice owsików składają jaj, po czym obumierają. Jaja pasożyta znajdują się w okolicach odbytu, a w przypadku kobiet nawet w przedniej części pochwy. Pożywieniem owsików są treści pokarmowe znajdujące się w jelicie grubym i nie rzadko to, co jemy ma decydujący wpływ na żywotność owsików. Właściwa dieta oraz wprowadzenie
do niej określonych produktów np. czosnku może sparaliżować owsiki i umożliwić ich wydalenie
zanim jeszcze samica zdąży złożyć swoje jaja.
Objawy owsicy
Objawy wystąpienia w organizmie owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba atakuje jednak w
każdym wieku, choć nie rzadko to dzieci są jej głównymi nosicielami. Objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu, przeważnie w nocy, ze względu na to, iż samice owsików wędrują nocą.
Osoba zaatakowana przez owsika uskarża się na brak apetytu, rozdrażnienie przechodzące w nerwowość, odczuwanie silnych objawów niepokoju, w rzadszych przypadkach niedokrwistość.
Charakterystycznym objawem owsicy jest zdenerwowanie objawiające się zgrzytaniem zębami,
obgryzaniem paznokci. Innego rodzaju symptomem choroby jest ból głowy, bezsenność, bóle brzucha
połączone z nudnościami, ogólne osłabienie, podkrążone oczy.
Leczenie
Leczenie owsicy, czyli eliminowanie z organizmu ludzkiego owsików polega na zastosowaniu jednorazowej dawki
pyrantelu oraz powtórzeniu jej po upływie dwóch tygodni. Innymi lekami stosowanymi do zwalczania owsików są:
mebendazol i albendazol podawanymi w dawkach jednorazowych i powtarzalnych po jednym miesiącu.
Niezbędne jest przestrzegane higieny oraz częste sprzątanie pomieszczeń w domu. Jaja owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności i ciepłoty.
Owsiki mogą znajdować się na zakażonej pościeli, bieliźnie, ręcznikach.
Dbałość o czystość ograniczy ich żywotność,a domowników ochroni przed ich atakiem.
Pamiętaj!
Jeśli twoje dziecko ma objawy wskazujące na obecność pasożyta w organizmie, skontaktuj się z lekarzem. Niezbędne jest badanie kału oraz leczenie farmakologiczne. Najczęściej wykorzystuje się do tego preparaty zawierające pyrantel lub bendazole.
Bez obaw informujmy o każdej chorobie dziecka dyrektora przedszkola lub nauczycieli z grupy.
DOBRE RADY
Aby skutecznie pozbyć się owsików, warto w czasie kuracji:
● obciąć dzieciom paznokcie
● dopilnować, żeby nie oblizywały palców, nie trzymały ich w buzi, ani nie obgryzały paznokci
● codziennie zmieniać bieliznę, piżamkę, a także ręcznik
● zadbać o dietę pobudzającą jelita do pracy (wypróżnienia pomogą pozbyć się pasożytów),
● bieliznę, pościel, ręczniki oraz piżamę wyprać w temperaturze 95 ̊C, a inne rzeczy wyprasować
gorącym żelazkiem
● na noc zakładać dziecku obcisłe majteczki, by utrudnić mu drapanie ;
● zetrzeć kurze
● umyć zabawki wodą z mydłem (lub polać wrzątkiem albo wyprać)
● powtórzyć całą akcję sprzątania domu w trakcie następnej kuracji.
Niespokojny sen może być jednym z objawów zakażenia tymi pasożytami

Czerwiec

Tematyka:

1) Sporty letnie.

2) Wyjątkowe smaki lata.

3) Zwierzęta na wsi i w domu.

4) Wkrótce wakacje!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpie­czeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zaba­wach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne
 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarów­no indywidualnym jak i zespołowym
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością
 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności poprzez występy na forum grupy
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodni­czych jak i społecznych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych
 • poznanie pracy rolnika
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach

Obszar poznawczy

 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • budowanie zainteresowania tekstem literackim
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
 • wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej
 • usprawnianie pracy analizatora słuchowego
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie mechanizmów uczenia się
 • budowanie zainteresowania regionami Polski
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności

Maj

Tematyka:

1) Nasze ulubione książki.

2) Zawody naszych rodziców.

3) Duże i małe rodziny w akcji.

4) Mama jest najważniejsza.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzro­kowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rucho­wych
 • doskonalenie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w terenie
 • utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li­niach składających się na pisanie liter
 • kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysun­ków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów
 • doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych
 • wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wy­znaczonych liniach
 • doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń
 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu

 

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą
 • wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literac­kich itp.
 • wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czyta­nia książek
 • rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek
 • wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny
 • budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób
 • doskonalenie umiejętności dzielenia się własnymi uczuciami, wewnętrznymi przeżyciami, kłopotami, radościami
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonal­nego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń
 • kształtowanie empatii
 • wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich
 • kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych
 • zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenia ich z określonymi sytuacjami

 

Obszar społeczny

 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 • kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym
 • rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi
 • rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wdrażanie do umiejętności zorganizowania sobie czasu przeznaczo­nego na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami
 • zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów
 • wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role
 • poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina
 • uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych
 • kształcenie określonych zachowań społecznych – panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie
 • kształcenie umiejętności starannego wypełniania powierzonych zadań
 • wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych

 

Obszar poznawczy

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego
 • stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci, kształtowania postaw
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego
 • wdrażanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, wykazywania się ciekawością i aktywnością poznawczą
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i bankno­tów oraz posługiwania się nimi w praktyce
 • rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów z poznanymi literami
 • rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji na podstawie czytania prostych tekstów
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów
 • doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem
 • wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny
 • rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych
 • wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka
 • kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matema­tycznych w sytuacjach typowych i nietypowych
 • wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat plano­wania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji proble­mowych, które występują w czasie ich realizacji
 • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na zna­kach graficznych i prostych wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

Witajcie Tygryski:)

Widziałam wasze piękne, stworzone wczoraj telewizory:) Myślę, że jeszcze nam będą potrzebne, ponieważ dziś porozmawiamy sobie o programach telewizyjnych:)

 1. Zaczniemy sobie dziś od wyszukiwania rymów do poszczególnych słów. Spójrzcie na obrazki poniżej i do każdego postarajcie się znaleźć słowo, które się z nim rymuje:

żarówka-

żyrafa –

żabka-

żaglówka-

żołnierz-

Na pewno świetnie wam poszło:)

2.Wrócimy sobie teraz do telewizorów. Żeby przejść do dalszej części zajęć musicie rozwiązać pewne zdanie.

Spójrzcie, jak różne były kiedyś telewizory, od tych, jakie znacie dzisiaj:) A teraz, połącz odpowiedni telewizor z odpowiednim działaniem:

               

 10                                                     6                                      8

 

4+2=

7+1=

8-2=

6+0=

5+3=

10-2=

7+3=

3. Poruszajcie się teraz trochę:)

4) Kochani, z pewnością dobrze wiecie jak różne programy można zobaczyć w telewizji: mogą to być programy o tematyce sportowej, muzycznej, kulinarnej, naukowej, przyrodniczej; programy prezentujące aktualne wiadomości, lub programy pogodowe. Spójrzcie na obrazki poniżej i spróbujcie powiedzieć jakiego programu, o jakiej tematyce, będą dotyczyły:

   

 

Programy telewizyjne są naprawdę różnorodne. Również każdy z was lubi coś innego. Dlatego moja propozycja jest taka: jeśli lubisz np sport poproś rodzica aby włączył ci przykładowy program sportowy, jeśli lubisz naukę lub muzykę poszukaj z rodzicem takiego programu. I UWAGA:  zadanie na dzisiejszy dzień to zamienić się w prezentera telewizyjnego i w wykonanym przez was telewizorze – ale niekoniecznie nagrać program telewizyjny:) Oczywiście proszę, żebyście podzielili się efektami waszej pracy:)

Na popołudnie wasze zadanie jest takie: kto się czuje na siłach to, jak już pisałam wyżej, nagrywa swój program telewizyjny:) kto nie chce, lub nie lubi  być nagrywany robi piękny obrazek przedstawiający jaki byłby jego  ulubiony program telewizyjny –  np. sportowy, przyrodniczy.

 

Ściskam was serdecznie, życzę dobrego dnia pomimo tej chłodnej pogody, i do zobaczenia w poniedziałek:)

p. Kasia:)

 

 

 

 

 

HELLO !

Zachęcam do wysłuchania piosenki powitalnej. Kto już potrafi głośno śpiewa 🙂

p.s. (pewnie pamiętacie nasze ruchy? Jeśli nie teledysk do piosenki Wam pomoże 🙂 )

 

A teraz poznajcie nowe słówka w języku angielskim:

– book (książka)

– doll (lalka)

– car (samochód)

– blocks (klocki)

– ball (piłka)

– teddy bear (pluszowy miś)

-drum (bęben)

-robot (robot)

-plane (samolot)

-train (pociąg).

 • Na początek nie pokazujcie proszę dzieciom obrazków z galerii, tylko spakujcie do plecaka czy jakiegoś worka zabawki, tj. lalka, samochód, klocki, piłka, pluszowy miś i książka. Dziecko wkłada rękę do worka i próbuje po dotyku zgadnąć co to jest, następnie wyciąga z worka jedną rzecz.

Zapytajcie dziecko “What’s this?” (Co to jest?) Podajcie nazwę w języku angielskim.

Dziecko powinno powtórzyć nazwę cicho, potem głośno, grubym/cienkim głosem.

W ten sam sposób kontynuujecie zabawę, aż worek będzie pusty 🙂

 

Teraz czas na zabawę “What’s missing?”

Możecie również wykorzystać zabawki z poprzedniej zabawy.

Rozłóżcie przedmioty przez dzieckiem, następnie dziecko zamyka oczy – “Close your eyes”.

Schowajcie jedną zabawkę i powiedzcie “Open your eyes” – dziecko otwiera oczy i próbuje zgadnąć, którego przedmiotu brakuje (oczywiście w języku angielskim).

 

Z kartami obrazkowymi z galerii możecie pobawić się w “Memory” – wystarczy je wydrukować lub namalować obrazki podwójnie. Odkrywajcie karty na zmianę wypowiadając nazwę przedmiotu po angielsku.

 

W galerii znajdziecie też ilustracje fragmentów zabawek (nie musicie tego drukować). Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, której zabawki jest dany fragment – po angielsku :).

 

Pozdrawiam serdecznie!

Have fun! 🙂

 

Dzień dobry kochani! 😉

Pogoda nadal nas nie rozpieszcza, ale miejmy nadzieję, że prawdziwa wiosenna pogoda jest tuż tuż. Na dworze ponuro, na pewno siedzicie w domach tęskniąc za słońcem i ciepłem, więc żeby Was trochę rozruszać zapraszam na zajęcia. 😀 Poza tym za pewne słyszeliście dobrą wiadomość, że wkrótce zobaczymy się wszyscy w przedszkolu? 😀 Wprost nie możemy się doczekać!

Dzisiaj trochę matematyki. Dowiemy się również kilka ciekawych rzeczy o kameleonach. Zaczynamy!

1. Na początek rozgrzejemy umysły działaniami matematycznymi. Na poniższej karcie pracy rozwiążcie działania na dodawanie i odejmowanie. Każdy wynik działania ma przypisany jeden kolor. Kolorujcie obrazek według wyników i odpowiadających im kolorów.

2. Jak już wspomniałam, dowiecie się teraz pewnych ciekawych rzeczy na temat bardzo kolorowych zwierząt – mowa o kameleonach! Zapraszam do obejrzenia filmu.  (rozpocznijcie oglądanie od 0:30 sekundy żeby nie tracić czasu na wstęp który jest spoza tematu).

3. Teraz kiedy już poznaliście bliżej te ciekawe zwierzęta czeka na Was zadanie – na poniższej karcie pracy doprowadźcie kameleona do gałęzi krzewu (do niebieskiego pola) tak, aby zebrał po drodze wszystkie muchy. Kolorujcie pola, po których będzie poruszał się kameleon. Następnie na odwrocie kartki zapiszcie kodem jego trasę używając cyfr i strzałek, np.: 2↑ (dwa pola do góry), 3← (trzy pola w lewo) i tak dalej. Kameleon startuje z czerwonego pola. 🙂 

(Jeśli nie macie możliwości wydrukowania, poprowadźcie kameleona palcem po ekranie. Spróbujcie zapisać też jego kroki na czystej kartce według powyższego sposobu).

4. Kameleon dotarł do swojej kryjówki, teraz porcja ruchu dla Was. Jak wiecie doskonale, aktywność fizyczna jest bardzo ważna zwłaszcza, jeśli spędzamy czas przed komputerem, czy przed telewizorem. Warto się poruszać dla zdrowia i rozruszać ciało. Przed Wami piosenka, którą dobrze znacie i zwykle bardzo lubiliście do niej ćwiczyć w przedszkolu. “Głowa, ramiona, kolana, pięty”. Zaproście do tej zabawy wszystkich domowników. Możecie powtórzyć zabawę jeśli macie ochotę. 😀

5. Doszły mnie słuchy, że brakuje Wam matematyki? :mrgreen:  Spieszę zatem z zadaniami dla Was! Poniżej karta pracy. W zadaniu nr 1 policzcie muchy, które zjadł kameleon, dodajcie je do siebie i wpiszcie wyniki w okienkach. Zadanie nr 2 to działania na dodawanie i odejmowanie. Rozwiążcie je i również wpiszcie wyniki w okienkach. Zadania na czerwono są dla chętnych. Drodzy rodzice, w przypadku braku drukarki przerysujcie zadania matematyczne na czystą kartkę. 

6. Przed nami praca techniczno-plastyczna, a dokładniej będziecie tworzyć swój własny telewizor. Potrzebne Wam będą: pudełko kartonowe (po jakiejś paczce, po butach. Najważniejsze, żeby było zamknięte z każdej strony), kolorowy papier do oklejenia, elementy dekoracyjne, klej, nożyczki. Na początku oklejacie telewizor tak jak chcecie, następnie z tej strony z której będzie ekran przyklejacie ilustrację ulubionego programu telewizyjnego (wydrukowane zdjęcie, lub narysowane samodzielnie). Kolejny etap to wycięcie i przyklejenie guzików oraz według uznania anteny, lub innych elementów. Pracę wykonajcie z pomocą rodziców. Zamieszczam zdjęcia przykładowych prac, abyście wiedzieli jak mniej więcej może wyglądać Wasz telewizor. 😉 Oczywiście to tylko przykłady. Jestem ciekawa Waszych innych pomysłów na stworzenia papierowego telewizora. Podzielcie się z nami efektami!

Propozycja na popołudnie: zachęcam Was do wysłuchania w wolnej chwili słuchowiska dla dzieci pt. “Basia i telewizor”. Porozmawiajcie z rodzicami o tym, jak wiele ciekawych rzeczy można robić, kiedy telewizor jest wyłączony. Zróbcie sobie wieczór/dzień bez telewizora, zagrajcie w coś, lub spędźcie ciekawie ten wspólny czas. 😀 A może nie oglądacie w ogóle telewizji? Podzielcie się z nami jak spędzacie czas całą rodziną. 

Pozdrawiam Was serdecznie, p. Agnieszka.

 

 

Szczęść Boże.

W tym tygodniu postarajmy się codziennie odmawiać wieczorem z dziećmi modlitwę Ojcze Nasz.

Pozdrawiam i życzę zdrówka.

Katechetka.

Witam Was w środę! 🙂 

Kontynuujemy nasz temat multimediów i komunikacji. Dzisiaj nie tylko o telewizji, Internecie i telefonie, ale przede wszystkim o bezpiecznym korzystaniu z tych wszystkich dobrodziejstw!

Na początek jeśli ktoś jeszcze nie wyciął figur geometrycznych z wczorajszej propozycji popołudniowej, to właśnie teraz może je wyciąć. Przydadzą nam się później. 

1. Kochani, na pewno korzystacie z Internetu, czyli sieci, która za pośrednictwem komputerów łączy cały świat. Czy wiecie, jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Poniżej grafika, która przybliży Wam zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pamiętajcie! Korzystajcie z Internetu pod nadzorem kogoś dorosłego. Niech rodzice/opiekunowie wiedzą co oglądacie w Internecie i ile korzystacie z komputera. Dbajcie również o odpowiednią postawę siedząc przed komputerem (proste plecy, wygodne krzesło). Dajcie też odpocząć swoim oczom! 😉

Oglądanie telewizji również wiąże się z pewnymi zasadami:

 • nie oglądajcie telewizji zbyt długo
 • oglądajcie programy dostosowane do Waszego wieku – programy i bajki dla dzieci będą najlepszym wyborem!
 • przyjmijcie odpowiednią pozycję przed telewizorem. Usiądźcie wygodnie, w odpowiedniej odległości, aby Wasze oczy były zdrowe
 • oglądanie telewizji zawsze konsultujcie z rodzicami – niech pomogą Wam wybrać bajkę/film/program

2. Przed nami ćwiczenie w czytaniu i liczeniu sylab. Poniższa ilustracja przedstawia trzy ekrany telewizorów. Każdy z nich ma jeden, dwa, lub trzy guziki. Pod ekranami znajdują się wyrazy dotyczące multimediów. Waszym zadaniem jest spróbować odczytać wyrazy, podzielić je na sylaby i połączyć z tym ekranem, który ma tyle guzików, ile sylab jest w wyrazie. Jeśli macie możliwość, wydrukujcie ilustrację i połączcie ołówkiem wyrazy z ekranami. Jeśli nie macie dostępu do drukarki – połączcie wyrazy z ekranami palcem na ekranie komputera.

ekrany – wyrazy

3. Kochani, jak wiecie świat Internetu, korzystanie z telefonu, czy telewizora daje nam bardzo wiele możliwości i korzyści. Jednakże warto częściej odłożyć na bok oglądanie bajek, granie w gry, czy długie przesiadywanie w Internecie i wyjść na spacer, spotkać się z kimś na podwórku, wspólnie pobawić się na placu zabaw, albo zrobić rodzinny spacer do lasu. Posłuchajcie teraz piosenki.

Poruszajcie się przy okazji do piosenki. Wykonajcie taniec, włączcie do zabawy domowników.

4. Na koniec jeszcze wytężymy umysły i zabawimy się w kodowanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście komputerami i macie rozwiązać różne kody matematyczne. Poniżej filmik w którym wyjaśnię Wam na czym będzie polegało zadanie.

Jeśli już wiecie na czym polega zadanie, pora na lody dla Was.

Propozycja na popołudnie: telefon to równie przydatne w komunikacji urządzenie. Przeprowadźcie samodzielną rozmowę telefoniczną (oczywiście pod nadzorem i z pomocą rodziców) z kimś bliskim, np. z babcią. Przywitajcie się, spytajcie co słychać, opowiedzcie co u Was, a na końcu pożegnajcie się ładnie. Możecie również wykonać taką rozmowę przez kamerkę, czyli rozmowę video.

Miłego dnia Tygryski! 🙂

Dzień dobry starszaki! 🙂 

Dzisiaj trochę mniej o komputerach, a trochę więcej o przyrodzie. Poznacie historię pewnej żaby Mundzi, a także poszukacie informacji o takich zwierzętach jakimi są żaby. 

1. Internet to nie tylko gry, filmy i bajki. Można znaleźć tam również inne ciekawe rzeczy. Posłuchajcie opowiadania znalezionego właśnie w Internecie.  Odpowiedzcie na pytania.

 • Kto jest bohaterem opowiadania?
 • Kim była Mundzia?
 • Na jaki pomysł wpadł chłopiec?
 • Jak czuła się żaba?
 • Czy dziadek pochwalił zachowanie chłopca?
 • Dlaczego dziadek przywiązał kamień chłopcu?
 • Czy znacie przysłowie “nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe? Czy sprawdziło się ono w tym przypadku?
 • Jak należy traktować zwierzęta?
 • Jak zakończyła się przygoda żabki i chłopca?

2. Przed nami ćwiczenie na sylabach. Wydrukujcie poniższe zdjęcie, wytnijcie poszczególne sylaby, odczytajcie je, a następnie połączcie je według kolorów i odczytajcie wyrazy które powstały. Czego dotyczą te wyrazy? Jeśli nie możecie wydrukować ilustracji, poproście kogoś dorosłego o przerysowanie sylab na kartkę i pokolorowanie ich, lub spróbujcie według kolorów połączyć sylaby patrząc na ekran komputera.

3. Czas na zabawę i odrobinę ruchu. Wyobraźcie sobie, że jesteście żabkami. Z kawałka sznurka, lub czegoś długiego utwórzcie na dywanie małe koło (będzie to staw). Przyjmijcie pozycję żabki – kucacie nisko i podpieracie się na wyprostowanych rękach. Ktoś z domowników niech wypowiada hasła. Na hasło ” żabki na spacer” – skaczecie jak żabki po pokoju, a na hasło “uwaga, bocian!” – wskakujecie do swojego stawu. Powtórzcie zabawę kilka razy. Poczujcie się jak prawdziwe żaby. 

Zobacz obraz źródłowy

4. Ćwiczenia dla chętnych. Poznaliście ostatnio wiele literek. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych liter, to przed nami litera “ż”. A dokładnie “ż” jak żaba. 😉 Czy ta litera przypomina Wam jedną z wcześniej poznanych przez Was liter? Tak jest! Wygląda, jak litera “z”. Jednakże “ż” ma u góry kropkę i właśnie dzięki tej kropce słyszymy głoskę “ż”. Spróbujcie powiedzieć” ż” jak najdłużej potraficie. Podzielcie wyraz “żaba” na sylaby i głoski. Zróbcie to samo z innymi wyrazami rozpoczynającymi się na “ż”: żyrafa, żuk, Żaneta. 

Litera “ż” pisana i drukowana:

Doskonale potraficie już pisać literę “z”, więc z nauką pisania litery “ż” nie powinniście mieć problemu, ponieważ wyglądają podobnie. Pamiętajcie o kropce nad naszą literą “ż”! To właśnie ta kropka powoduje, że wymawiamy i słyszymy “ż”. Poniżej animacja na której widać jak piszemy literę “ż”. Spróbujcie napisać ją palcem w powietrzu, na biurku, czy na podłodze.

Karta pracy dla chętnych:

5. Przed nami praca plastyczna – poszukajcie wraz z rodzicami informacji w Internecie na temat żab. Wpiszcie wspólnie
na klawiaturze komputera wyraz “żaba”. Spróbuj znaleźć kolejne literki i wpisać wyraz samodzielnie.
Przejrzyjcie zdjęcia żab w Internecie. Wybierzcie zdjęcie które Wam się podoba, a następnie:
– jeśli macie dostęp do drukarki wydrukujcie wspólnie z rodzicami zdjęcie żaby, a następnie samodzielnie wytnijcie ją
i przyklejcie na czystą kartkę. Dorysujcie wokół żaby krajobraz – staw, zieloną trawę, albo łąkę.
– jeżeli nie macie możliwości wydrukowania spróbujcie narysować/namalować żabę ze zdjęcia oraz krajobraz
wokół niej. Jak nazwiesz swoją żabę? Spróbuj napisać jej imię na swojej pracy! 

Przykład zdjęcia żaby:

Czekamy na zdjęcia Waszych prac – pięknych żab i ich imiona. 😀

Popołudniu: W wolnej chwili wytnijcie ze zwykłej kartki (może być kolorowa) następujące figury: 5 kół, 5 trójkątów oraz 5 kwadratów. (Poniżej wzór). Możecie również wyciąć według własnego pomysłu. Figury przydadzą Wam się do zadań w trakcie kolejnych zajęć. 

figury do wycięcia

Miłego dnia i do jutra! 🙂

Kochane Tygrysy! 

Witam Was w nowym tygodniu. Niestety jeszcze nie jest nam dane spotkać się w naszej przedszkolnej sali wszyscy razem. Mimo wszystko postaramy się, aby nadal zajęcia przez Internet były równie fajne, jak te w przedszkolu. 🙂 Dobrze, że mamy taką możliwość i dzięki komputerom możemy się komunikować. Z resztą temat komputerów i innych podobnych urządzeń to właśnie temat całego tygodnia, tak więc zaczynamy!

1. Na początek wiersz, który wprowadzi Was w temat zajęć. Posłuchajcie uważnie i odpowiedzcie na pytania.

Stanisław Karaszewski, “Mój kolega komputer”

 • Kto opowiada w wierszu o swoim komputerze?
 • Jak wyglądał komputer chłopca?
 • Czym był dla chłopca komputer?
 • Dlaczego nazwał go najlepszym kolegą?
 • Co się stało, gdy komputer się zepsuł?
 • Czy komputer może zastąpić prawdziwego kolegę?
 • Lepiej mieć superkomputer, czy prawdziwego przyjaciela?

2. Kiedyś, gdy komputer i Internet nie były dość popularne korzystano najczęściej z gazet. Są źródłem wiadomości, zawierają dużo tekstów do czytania, są w nich quizy, ciekawostki, zdjęcia i wiele ciekawych informacji. Spróbujcie zrobić z rodzicami przegląd gazet. Zbierzcie kilka czasopism i przeglądacie je wspólnie. Jakie mogą być rodzaje gazet? Co Was zaciekawiło w niektórych gazetach? Czy macie swoje ulubione czasopisma dla dzieci? Zachęcam Was do domowego przeglądu prasy. 😉 

3. Po przejrzeniu różnych gazet zabawcie się trochę. Niech ktoś z dorosłych wypowiada naprzemiennie polecenia: “klik!” – poruszacie się energicznie po pokoju, “klik klik!” – poruszacie się na czworaka tyłem, “klik, klik, klik!” – stoicie w bezruchu na jednej nodze. 

4. Czas na zagadki o multimediach. Posłuchajcie i odgadnijcie o jakich urządzeniach/narzędziach multimedialnych mowa.

(telewizor, gazeta, telefon, radio, drukarka)

5. Spójrz na poniższe ilustracje. Jakie czynności wykonują osoby na zdjęciach? Jakich urządzeń używają? Odpowiedz, a potem zastanów się które z tych czynności już wykonywałeś i których urządzeń używałeś. 

6. Na koniec utrwalimy niektóre literki poznane niedawno. Wydrukujcie poniższą kartę pracy i piszcie po śladzie, a następnie samodzielnie literki widniejące na ekranie laptopa. Następnie możecie go pokolorować i udekorować tak, jak chcecie aby wyglądał Wasz laptop. (Do rodziców: jeśli ktoś nie ma dostępu do drukarki, można narysować prosty zarys ekranu komputera i wkleić kartkę z zeszytu w linię, a następnie napisać dzieciom różne literki do samodzielnych ćwiczeń.)

laptop – literki

Przyjemnego poniedziałku! 😀 p. Agnieszka.