Dyrektor przedszkola Helena Lorenc

Wicedyrektor Katarzyna Badura

Grupa Misie

Wychowawca:Katarzyna Nowobilska, Joanna Klich

Pomoc nauczyciela: Beata Dyrcz

Oddziałowa: Joanna Paszek

Grupa Smoki

Wychowawca: Izabela Wątorek, Natalia Piecha, Joanna Klich

Oddziałowa: Anna Baj

Grupa Rybki

Wychowawca: Magdalena Boehm, Natalia Piecha

Oddziałowa:Dominika Sobik

Grupa Tygryski

Wychowawca: Katarzyna Badura, Agnieszka Pawliczek

Oddziałowa: Joanna Tlałka

 

Intendent: Elżbieta Wójcik

Kucharki:

Beata Polnik

Marzena Marczak

Alina Majer

Konserwator: Stanisław Opałka