Rekrutacja

Ważne

Z dniem 01.03.2021r. rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2021/2022.

  1. Rekrutacja rozpoczyna się od 01.03.2021r. od godz. 8:00 i trwa do 11.03.2021r. do godz. 15:00.
  2. Strona naborowa do logowania dla rodziców  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl
  3. Rodzic wypełnia wniosek, drukuje i przynosi do przedszkola, które wybrał na ” 1 miejscu”, wraz z załącznikami (np. oświadczenie o zatrudnieniu, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko itp). Dokumenty składane w celach naborowych powinny być opatrzona podpisami obojga rodziców /opiekunów prawnych dziecka. 

Przed wejściem do przedszkola znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucać w/w dokumenty w podpisanej kopercie, z numerem telefonu do kontaktu.

  • 29.03.2021r. o godz. 15:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • od 30.03.2021 godz. 8:00 do 12.04.2021 do godz.15:00- potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 14.04.2021- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady naboru 2021-1

Uchwała 2021 P

Zarządzenie terminy 2021