Życzenia świąteczne

Niech Święta Bożego Narodzenia

będą pełne radości, wytchnienia i zatrzymania od szumu dnia codziennego.

Wszelkich łask, dobra i nadziei na czas Bożego Narodzenia

oraz Nowego 2023 Roku

życzy

Dyrekcja oraz Personel Przedszkola nr 11 im. M. Konopnickiej w Rybniku.

 

Kiermasz świąteczny

 

Kiermasz świąteczny!  

(fot.Ozdoby bożonarodzeniowe zrób to sam Fot. Pexels)

 

Drodzy Rodzice!

Już w najbliższy poniedziałek serdecznie wszystkich zapraszamy na świąteczny kiermasz:)

Będzie można zakupić starannie udekorowane przez dzieci świąteczne ciasteczka oraz ręcznie wykonane piękne dekoracje 🙂

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na grudzień

Tydzień 1: Listy do Mikołaja

 

Tydzień 2: Zapraszamy na przedstawienie

 

Tydzień 3: Ślady na śniegu

 

Tydzień 4: Świąteczne drzewko

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami, wykazuje zrozumienie dla kolegów
 • Wie, jak się zachowywać, by nie sprawiać przykrości innym
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Zna zwyczaje i święta, które obchodzi się w grudniu
 • Opowiada o zwyczajach świątecznych
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Zna wartość polskich monet
 • Przelicza elementy
 • Posługuje się terminami związanymi z następstwem czasu
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Dodaje elementy
 • Bierze udział w organizowaniu przedstawienia teatralnego (przygotowuje scenografię)
 • Uczestniczy w przedstawieniu teatralnym
 • Jest zainteresowane bajkami
 • Posługuje się pojęciami związanymi z teatrem
 • Słucha i uczy się kolęd
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne, zna znaki synoptyczne związane z pogoda w zimie
 • Zna charakterystyczne cechy zimy
 • Potrafi powiedzieć, dlaczego na dworze jest mróz i jak to można poznać
 • Wie, że zimą trzeba dokarmiać zwierzęta
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Rozwiązuje i układa zagadki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień.

Czego uczymy się w grudniu w grupie czterolatków?

Tydzień 13: Chcemy być potrzebni

Tydzień 14: Już słychać dzwonki sań

Tydzień 15: Witamy zimę

Tydzień 16: Wesołych świąt

Umiejętności dziecka:

 • Ma pozytywne relacje rówieśnicze, chętnie bawi się w grupie
 • Samodzielnie organizuje zabawy
 • Okazuje szacunek i życzliwość dzieciom w przedszkolu, uczy się empatii
 • Rozpoznaje i szanuje emocje swoje i innych dzieci, stara się sobie radzić z emocjami
 • Bierze udział w akcji charytatywnej
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Uczy się na pamięć wiersza
 • Rozwiązuje zagadki
 • Układa puzzle
 • Wie, jakie są tradycje związane z mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia
 • Odczuwa przynależność do rodziny w kontekście tradycji świątecznych
 • Oczekuje z radością na zbliżające się święta
 • Śpiewa piosenki i kolędę
 • Bierze udział w zajęciach umuzykalniających
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych, wykonuje ozdoby na choinkę
 • Koduje obrazki
 • Formułuje hipotezy – kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Wykazuje się opiekuńczą postawą wobec ptaków – dokarmia ptaki
 • Kształtuje w sobie wrażliwość wobec zwierząt, wie posiadają one zdolność odczuwania
 • Zna popularne nazwy gatunków ptaków
 • Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, rozwija sprawność fizyczną
 • Dba o bezpieczeństwo podczas zabawy

CO TYGRYSKI ROBIĄ W GRUDNIU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

1.    Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania pór roku. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.

 2.    Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie. Adekwatne ubieranie się do pogody.

 3.    Rozwijanie matematycznego myślenia – rytm, przeliczanie. Porównywanie długości, ćwiczenie stosunków przestrzennych.           Porównywanie liczby elementów.

 4.    Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajem wysyłania świątecznych pocztówek. Poznanie pracy listonosza. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd.

 5.    Kształtowanie świadomości własnego ciała. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.

 6.    Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 7.    Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

 8.    Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie słuchu muzycznego. Wygrywanie na instrumentach prostych melodii.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Grudzień :)

Czego uczymy się w grudniu w grupie trzylatków?

Tydzień 13: Chcemy być potrzebni

Tydzień 14: Już słychać dzwonki sań

Tydzień 15: Witamy zimę

Tydzień 16: Wesołych Świąt!

Umiejętności dziecka:
Pogłębia i podtrzymuje relacje rówieśnicze, współdziała z dziećmi podczas zabawy
Nazywa uczucia związane z niesieniem pomocy innym, wykazuje się empatią
Z uwagą słucha opowiadania i wiersza, odpowiada na pytania dotyczące tekstu
Opowiada o zwyczaju ubierania choinki na święta Bożego Narodzenia
Uczestniczy w zespołowym ubieraniu choinki
Posługuje się pojęciami: wysoko, nisko, wyżej, niżej
Omawia tradycję wysyłania kartek z życzeniami świątecznymi
Bierze udział w pieczeniu pierników, wzbogaca słownik o nazwy świątecznych wypieków
Dzieli się swoimi marzeniami dotyczącymi oczekiwanych prezentów
Wymienia podstawowe cechy zimy; wie, dlaczego zimą pada śnieg i nazywa jego właściwości
Wskazuje różnice w wyglądzie ptaków: sikorki, gila i wróbla; wie, czym się żywią ptaki
Wykazuje opiekuńczą postawę wobec ptaków; wyjaśnia, dlaczego należy dokarmiać je zimą
Rysuje karmnik dla ptaków według własnego pomysłu
Wykonuje kartkę świąteczną z gotowych elementów
Poznaje właściwości masy plastycznej, lepi z niej bałwana
Samodzielnie posługuje się klejem
Ćwiczy sprawność manualną – nawleka koraliki na sznurek, przeplata sznurki przez otwory
Utrwala przeliczanie elementów w zakresie do 3
Porównuje długości
Kształtuje umiejętność kodowania i dekodowania informacji
Określa położenie przedmiotów względem swojej osoby: z tyłu – za mną, z przodu – przede mną, z boku – obok mnie
Składa obrazek w całość bez korzystania ze wzoru, układa obrazki z patyczków
Wykazuje się logicznym myśleniem – m.in. układa obrazki zgodnie z logiczną kolejnością
Rozwija pamięć – m.in. zapamiętuje układ elementów
Przyjmuje w zabawie określone role
Reaguje w ustalony sposób na sygnały dźwiękowe w zabawie oraz zmiany tempa w muzyce
Bawi się w parach z rekwizytami przy akompaniamencie bębenka
Odtwarza ruchem treść utworu i wykonuje swobodne improwizacje taneczne do muzyki
Porusza się sprawnie w linii i w kole wiązanym
Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, wykazuje sprawność ciała i koordynację
Rzuca śnieżkami do celu, lepi ze śniegu dowolne budowle, eksperymentuje ze śniegiem

Wierszyki na jednym oddechu

Wierszyki na jednym oddechu są lubianą przez dzieci zabawą. Można zaproponować na
przykład wpisywanie rekordów: do ilu uda się policzyć najwięcej każdego dnia lub na
każdych zajęciach. Zachęcam również dorosłych do wspólnych zabaw z dziećmi:)

Jednocześnie pamiętajmy, że ćwiczenia oddechowe robimy tylko kilkukrotnie. Nie dłużej niż
3 do 5 minut. Z dziećmi, które nie mają przeciwwskazań do ich wykonywania

Nabieramy powietrze nosem i na jednym oddechu mówimy tekst:

„Kura”
Siedzi kura w koszyku, liczy jaja do szyku: jedno jajo, drugie jajo, trzecie jajo…
I liczymy do tylu, do ilu potrafimy najwięcej:)

„Rosół”
Siedzi chłop przy stole liczy oka w rosole: jedno oko, drugie oko, trzecie oko…

„Wrony”
Pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona…. a trzynasta
ogoniasta!

Zebranie Rady Rodziców

Dyrektor Przedszkola nr 11
serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli grup
na zebranie Rady Rodziców,
które odbędzie się 16.11.2022r. o godz. 16.30.

ZAGADKI LOGOPEDYCZNE

 

 Kraciasta plansza.

Tam jak na dłoni,

Jest król,   I para koni.  (szachy)

 

Takie drzwi, jak do mieszkania,

Lecz mieszkają w niej ubrania.  (szafa)

 

Długi, wełniany,

Na szyję zakładany.  (szalik)

 

Odważna roślina, Po górach się wspina.

Szare i włochate Ma listki i kwiatek.  (szarotka)

 

Żeby było ci wygodnie,

Przypnij sobie nimi spodnie!  (szelki)

 

W jakim budynku, Kto mi odpowie

–  Są uczennice  I uczniowie?  (szkoła)

 

Czerwona kredka Po ustach skacze.

Gdy cię mama pocałuje, Zostawi znaczek.  (szminka)

 

Worek mąki, paczkę książek

–  każdy bagaż szybko zwiążę.  (sznurek)

 

Nóżki mają ostre, cienkie,

Główki malusieńkie.

A potrzebne są krawcowej,

Gdy szyje sukienkę.  (szpilki)

 

 

CO TYGRYSKI ROBIĄ W LISTOPADZIE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia
• rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
• uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
• poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym

• doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
• rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
• rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach
• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania

• nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
• rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
• nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich

• rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

• dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
• uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań
• rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
• doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
• kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i osób z najbliższego otoczenia
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji wywoływanych przez codzienne zdarzenia, kontakty z ludźmi, przyrodą, sztuką

• radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami
• stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
• nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
• radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
• rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”